e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pozostawienie zysku w spółce

  Umowa spółki z o.o. nie przewiduje możliwości tworzenia kapitałów zapasowego ani rezerwowego a jest to wymóg ustawowy aby takie kapitały mogły zostać utworzone i aby całość bądź część zysku mogła być przeznaczona na zasilenie tego kapitału. Zysk jest pozostawiany w spółce od roku (...)

 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego

  Jako właściciel uzyskałam wyrok zaoczny w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego przez lokatorkę zalegającą z czynszem. W treści wyroku jest zapis o nadaniu mu rygoru natychmiastowej wykonalności. Czy to oznacza klauzulę wykonalności? Jakie kroki poczynić, aby przenieśc lokatorkę (ewentualnie) (...)

 • Niestawiennictwo uczestnika postępowania

  Rozwiedzeni małżonkowie posiadają dwoje małoletnich dzieci, które zamieszkują z matką. Matka dzieci złożyła w sądzie wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej byłemu mężowi do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i zawodu oraz sposobu leczenia. Ojciec nie zgadza się z ograniczeniem (...)

 • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

  Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Chcemy zatem dochodzić swoich należności. W jaki sposób możemy uzyskać (...)

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

  W przedszkolu społecznym zostały zatrudnione 3 nauczycielki, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w przedszkolu - posiadają wykształcenie pedagogiczne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika. Rozpoczęły pracę na podstawie umowy o pracę na czas (...)

 • Podział zysku w spółce partnerskiej

  Spółka partnerska lekarzy dzieli dochód na koniec roku. Padł wniosek, by podzielić przychód procentowo wg posiadanych udziałów na każdego partnera, a następnie od tego każdy odejmuje podzielone po równo na każdego partnera w jednakowej wysokości koszty. Umowa spółki stanowi o podziale (...)

 • Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości zostały zajęte przez komornika i prowadzona jest z nich egzekucja wierzytelności m.in. banku (...)

 • Przekroczenie zwykłego zarządu nieruchomości

  Czy przekroczenie zwykłego zarządu nieruchomości przez jej zarządczę w rozumieniu art. 935 § 3 KPC skutkuje nieważnością czynności prawnej dokonanej przez zarządcę? Jeżeli nie, to czym skutkuje przekroczenie zwykłego zarządu przez zarządcę (którym zwykle bywa dłużnik egzekwowany). (...)

 • Dobrowolne alimenty

  Ojciec dziecka nie jest w związku małżeńskim z jego matką. Nie ma zasądzonych alimentów na rzecz dziecka. Ojciec płaci dobrowolnie 1.000 zł miesięcznie na potrzeby dziecka. Czy matka dziecka musi gdzieś wykazać, opodatkować te pieniądze?

 • Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

  Czy zwolnienie lekarskie musi być honorowane przez sąd grodzki jako usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie? Czy coś zmieniło się w przepisach od nowego roku?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne