Archiwum 30 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa najmu a podatek od nieruchomości

  Wynajmuję lokal od osoby fizycznej i jest punkt mówiący o tym, że jestem też zobowiązany płacić podatek od nieruchomości za ten lokal. Czy to jest zgodne z prawem, jakie obowiązuje?

 • Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

  Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby inne czynności. Czy spółka może wykonywać usługę na podstawie dotychczasowej koncesji osoby X, (...)

 • Granice zarządu zwykłego w spółce cywilnej

  Spółka cywilna - trzech wspólników o jednakowych udziałach, umowa spisana na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego bez szczegółowych rozwiązań. Jak ustalić granicę i zakres zwykłego zarządu spółki - czy potrzebna jest uchwała spółki na zakup np. środka trwałego o wartości 100.tyś (...)

 • Podejmowanie uchwał w spółce cywilnej

  Spółka cywilna trzech wspólników o jednakowych udziałach w zyskach zawiązana na czas nieokreślony, umowa spółki spisana na zasadach ogólnych z k.c. bez szczegółowych rozwiązań. Czy uchwały spółki cywilnej mogą zapadać większością głosów dwóch na jednego, czy potrzebna jest zgoda (...)

 • Data wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

  Kupiłem pojazd dnia 05.05.08 z polisą OC w towarzystwie ubezpieczeniowym X do dnia 19.10.08 (niedziela). W/w. pojazd ubezpieczyłem w innym towarzystwie ubezpieczeniowym Y dnia 05.05.08 r. Wypowiedzenie umowy wysłałem pocztą kurierską dnia 17.10.08 r. (w/w wypowiedzenie powinno zostać doręczone (...)

 • Podatek dochodowy od faktury zaliczkowej

  Wystawiamy fakturę zaliczkową za przeprowadzenie szkoleń z VAT-em zwolnionym. W jakim momencie powinno się płacić podatek dochodowy od faktury zaliczkowej? Czy za fakturę zaliczkową powinno się odprowadzić podatek dochodowy, czy też dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej?

 • Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

  Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast nie otrzymał dodatku 20%. Inny koordynator zatrudniony w tym samym dziale otrzymuje oba dodatki. (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne