e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od spadku

  Mój ojciec zmarł w 2007 r. Przeprowadziliśmy w 2007 r. sprawę spadkową, bowiem odziedziczyliśmy (tj. moja mama i czworo dzieci) majątek. Czy podając wszystkie składniki majątku do Urzędu Skarbowego musimy zapłacić jakiś podatek?

 • Obliczanie odsetek ustawowych

  Roszczenie w wysokości 400 zł jest wymagalne do 15.12.2004 r. Odsetki ustawowe do 09.01.2005 wynosiły 12,25%, potem od 10.01.2005 do 14.10.2005 - 13,5%, a od 15.10.2005 - 11,5%. Wierzyciel liczy i podaje kwotę do egzekucji 18.01.2008 r. Od którego dnia i jak policzyć odsetki ustawowe?

 • Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

  Wyrok o alimenty zapadł 22.01.1997 r. Wierzyciel w kwietniu 1997 r. złożył wniosek o egzekucję do komornika, ale była bezskuteczna, gdyż nie znane było miejsce pobytu. Od stycznia 1998 r. prokuratura ropoczęła dochodzenie przeciwko dłużnikowi podejrzanemu o czyn z art. 186 kk, ale postępowanie (...)

 • Niekaralność Prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki sp. z o.o. (2 wspólnicy: osoba fizyczna i spółka z o.o) został skazany na karę 8 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata (art. 209 k.k.). Wyrok zapadl w styczniu 2005 roku. Prezes pełnił swoją funkcję kiedy został skazany. Czy istnieją przepisy zakazujące (...)

 • Ograniczenie zajęcia wynagrodzenia

  Wierzyciel telefonicznie wskazał roszczenie do egzekucji od dłużnika komornikowi. Komornik wystawił "Zajęcie wynagrodzenia za pracę" za roszczenia za niewłaściwy okres, nie ten, który wskazał wierzyciel. W związku z tym kwota wskazana na "Zajęciu.." nie zgadzała się z rzeczywistością, (...)

 • Komin na zewnątrz budynku

  Mieszkam w starej kamienicy. Zrobiłem centralne ogrzewanie w piwnicy ale komin którym dysponuję nie jest dość sprawny. Poza tym sąsiedzi ciągle interweniują, że niby się kopci. Wpadłem na pomysł komina zewnętrznego ocynkowanego z wkładem kwasoodpornym. Pisałem do nadzoru budowlanego i (...)

 • Przepisanie mieszkania z babki na wnuka

  Moja babka chce przepisać na mnie swoje mieszkanie własnościowe. W księdze wieczystej jednak jest wpisany dziadek i babcia. Dziadek nie żyje juz 12 lat. Babka ma 3 dzieci - 2 synów i córkę. Chcemy skorzystać z prawa do dożywotniego użytkowania. Czy musiałbym spłacić rodzeństwo ojca w tym (...)

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej od 2004 r. była jedyna osoba z nią mieszkająca. Od 2007 r. opiekunem prawnym tej osoby jest ktoś inny, ponieważ poprzedni opiekun nie wywiązywał się dobrze ze swoich obowiązków, nie rozliczał się z pieniędzy osoby ubezwłasnowolnionej itp. Na (...)

 • Podwójne nazwisko a podpis

  Osoba nosi dwa nazwiska - panieńskie i po mężu. Czy może podpisywać się na dokumentach tylko nazwiskiem panieńskim, czy też nie ma takiej możliwości?

 • Rozliczenie zarządcy nieruchomości

  Kamienica ma kilku współwłaścicieli (w tym Skarb Państwa). Zarządza nią udziałowiec większościowy. Kamienica jest w stanie opłakanym: sypią się tynki, jest przegnity dach itp. Są żądania dodatkowych kwot na remonty od współwłaścicieli. Jeden ze udziałowców postanowił dowiedzieć (...)

 • Wszczęcie egzekucji komorniczej

  W dniu 5 kwietnia 2005 roku otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd rejonowy. 10 października sąd rejonowy stwierdził uprawnienie do egzekucji mojej osobie. Dłużnik uchyla się od obowiązku zapłaty należności. W jaki sposób należy wszcząć procedurę egzekucji (...)

 • Odrzucenie zarzutów do nakazy zapłaty

  Przeciwko nam został złożony pozew do sądu gospodarczego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nakaz został wydany. W ustawowym terminie złożyliśmy zarzuty do wydanego nakazu zapłaty. Sąd jednak odrzucił nasze zarzuty uzasadniając to brakiem opłaty za te zarzuty. Nie składam (...)

 • Uzupełnienie świadectwa pracy

  Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Pracował do 30.06.2003 r. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie jest kompletne zdaniem ZUS . Pracownik stara się o emeryturę. Pracodawca uzupełni świadectwo pracy i prześle je na wskazany (...)

 • Wysokość odsetek ustawowych

  W wyroku sądowym sąd zasądził od pozwanego X na rzecz małoletniego Y alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie, poczynając od 1.12.1996 r. z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 46% za okres od 1.12.1996 r. i w wysokości 35% za okres od 1.01.1997 r. w razie zwłoki w płatności którejkolwiek (...)

 • Mieszkanie służbowe a rozwód

  Jestem żołnierzem zawodowym i ostatnio otrzymałem propozycję przydziału mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Istnieje możliwość, że kiedyś w przyszłości będzie ono przeznaczone pod wykup. Oprócz tego posiadamy z żoną mieszkanie własnościowe kupione na rynku pierwotnym. (...)

 • Umowa najmu z prezesem zarządu sp. z o. o.

  Jestem jednym z udziałowców dwuosobowej spółki z o.o. Jednocześnie jestem prezesem tej spółki (jednoosobowy zarząd). Chcę wynająć spółce pomieszczenia magazynowe. Kto ma podpisać umowę najmu ze strony spółki?

 • Wykonalność postanowienia sądu opiekuńczego

  Żona i jej rodzice utrudniają mi kontakty z córeczką. Chcę się zwrócić do Sądu o jak najszybsze ustalenie terminu sprawy i tym samym kontaktów z dzieckiem (mam pełne prawa rodzicielskie). Chcę także, by Sąd nadał postanowieniu natychmiastową wykonalność, tak bym jak najszybciej mógł (...)

 • Umowy o dzieło z obywatelami Ukrainy

  Spółka z o.o. zawarła umowy o dzieło z osobami, które są obywatelami Ukrainy. W umowach tych została zawarta adnotacja, iż koszty zakwaterowania, obsługi medycznej pracowników i dojazdów są opłacane przez Spółkę i na nią są wystawiane wszystkie faktury. Czy zatem koszty dodatkowe ponoszone (...)

 • Wyrok WSA uchylający decyzję a ponowna decyzja

  Sprawa dotyczy wymiaru podatku od nieruchomości. W roku 2004 otrzymałem decyzję Burmistrza o wymiarze podatku od nieruchomości za rok 2004. Po zaskarżeniu (chodziło o nieprawidłowe zakwalifikowanie nieruchomości jako budynku) i utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy przez SKO, Wojewódzki Sąd (...)

 • Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

  W 1995 roku kupiłem działkę i rozpocząłem budowę budynku mieszkalnego. Do dnia dzisiejszego budowa nie została zakończona. Dom jest w stanie surowym. Czy w przypadku dokonania sprzedaży powinienem zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy urząd skarbowy może podważyć wartość (...)

Artykuły i poradniki

 • Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

  Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Szczególne uregulowania odnoszą się do drobnych przedsiębiorców. Są oni zwolnieni od podatku, jeżeli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła u nich określonych wartości. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne