Archiwum 18 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ujęcie faktury w ewidencji VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-montażowych opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT. VAT rozliczam w ciągu 30 dni, a w sytuacjach wcześniejszego wpływu zapłaty podatek należny odprowadzam do tej wysokości. Spodziewam się kontroli podatku VAT za m-c (...)

 • Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kupiła samochód zakwalifikowany jako nieosobowy. Kupiony pojazd miał przeprowadzone badanie techniczne i właściwa adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. Czy w związku z powyższą sytuacją spółka musi występować o zaświadczenie (...)

 • Odpowiedzialność współmałżonka za długi

  Współmałżonek jako prezes Spółki został skazany z art. 300 kk, ponadto musi zwrócić wierzycielowi należną znaczną kwotę z wyroku sądu cywilnego. Wierzyciel zgłosił przestępstwo z art. 300 § 2 kk. Małżonkowie posiadają wspólny majątek - mieszkanie, lokal usługowy i samochód. Czy (...)

 • Forma umowy darowizny udziałów w spółce

  Ojciec chce podarować synowi kilka udziałów w spółce z o.o., której jest prezesem zarządu. Czy umowa darowizny musi być sporządzona w formie aktu notarialnego czy wystarczy forma zwykła pisemna?

 • Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

  Jestem osobą prowadzącą prywatną praktykę lekarską i chcę zatrudnić na 1/2 etatu na stanowisku rejestratorki osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, a obecnie utrzymującą się z renty rodzinnej po zmarłym mężu. Wg informacji z ZUS, osoba ta może dorobić do wysokości 1.800 zł. Zatrudniona (...)

 • Zlecenie wykonania logo

  We wrześniu roku 2006 dostałem zlecenie wykonania logo pewnej firmy cateringowej w Szwecji (kolega co pracował w tej firmie załatwił mi to zlecenie). Kilka projektów powstało, klient już prawie zdecydowany w ostatniej chwili się wycofał i zerwał kontakt. Cena za logo miała wynosić około (...)

 • Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

  Dnia 2005-06-09 uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2007-10-02 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie "zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 75 §2 kk - przed Sądem Rejonowym, Sekcja Wykonywania (...)

 • Reklama treści erotycznych

  W swoim serwisie internetowym chciałbym oferować użytkownikom możliwość reklamy treści erotycznych. Czy reklama treści erotycznych nie jest prawnej zakazana? Jak jest to uwarunkowane?

 • Ponowna decyzja o warunkach zabudowy

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zgodnie z zawartymi w niej warunkami inwestor dokonał podziału przedmiotowej nieruchomości. Powstałe w wyniku podziału działki zawarte są w liniach rozgraniczających teren inwestycji w części graficznej decyzji o warunkach zabudowy. Czy w opisanej (...)

 • Wartość profilaktycznych posiłków

  Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, wobec czego wydaje produkty spożywcze na przygotowanie posiłków we własnym zakresie przez pracowników. Od wielu lat ustalona (...)

 • Definicja wspólnego pożycia w prawie karnym

  Art. 115 § 11 kk definiuje osobę najbliższą jako między innymi osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Jaka jest interpretacja tej definicji, co właściwie oznacza wspólne pożycie? Jeżeli definicja jest nieostra to kto decyduje czy osoba "wspólnie pożywa" z inną osobą czy nie?

 • Zajęcie pokoju przez współwłaściciela

  Udział w budynku (przedwojenny parterowy drewniany) wynosi 2/3 i 1/3 . Problem jest w tym, że budynek ma 4 pomieszczenia - nie da się więc podzielić na 3 części. Aktualnie użytkowany jest po połowie przez obu udziałowców, z tym że w budynku na stałe mieszka i jest zameldowana 4-osobowa rodzina (...)

 • Niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym

  Jeśli istnieją niezgodności w księgach wieczystych w postaci błędnie wpisanych hipotek dla ZUS (hipoteki przymusowe łączne), które są prawomocne. Jaka jest kolejność usunięcia tych niezgodności, najpierw w powództwie cywilnym i później wpis. Czy można bez procesu i tylko w postępowaniu (...)

 • Rękojmia za wady budynku

  Małżonkowie zakupili mieszkanie w marcu 2007 roku od właściciela tego mieszkania, który zakupił je wcześniej, tj. w październiku roku 2004 od pierwszego właściciela. Teraz okazało się, że mieszkanie, a raczej budynek, ma wady, których usunąć się nie da. Czy ostatnim właścicielom służy (...)

 • Urlop wypoczynkowy zatrudnionego na 1/2 etatu

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny od 16 lipca do 30 września - na 1/2 etatu. Jest to jego pierwsza praca (tzn. pracownik twierdzi że wcześniej pracował ale nie dostarczył żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt). Wykształcenie - średnie (też nie ma żadnych (...)

 • Graniczne kwoty w przetargach publicznych

  Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych na wykonanie usług (nie budowlanych). Analizujemy maksymalne kwoty, na jakie może (...)

Zmiany w Prawie • Zmiany dotyczące hipermarketów

  18 września 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne