Archiwum 19 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wskazanie sposobu egzekucji

  Wystosowaliśmy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W odpowiedzi wskazuje on, iż komornik nie jest obligowany przepisami prawa do ustalania z urzędu składników majątkowych dłużnika. Czy komornik ma obowiązek sam poszukiwać majątku dłużnika po otrzymaniu wniosku od wierzyciela o wszczęcie (...)

 • Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

  Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie osoba, (...)

 • Zasiłek macierzyński a praca na kilku etatach

  Przed urodzeniem dziecka pracowałam w dwóch różnych firmach. Który pracodawca (a może oboje) powinni mi wypłacić zasiłek macierzyński?

 • Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

  Niektórzy pracownicy często urządzają sobie przerwy w pracy na palenie tytoniu poza budynkiem biurowym, na zewnątrz, ponieważ ze względu na małą powierzchnię tego budynku nie ma możliwości wydzielenia odrębnego odpowiedniego pomieszczenia na palarnię. U palących pracowników suma czasu (...)

 • Składka na FGŚP a wynagrodzenie minimalne

  Spółka z o.o. zatrudnia 4 zleceniobiorców. 2 otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1420,00 brutto pozostali 850,00 brutto. Czy od wszystkich zleceniobiorców jesteśmy zobowiązani odprowadzić składkę na FGŚP? Czy podobnie jak przy ustalaniu składki na Fundusz Pracy ma znaczenie czy ich wynagrodzenie (...)

 • Odpisy i kopie z akt komorniczych

  Czy mam prawo zażądać od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc? Czy komornik ma prawo żądać za to opłaty i jakiej?

 • Remont w wynajmowanym mieszkaniu

  Jestem właścicielką mieszkania, które od dwóch lat wynajmuję na podstawie umowy najmu. Dokonałam zgłoszenia do urzędu skarbowego i odprowadzam podatek w wysokości 19% (nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej). Od dochodu (pracuję na umowę o pracę) odejmuję koszty czynszu. We (...)

 • Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

  Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie wpłat wraz z pismem zostało wysłane natychmiast do ZUS-u. W kwietniu 2007 roku spółka (...)

 • Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

  W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, cygaretki.

 • Zlecenie wykonania logo

  We wrześniu roku 2006 dostałem zlecenie wykonania logo pewnej firmy cateringowej w Szwecji (kolega co pracował w tej firmie załatwił mi to zlecenie). Kilka projektów powstało, klient już prawie zdecydowany w ostatniej chwili się wycofał i zerwał kontakt. Cena za logo miała wynosić około (...)

 • Zarządzenie wykonania kary - termin na odwołanie

  Dnia 2005-06-09 uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2007-10-02 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie "zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 75 §2 kk - przed Sądem Rejonowym, Sekcja Wykonywania (...)

 • Reklama treści erotycznych

  W swoim serwisie internetowym chciałbym oferować użytkownikom możliwość reklamy treści erotycznych. Czy reklama treści erotycznych nie jest prawnej zakazana? Jak jest to uwarunkowane?

 • Udzielenie urlopu wypoczynkowego na kilka godzin

  Czy pracownik może korzystać z urlopu na godziny? Czy może złożyć wniosek urlopowy o urlop w wymiarze godzinowym mniejszym niż jego dzień pracy zgodnie z kalendarzem? Czy można wprowadzić taki zapis do regulaminu pracy i wynagradzania? Jeżeli taki zapis znajdzie się w regulaminie, to pracownicy (...)

 • Uprawnienia do założenia księgi wieczystej

  Prawo własnościowe do lokalu spółdzielczego jest współwłasnością małżeńską. Jeden z małżonków (mąż) jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Dla posiadanego przez nich lokalu można ustanowić księgę wieczystą. Czy żona może (bez wiedzy męża) lub wbrew jego woli wystąpić (...)

 • Forma zgody małżonka na darowiznę

  Wykonanie darowizny (pieniądze) z konta osobistego żony stanowiącego element własność wspólną małżonków wymaga, w myśl kro, poinformowania współmałżonka o tym fakcie i uzyskania jego zgody. W jakiej formie ma być ta zgoda (czy może być ustna) i jakie przepisy to precyzują?

 • Zajęcie stanowiska po wniesieniu zażalenia

  Otrzymałem odpis pisma prokuratury okręgowej do sądu rejonowego o przesłaniu dokumentów wraz z wnioskiem Prokuratora Rejonowego o nieuwzględnienie mojego zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Jestem stroną pokrzywdzoną. Czy na tym etapie postępowania mogę pismem do Sądu Rejonowego (...)

 • Ponowna decyzja o warunkach zabudowy

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zgodnie z zawartymi w niej warunkami inwestor dokonał podziału przedmiotowej nieruchomości. Powstałe w wyniku podziału działki zawarte są w liniach rozgraniczających teren inwestycji w części graficznej decyzji o warunkach zabudowy. Czy w opisanej (...)

 • Wartość profilaktycznych posiłków

  Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, wobec czego wydaje produkty spożywcze na przygotowanie posiłków we własnym zakresie przez pracowników. Od wielu lat ustalona (...)

 • Definicja wspólnego pożycia w prawie karnym

  Art. 115 § 11 kk definiuje osobę najbliższą jako między innymi osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Jaka jest interpretacja tej definicji, co właściwie oznacza wspólne pożycie? Jeżeli definicja jest nieostra to kto decyduje czy osoba "wspólnie pożywa" z inną osobą czy nie?

Artykuły i poradniki

 • Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Artykuł powinien zainteresować wszystkich, którzy prowadzą bądź zamierzają kiedykolwiek założyć duży sklep. Zawiera on również istotne informacje dla pracowników kierownictwa hipermarketów. Artykuł opisuje przede wszystkim zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne