e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawa współwłaściciela kamienicy

  Od niedawna jestem jednym z czterech współudziałowców kamienicy. Posiadam 20% udziałów (nie ma podziału fizycznego). Przez wiele lat kamienica była eksploatowana bez żadnych nakładów remontowych, skutkiem czego jest w złym stanie. Po otrzymaniu mojego udziału zwróciłem sie do pozostałych (...)

 • Mediacja a sprzeciw od nakazu zapłaty

  Przeciwko nam został złożony pozew o zapłatę do sądu gospodarczego. Został wydany nakaz zapłaty. Złożyliśmy sprzeciw do tego pozwu. Został wyznaczony termin rozprawy. Czy na takim etapie sprawy jest możliwość skierowania sprawy na drogę mediacji?

 • Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika

  Lekarz był zatrudniony w publicznym ZOZ na oddziale i w poradni, której był kierownikiem. Złożył u pracodawcy pismo z prośbą o przeniesienie z oddziału do poradni. Dyrektor przychylił się do jego wniosku i zgodnie z wolą pracownika zatrudnił go w poradni na 0,7 etatu (27 godzin tygodniowo). (...)

 • Wypadek przy pracy a wynagrodzenie chorobowe

  Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w pracy i pozostaje na zwolnieniu lekarskim, to czy pracodawca ma również wypłacać wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwolnienia, czy ZUS przejmuje danego poszkodowanego od 1-go dnia niezdolności pracy?

 • Wniosek o sprostowanie protokołu

  Toczy się sprawa cywilna. Postępowanie nagrywane jest na dyktafonie za zgodą sędziego. Jako uczestnik złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu, powołując się na nagranie. Sąd częściowo oddalił wniosek o sprostowanie protokołu, powołując się na nieczytelność nagrania. Nagranie w (...)

 • Księgowanie przedpłaty w leasingu

  Podpisałem umowę leasingu na zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych 07.12.2007. Zapłaciłem w grudniu 2007 opłatę manipulacyjną i przedpłatę (w umowie jest to zawarte jako przedpłata na poczet pierwszej miesięcznej raty leasingowej). Według umowy pierwsza rata leasingowa będzie w styczniu (...)

 • Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

  Miasto x uchwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest dla mnie niekorzystna, gdyż warunki dla budowy, którą planowałem są tak wygórowane, że aż niemożliwe do spełnienia. Decyzja została wydana w 2006 r. Bardzo zależy mi na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. (...)

 • Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

  Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 (...)

 • Opłata skarbowa - zwolnienie

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, nie pobrano opłaty od przedmiotowej decyzji, gdyż dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega takiej opłacie. Nastąpi (...)

 • Zakup nieruchomości na licytacji komorniczej

  Nabyłem nieruchomość w drodze egzekucji sądowej. Postanowienie o przysądzeniu własności jest już prawomocne. Czy muszę składać osobny wniosek do ksiąg wieczystych o ujawnienie mnie w dziale II jako właściciela nieruchomości, czy może sąd dokona takowego wpisu z urzędu? To samo pytanie (...)

 • Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego

  Sędzia dała wiarę (chyba) insynuacjom skarżącym w moją niepoczytalność. Dąży do nadania mi obrońcy z urzędu i nadania statusu "niepoczytalnego". Wysłano zapytanie do szpitala, gdyż ja oświadczyłem, że leczony nie byłem. Istotnie, 25 lat temu byłem na tzw. psychoterapii bezlekowej przez (...)

Artykuły i poradniki

 • Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

  Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym polega na tym, że dotychczasowy przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna) (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne