e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkowanie cesji lokaty podatkiem od darowizn

  Mój daleki wujek ma lokatę w banku, dla której chciałby zrobić cesję na moją osobę. Czy taka lokata, która de facto staję się moją własnością, podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn? Jeśli tak to na jakich zasadach?

 • Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

  Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma zapisu, że w razie odstąpienia od umowy będą jej zwrócone poniesione nakłady, nie (...)

 • Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

  Czy dla osoby niepełnosprawnej lub osoby badanej w trakcie postępowania karnego, sąd ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeśli taka osoba nie ma obrońcy z wyboru?

 • Spis inwentarza a stan faktyczny

  W jaki sposób wykazać, że spadkobierca nie podał do spisu z inwentarza istotnego składnika majątku i w związku z tym nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za dług. Czy należy wytoczyć powództwo o ustalenie tego faktu?

 • Udział organu administracji w podziale sumy

  Czy prawdziwy jest pogląd: Organ podatkowy, ZUS lub KRUS, mógłby brać udział w planie podziału ( po zlicytowaniu nieruchomości) na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego w trakcie egzekucji sądowej tylko wtedy, gdyby skierował egzekucję administracyjną do nieruchomości a potem nastąpiłby (...)

 • Spór kompetencyjny między PINB a starostą

  Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności paragraf 29 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków (...)

 • Uzgodnienie regulaminu przyznania środków z ZFŚS

  W naszym przedsiębiorstwie (135 pracowników) nie ma Układu Zbiorowego Pracy, Związków Zawodowych, nie została również wybrana Rada Pracownicza. Pracownicy produkcyjni wybrali 3 pracowników do swojej reprezentacji - nie są to jednak pracownicy w rozumieniu Rady Pracowniczej, czy tez innej organizacji (...)

 • Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

  Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. wynagrodzenia będą przesłane w dniu 27.09.2007r. Pracownica w ubiegłym tygodniu wystąpiła o urlop (...)

 • Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

  Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wszczęto postępowanie ustalając jego strony. W wyniku analizy, przed wydaniem decyzji, stwierdzono, że jeden podmiot nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu. W jakim trybie, w opisanej sytuacji, należy wykluczyć podmiot niebędący (...)

 • Przeliczenie roszczenia z obcej waluty na złotówki

  Chcemy wystąpić do sądu z pozwem przeciwko klientowi, który zalega z zapłata za usługę. Pozew musi zawierać wartość w polskich złotych. Faktura za usługę wystawiona jest w EURO, jakiego kursu należy użyć do przeliczenia wartości faktury na polskie złote? Czy będzie to kurs średni (...)

 • Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

  Jednoosobowa spółka z o.o. została przejęta przez jej spółkę "matkę" w sierpniu br. Mandaty członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki przejętej wygasły z dniem jej przejęcia. W maju br. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki przejętej, które udzieliło absolutorium (...)

 • Majątek spółdzielni

  W ustawie Prawo spółdzielcze jest napisane, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków. Jakie są tego konsekwencje? Jak należy rozumieć stwierdzenie, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków?

 • Brak faktury a koszt podatkowy

  Czasem zdarza się, że płacąc z konta firmowego za drobne rzeczy nie otrzymujemy faktur ani rachunków dokumentujących tę wpłatę (zakup). Jesteśmy w posiadaniu dowodu zapłaty, czasem zamówienia lub faktury pro-forma. Czy tak udokumentowany zakup możemy zaliczyć do kosztów podatkowych w świetle (...)

 • Licytacja nieruchomości a zaspokojenie wierzyciela

  Chcę kupić nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Obciążenia na hipotece tej nieruchomości przekraczają znacznie wartość nieruchomości. Czy cena wylicytowana przeze mnie w drodze licytacji będzie dla mnie ostateczną i czy nie powinnam się martwić hipotecznymi obciążeniami poprzedniego (...)

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone rachunkami. Czy koszty hoteli potwierdzone rachunkiem (w dolarach) rozliczam w pełnej wysokości czy do wysokości limitu na (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać ew. remontów i modernizacji z konserwatorem zabytków. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani też do innych odpowiednich (...)

 • Alimenty dla mamy i siostry

  Przez 35 lat po rozwodzie mamy z ojcem, pomagam mamie i siostrze w dużym stopniu również finansowo. Po rozwodzie mama nie wystąpiła o podział majątku ani tez nie zaskarżyła ojca o nie płacenie alimentów na córki. Już wtedy była chora. Ojciec mój znęcał się przed rozwodem fizycznie i (...)

 • Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika

  Na pytanie o prawo żądania od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc otrzymałem od Państwa odpowiedź, która nie wyjaśnia mi jednak do końca problemu kosztów u komornika. Komornik twierdzi, że nie obowiązuje go ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tylko (...)

 • Przedawnienie roszczeń o nakłady

  18.04.2007 r. wniosłem przeciwko mojej byłej współmałżonce pozew o zwrot poniesionych koniecznych nakładów na majątek wspólny, w tym kosztów związanych z utrzymaniem najmu lokalu. We wrześniu 2001 r. małżonka sama się wyprowadziła z dziećmi i wymeldowała ze wspólnie zajmowanego lokalu (...)

 • Biuro matrymonialne - wykrywanie oszustów

  Prowadzimy biuro matrymonialne. Często zgłaszają się do nas osoby o stanie cywilnym kawaler lub rozwodnik, w rzeczywistości jest zaś żonaty. Jakie mamy prawne możliwości ustalenia stanu cywilnego klienta biura? Czy Ewidencja Ludności może dać dostęp do baz stanu cywilnego obywateli, czy (...)

 • Wskazanie sposobu egzekucji

  Wystosowaliśmy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W odpowiedzi wskazuje on, iż komornik nie jest obligowany przepisami prawa do ustalania z urzędu składników majątkowych dłużnika. Czy komornik ma obowiązek sam poszukiwać majątku dłużnika po otrzymaniu wniosku od wierzyciela o wszczęcie (...)

 • Ustanie małżeństwa a prawo do odmowy zeznań

  Aktualnie rozwodzę sie z żoną. Czy jest ona nadal osobą najbliższą w rozumieniu prawa karnego (może odmówić zeznań), mimo że razem już nie mieszkamy i złożony został pozew rozwodowy? Czy będzie ewentualnie osobą najbliższą, jeśli uzyskamy rozwód?

 • Wina w wyroku rozwodowym a wcześniejsza separacja

  Sąd w orzeczeniu o separacji przypisał wyłączną winę jednemu z małżonków. Po pewnym czasie wszczęta została sprawa rozwodowa. Czy sąd orzekając o rozwodzie przypisze wyłączną winę rozkładu automatycznie, na podstawie orzeczenia o separacji?

 • Akt oskarżenia

  Czy jest możliwe aby w sprawie karnej nikt nie informował podejrzanego o tym że prokuratura planuje mu postawić jakiś zarzut, ani o tym że postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte i zakończone bez informowania podejrzanego, który otrzymał informację z Sądu (akt oskarżenia) bez żadnych (...)

 • Ryczałt hotelowy w delegacji

  Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą od czasu do czasu wyjeżdżam do klientów lub np. na targi w tzw. delegacje. Czy w przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych, jeśli (działając ekonomicznie) korzystam z grzecznościowych form noclegów (nieodpłatnie), mogę naliczać 25% limitu (...)

 • Świadczenie usług dla byłego pracodawcy i ryczałt

  Pracownik jest zatrudniony do końca 09.2007 r. w spółce z o.o. na stanowisku kierownika sprzedaży, oprócz tego jest jednym z udziałowców tej spółki. Chciałby założyć działalność gospodarczą z formą opodatkowania ryczałtu - kolportaż gazet. Zakłada, że będzie świadczył usługi (...)

 • Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

  Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie osoba, (...)

 • Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie

  W 1991 roku spółka zawarła umowę z Urzędem Miasta w X, na użytkowanie wieczyste gruntu. Przez ostatnie 3 lata uprawniony do przyjęcia świadczenia za użytkowanie nie występował o nie. Czy może być to przesłanka do przedawnienia roszczenia? Czy przedawnienie w przypadku użytkowania wieczystego (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne