Archiwum 14 Sierpień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

  Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

 • Darowizna na rzecz małoletniego

  Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam w spadku po zmarłym ojcu 1/3 działki leśnej. Po ślubie z moim obecnym mężem ustanowiliśmy notarialnie współwłasność posiadanych majątków, w wyniku czego mąż stał się współwłaścicielem mojej części działki. Czy mąż może notarialnie (...)

 • Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

  Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza jest oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o pracę pozostaje czy nie pozostaje w rejestrze bezrobotnych. Czy oprócz tego (...)

 • Błędy w SIWZ

  W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden z Wykonawców (na trzy złożone oferty) zauważył ten błąd i w swoim kosztorysie ofertowym podał (...)

 • Przestój a miejsce przebywania pracownika

  Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej pracy ani też przebywania w zakładzie pracy, gdyż usługi świadczone są u innego przedsiębiorcy (...)

 • Przedawnienie alimentów

  23 letnie uchylanie się od płacenia alimentów osoby mieszkającej w Niemczech. Czy ulega to przedawnieniu, zawieszeniu, przerwaniu biegu?

 • Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

  Mam działkę rekreacyjną, na której stoi domek letniskowy drewniany na podmurówce i podpiwniczenie pod częścią. Oczywiście była zgoda na budowę i to jest sprawa zamknięta. Chcę obok na działce postawić typowe pomieszczenie gospodarcze (na rowery, kosiarkę, etc) bez okien - ale murowane. (...)

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od pracy. Zbliża się święto 15 sierpnia, które przypada w środę. Czy muszę oddać pracownikowi dodatkowy dzień wolny za środę?

 • Umorzone odsetki przychodem

  Do Rady Nadzorczej spółdzielni wpłynęły wnioski o umorzenie odsetek naliczonych od zaległości czynszowych. Lokatorzy posiadają zarówno spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, jak i spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Zmarł mój ojciec. Spadkobiercami są: mój brat, moja mama i ja. Główną część spadku stanowi mieszkanie. Między spadkobiercami nie ma konfliktu i wszyscy zgadzają się, że nie następują po śmierci taty żadne przeprowadzki. Właścicielem mieszkania, w którym mieszkali rodzice są oni (...)

 • Przekazanie samochodu po leasingu

  W czerwcu br. uległa zakończeniu umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Przedmiot został sprzedany dotychczasowemu leasingobiorcy (firma jednoosobowa) na podstawie faktury VAT. Ww. samochód (wcześniej odliczony VAT w wysokości 6 tys.) chcę przekazać na własne potrzeby, (...)

 • Zwrot rzeczy zajętych przez Policję

  Niedawno do mojego mieszkania zawitała Policja gospodarcza z donosu kogoś uprzejmego, i zarekwirowała serwer do internetu. Przypuszczają, że na serwerze były udostępnianie filmy, muzyka i oprogramowanie ściągnięte wcześniej z internetu czy z innego źródła bez licencji. Oprócz tego zarekwirowali (...)

 • Zatwierdzenie przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Policja gospodarcza zajęła serwer do internetu w piątek 6.07.2007, przeprowadzając rewizję w mieszkaniu, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza - bez nakazu, jak to się mówi, policja weszła "na swoją blachę". Czyli minęło już prawie dwa tygodnie (9 dni roboczych) i listu z nakazem (...)

 • Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

  Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w sieci tych filmów, tzn. aplikacji, która rozpowszechniała by dalej pliki poprzez znane w sieci programy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1046 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1044 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella swingle,Poncirus raf. i ich mieszkańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE

 • Dziennik Ustaw Poz. 1035 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2007

  Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 2007

  Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 2007

  Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1030 z 2007

  Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 2007

  Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1028 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2007

  Komunikat Nr 8/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 583 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 582 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 581 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisanym w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2007

  Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisany w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 579 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 578 z 2007

  Porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 577 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 10 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 576 z 2007

  Porozumienie z dnia 10 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 575 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-2407 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 574 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-23-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 573 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (  Dz.U. L 20 z 26.1.1980) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 134)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 226)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3657) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3655) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3653) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3696) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4820 — Bain Capital/Brake Bros) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3614) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Pomoc państwa — Republika Słowacka — Pomoc państwa C 12/07 (ex N 799/06) — Pomoc regionalna ad hoc na rzecz Glunz&Jensen — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Kursy walutowe euro