Archiwum 4 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

  Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli nie, to co powinienem zrobić żeby zostać takim opiekunem - zakładając, że ojciec biologiczny (...)

 • Akta sądowe

  W sprawie, która ma się odbyć rozprawa z powództwa byłego męża Sąd Rejonowy w miejscowości X odesłał mi odpis na pozew wraz załącznikami. Jak widać na kartkach, są one wypięte z akt sprawy. Zawierają istotne wiadomości dla Sądu, które przemawiają za mną jako pozwaną, a zarazem (...)

 • Telefon komórkowy jako koszt uzyskania przychodu

  Prowadzę firmę w okresie letnim, telefon komórkowy jest zarejestrowany na firmę. Czy można ująć w koszty uzyskania przychodu faktury za telefon komórkowy z okresu, kiedy działalność firmy jest nieaktywna, tj. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień?

 • Koszt naprawy środka trwałego

  Spółka zakupiła w grudniu 2005 r. samochód osobowy, który jest w ewidencji środków trwałych. Jest to stary rocznik i od momentu zakupu tego samochodu, Spółka ponosi poważne koszty związane z naprawami. Nie są to koszty związane z remontem ani modernizacją. Księgowałam do chwili obecnej (...)

 • Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

  Jestem zatrudniony jako nauczyciel informatyki w gimnazjum w wymiarze 4/18 (4 godziny lekcyjne w tygodniu) na czas określony, czyli do końca roku szkolnego. Często też wyjeżdżam w związku z prowadzona przeze mnie działalnością gospodarczą i wyjazd może mi się pokryć z zajęciami. Czy przysługuje (...)

 • Sankcje za braki w dokumentacji budynku

  Mieszkam w domu jednorodzinnym o zabudowie bliźniaczej. Dom został wybudowany 1993 roku, zamieszkuję go od początku 1994 roku. Budynek łączy się z sąsiednim budynkiem, garażami nad którymi były tarasy, lecz w trakcie trwania budowy doszliśmy z sąsiadem do porozumienia że zabudujemy te tarasy (...)

 • Ustalenie adresu byłego męża

  Moja teściowa musi niezwłocznie skontaktować się z jej byłym mężem z którym rozwiodła się ponad 30 lat temu. Chodzi o to ze teściowa ma teraz możliwość wykupienia mieszkania spółdzielczego. W spółdzielni pytają się o jej byłego męża bo był na liście oczekujących na te mieszkanie (...)

 • Rozliczanie diet zagranicznych

  W latach 2001 i 2002 przebywałam za granicą na Słowacji. Pracodawca pokrywał koszty mieszkania oraz zryczałtowany miesięczny ekwiwalent 180 USD na wyżywienie. Ponieważ kwota ta jest mniejsza niż wysokość diet czy mogę ubiegać się o wyrównanie? W 2002 roku otrzymałam wypowiedzenie z przyczyn (...)

 • Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

  Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika Działu Technicznego odpowiedzialnego za stan maszyn na zakładzie (powołując się na doktryny i (...)

 • Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

  Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez studenta stypendium socjalnego? Czy dochody z działalności gospodarczej studenta wchodzą w dochód (...)

 • Służba wojskowa a urlop bezpłatny

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. do 09.02.2008 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Czy muszę jako pracodawca udzielić pisemnie urlopu bezpłatnego na okres przebywania w wojsku? (...)

 • Prawo do zachowku i spadku

  Moja przyrodnia siostra nie miała żadnych kontaktów z własnym ojcem od 1960 roku (siostra urodziła się w 1956 r). Mieszkali w odległości kilkuset kilometrów od siebie. Ani mama, ani ona nie otrzymywała od ojca alimentów. Rodzice ojca czyli dziadkowie mieli kamienicę (dziadek zmarł 1974, (...)

 • Dopozwanie dzieci najemcy

  Najemca lokalu wyprowadził się i zostawił lokal zdewastowany. Wniosłem przeciwko byłemu najemcy pozew na kwotę 30 000 zł, odbyła się już pierwsza rozprawa, sąd powołał biegłego. Chcę rozszerzyć pozew na pełnoletnie dzieci, które z nim zamieszkiwały, aby odpowiadały z nim solidarnie. (...)

 • Opłacenie zażalenie w postępowaniu upadłościowym

  Złożyłem zażalenie na postanowienie sędziego komisarza, ale zapomniałem go opłacić. W postępowaniu nie występuję jako przedsiębiorca i nie reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny. Czy takie zażalenie pozostaje bez rozpoznania czy też sąd wzywa do uzupełnienia wpisu?

 • Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych

  W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach były mąż a obecny powód podaje nieprawdziwe oświadczenie. Mam dowód, że jest to nieprawda. Na podstawie tych zeznań został on przez sąd zwolniony od kosztów sądowych. Czy powinnam zgłosić ten fakt na rozprawie? W jakiej formie: pisemnej (...)

 • Pomówienie przed sądem

  Adwokat będąc pełnomocnikiem w swoich pismach do sądu napisał, że pani X ma konkubenta, że podpaliła mieszkanie. Czy powód i adwokat są bezkarni? Czy jest to pomówienie, czy w świetle prawa może być uznane, że nikt prócz sądu nie widział tych dokumentów?

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

  Rodzice 2,5-letniego dziecka oboje pracujący na pełen etat w wyniku zdarzenia losowego (opiekunka zajmująca się dzieckiem popołudniami miała wypadek, a babcia zajmująca się dzieckiem przed południem wyjechała do sanatorium) nie mają nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Moja przyjaciółka ma dziecko z poprzedniego związku. Ojciec biologiczny uznał dziecko. Dziecko nosi nazwisko matki. Czy po zawarciu przez nas małżeństwa jej dziecko też będzie mogło przyjąć moje nazwisko?

 • Orzeczenie o niezdolności do pracy

  Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki Społecznej, względnie Dzienniku Ustaw lub innym akcie prawnym jest ona ujęta (Choroba Meniera) (...)

 • Komornik właściwy przy zabezpieczeniu roszczenia

  Mam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w zakresie którego dłużnik wniósł zarzuty. Chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Dłużnik ma udziały w spółkach z o.o. ale w trzech odległych od siebie miejscowościach, w różnych województwach. Czy komornik rewiru właściwego (...)

 • Koszty zabezpieczenia roszczenia

  Mam nakaz zapłaty kwoty 50 tys. zł. w postępowaniu nakazowym, w zakresie którego dłużnik wniósł zarzuty. Chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Ile procent kwoty zabezpieczanej wynosi opłata od zabezpieczenia roszczenia i czy pobierana jest ona za każde kolejne zabezpieczenie (...)

 • Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

  Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia przez Sp. z o.o. prezesowi zarządu - cudzoziemcowi, nie mającemu polskiej rezydencji podatkowej? (...)

 • Udzielenie upomnienia przez pracodawcę

  Pracownik nie dopełnił swoich obowiązków i pracodawca chce mu dać upomnienie. Czy do upomnienia stosuje się takie same terminy jak do nagany i czy może być ono na piśmie i dołączone do akt osobowych?

 • Wypowiedzenie umowy po zmianie warunków pracy

  Pracodawca wypowiedział pracownicy warunki pracy i płacy (3-miesięczne wypowiedzenie), jednocześnie na okres wypowiedzenia oddelegował pracownicę do pracy na innym stanowisku. Do końca okresu wypowiedzenia pozostały jeszcze dwa miesiące. Pracodawca chce wypowiedzieć pracownicy umowę o pracę. (...)

Artykuły i poradniki

 • Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

  Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Artykuł niniejszy stanowi syntezę głównych, pozakodeksowych obowiązków członków (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne