e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

  Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Chcemy zatem dochodzić swoich należności. W jaki sposób możemy uzyskać (...)

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

  W przedszkolu społecznym zostały zatrudnione 3 nauczycielki, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w przedszkolu - posiadają wykształcenie pedagogiczne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika. Rozpoczęły pracę na podstawie umowy o pracę na czas (...)

 • Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości zostały zajęte przez komornika i prowadzona jest z nich egzekucja wierzytelności m.in. banku (...)

 • Delegacja służbowa a koszty wizy

  Dostałem od mojego przełożonego delegację na wyjazd służbowy do USA. Czy koszty wizy pokrywa pracodawca?

 • Podatek liniowy dla wspólnika/członka zarządu

  Obecnie ja i 2 kolegów prowadzimy, każdy na własny rachunek, zbliżoną działalność gospodarczą i płacimy podatek liniowy. Chcemy wspólnie założyć spółkę z o.o., przenieść do niej nasze obecne kontrakty, lecz nie chcemy utracić możliwości rozliczania podatku dochodowego metodą liniową. (...)

 • Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

  Pracownik pracuje do 07.01.2008 r. W ciągu zatrudnienia wykorzystał kilka dni urlopu bezpłatnego (pisemny wniosek pracownika). Słyszałem, że po zmianach w świadectwie pracy podajemy urlop bezpłatny dwa razy. Czy jest tak w rzeczywistości, czy w rozporządzeniu nastąpiły zmiany i od kiedy?

 • Znieważenie funkcjonariusza publicznego

  W jakich sytuacjach ma zastosowanie art. 226 § 2 KK? Proszę o ewentualne przykłady.

 • Dopuszczenie do posiadania rzeczy wspólnej

  Posiadam pół domu. Istnieje jedna księga wieczysta, wejście do domu jest wspólne. Od dłuższego czasu nie zamieszkuję tam. Pod moją nieobecność sąsiadka wymieniła drzwi i nie mam klucza do domu. Nie możemy się w tej kwestii dogadać, ponieważ powiedziała mi, że jak nie zapłacę za drzwi, (...)

 • Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

  Wspólnikami spółki z .o.o \"A\" są osoby fizyczne \"B\", \"C\" oraz spółka komandytowa \"D\", w której komplementariuszem jest \"A\", a komandytariuszami \"B\", \"C\". Jakie informacje musi ujawniać spółka z o.o. \"komandytowa\" w korespondencji handlowej - mam na myśli informacje takie jak (...)

 • Odpowiedzialność karna osoby reprezentującej

  Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Jego firma zalega z płatnością za dostarczony towar. W imieniu tej osoby zobowiązanie zaciągnęła córka, którą ta pani (dłużnik) notarialnie upoważniła do prowadzenia firmy i reprezentowania jej. Niewykluczone, że matka w ogóle nie wiedziała (...)

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Poniesione koszty zagranicznej podróży służbowej wycenia się po kursie średnim NBP pod datą rozliczenia kosztów. Zaliczka na delegacje nie jest pobierana. Należność za delegacje wypłacana jest różnie, czasem po dwóch miesiącach. Co rozumieć pod datą rozliczenia kosztów? Czy dzień (...)

 • Zakupy firmy transportowej za granicą

  Firma świadcząca usługi wewnątrzunijnego transportu zakupuje za granicą na faktury lub paragony: paliwo, oleje, części do samochodu, mapy itp. Faktury i paragony zawierają podatek od wartości dodanej. Czy ww. zakupy księgujemy do kosztów uzyskana przychodów w wartości brutto, czy netto?

 • Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

  Mieszkam od ponad dwóch lat za granicą, obecnie w Wielkiej Brytanii. Mam też adres zameldowania w Polsce i w sumie tam także mieszkam, tylko że nigdy mnie tam nie ma. W Polsce nadal rozliczam PIT-28 za wynajem mieszkania i PIT-36, bo ciągle uważam się za rezydenta podatkowego w Polsce. Po przeprowadzeniu (...)

 • Kara za brak nowego dowodu osobistego

  Jestem szczęśliwym posiadaczem "starego" dowodu osobistego i ze względów technicznych na pewno nie wymienię go przed 31 marca 2008r. Z tego co wiem, muszę się liczyć z możliwą karą grzywny do 5,000 złotych. Czy kara taka może być nałożona na mnie jednorazowo i mam spokój, czy też można (...)

 • Prywatny akt oskarżenia

  Prokuratura postanowieniem odmówiła wszczęcia dochodzenia. Sąd utrzymał w mocy to postanowienie. Czy w przedstawionej sytuacji możliwe jest sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne