e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Osoba prawna jako członek zarządu

  Belgijska spółka prawa handlowego zakłada spółkę w Polsce. Jedynym członkiem zarządu Spółki Belgijskiej jest inna spółka belgijska reprezentowana przez jednego Belga. Tak, w Belgii spółka może być członkiem zarządu w innej Spółce. Czy nie jest to sprzeczne z jakimiś zasadami prawa (...)

 • Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). Kobieta chce, aby to mieszkanie było kiedyś wyłączną własnością jej córki. Właścicielka (...)

 • Podział nakładów w postępowaniu spadkowym

  (SPR PL)Małżonek planuje planuje kupić samochód. Ten samochód kupi z odrębnego majątku (posiadanego przed zawarciem małżeństwa). Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Jeśli pierwszy umrze to czy żona będzie musiała jego dzieciom (dorosłym, nie przysposobionym, nie mieszkającym (...)

 • Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji

  Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Sąd rejonowy wydział cywilny orzeka eksmisję pana x z lokalu mieszkalnego. W przepisanym terminie apelacja nie została przez pana x wniesiona. Po upływie terminu (...)

 • Przestępstwo popełnione przez nieletniego

  Mój syn syn ma 16 lat i popełnił przestępstwo i ma postawiony zarzut z art. 279 pkt 1 kk. Jaką realną karę może otrzymać?

 • Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie pracy

  Od stycznia w związku z sytuacją rodzinną będę przebywał na opiece (prawdopodobnie całe 60 dni). Otrzymałem wezwanie do sądu pracy jako świadek w połowie stycznia (praktycznie cały dzień podróży do innego miasta, nocleg, powrót). Czy podstawę do opieki 60-dniowej - zwolnienie wystawia (...)

 • Podpisy na dokumentach rejestracyjnych spółki

  Będzie założona spółka z o.o. W skład zarządu będzie wchodził prezes i członek zarządu - będzie to określone w akcie notarialnym założenia spółki. Członek zarządu nie będzie obecny. Reprezentacja jest jednoosobowa - każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę. (...)

 • Opłacenie kapitału zakładowego

  Będzie założona spółka z o.o. Czy zgłosić spółkę można do KRS dopiero gdy kapitał zakładowy zostanie wpłacony do banku lub kasy spółki?

 • Podatek od sprzedaży mieszkania kupionego w 2005 r.

  Mam mieszkanie duże, nabyte aktem notarialnym w 2005. W roku 2009 mieszkanie to sprzedam i za to: kupię mieszkanie mniejsze, odkupię udziały - 2/3 od rodzeństwa od małego mieszkania, gdzie mam odziedziczone 1/3, a część pieniędzy pozostawię na konsumpcję. Będę mieszkać albo w jednym, albo (...)

 • Katalog celów mieszkaniowych

  Począwszy od 2009 roku, zgodnie z nową ulgą mieszkaniową, podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości przeznaczą uzyskane środki na inne cele mieszkaniowe, nie będą zobowiązani do uiszczania 19% podatku dochodowego. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie tylko (...)

 • Wynajem mieszkania a podatek

  Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który chciałbym wynająć. Najemca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. Czy prowadzenie działalności gospodarczej przez najemcę w wynajmowanym mieszkaniu powoduje, że wynajmujący musi rozliczać z fiskusem dochody z (...)

 • Zmiana przeznaczenia lokalu a podatki

  Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który chciałbym wynająć. Najemca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. W jaki sposób mogą zmienić się obowiązki podatkowe w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu na lokal użytkowy? Czy dotyczy to również sytuacji, (...)

 • Po ilu latach przedawniają się należności skarbowe

  Przedawnienie należności skarbowych ze względu na ich charakter. Czy należności podatkowe przedawniają się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym były należne, bez względu na ich charakter, tzn. bez względu, czy są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy są podatkiem od podmiotów (...)

Zmiany w Prawie • Nowocześniejsze prawo karne

  NowelizacjaUstawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.Czego dotyczą zmiany (...)

Projekty Ustaw • Zmiany w systemie wyborczym?

  Na czym mają polegać zmiany w systemie wyborczym?Grupa posłów Platformy Obywa­telskiej zaproponowała zmiany ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne