Archiwum 13 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Równoważny system czasu pracy kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam i z powrotem) co zajmuje mu ok. 13 godzin. Oczywiście w trakcie tej jazdy może zatrzymywać się (...)

 • Jednoosobowy zarząd w spółce z o.o.

  Nowopowstała spółka ma zapisane w akcie notarialnym, że zarząd składa się z jednej osoby - członka zarządu. Czy zarząd może nie mieć prezesa i składać się jedynie z członka zarządu?

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

  Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej?

 • Zgoda na darowiznę

  Brat wraz z żoną są współwłaścicielami nieruchomości. Otrzymali ją w spadku po naszej babci, która była współwłaścicielką 1/2 nieruchomości. W testamencie było napisane, że babcia powołuje ich do całości swojego spadku, czyli wspomnianej 1/2. Sąd podzielił więc tą 1/2 pomiędzy (...)

 • Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

  Spółka ma dwóch udziałowców, 85% i 15% udziałów. Udziałowiec większościowy jest Prezesem jednoosobowego Zarządu. Według art. 244 ksh nie może on głosować w sprawie absolutorium dla siebie. Czy w takiej sytuacji wspólnik posiadający 15% udziałów może głosować nad uchwałą o udzieleniu (...)

 • Zakończenie postępowania upadłościowego

  Syndyk masy upadłości kończy postępowanie. Główną przesłanką ogłoszenia upadłości była decyzja podatkowa wystawiona przez Urząd Skarbowy. W toku odwołania przedmiotowa decyzja została uchylona. Obecnie stan gotówki na koncie pozwala w 100 % uregulować wszelkie zobowiązania oraz wynagrodzenie (...)

 • Podatek od kupna nowego samochodu

  Zakupiłem nowy samochód u dealera na kredyt. Czy muszę zapłacić podatek od tego zakupu?

 • Przebudowa budynku

  Jestem właścicielką budynku mieszkalnego dwupoziomowego bez piwnic, w przyziemiu jest garaż dwustanowiskowy, który chciałabym zaadaptować na pomieszczenia mieszkalne. W związku z tym zmieni sie zewnętrzny wizerunek domu, bo drzwi garażowe zostaną zastąpione oknem i drzwiami wejściowymi normalnymi. (...)

 • Zgłoszenie o nabyciu własności SD-Z1

  18 stycznia zostało odebrane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu po krewnej zmarłej w Łodzi na rzecz nieżyjącego dziadka zmarłego w Krakowie. Spadek dotyczy kamienicy, w której prawa do spadku nabyło 8 osób. Gdzie powinien być zgłoszony druk SD-Z1 (...)

 • Sprzedaż nieruchomości na licytacji a umowa najmu

  Zamierzam kupić nieruchomość sprzedawaną przez komornika w związku z prowadzoną egzekucją. Nieruchomość jest to lokal użytkowy. Obecny właściciel - dłużnik zawarł umowę najmu na czas określony (5 lat) z osobą trzecią. Czy po uprawomocnieniu się przysądzenia takiej nieruchomości (...)

 • Forma umowy ustanawiającej służebność mediów

  Sąsiad wyraża zgodę na przeprowadzenie służebności mediów przez jego nieruchomość. Dojazd będzie inną drogą. Czy wystarczy pisemna umowa pomiędzy nami z notarialnie potwierdzonymi podpisami, czy jednak musi to być umowa notarialna?

 • Zakup udziału w nieruchomości

  Mam zamiar zakupić połowę domu na zasadzie 1/2 udziału w nieruchomości. Udziałowcami nieruchomości są matka z synem. Zbywającym swój udział jest matka. Po ewentualnym zakupie chciałabym dokonać podziału nieruchomości, tzn. wyodrębnić zakupioną przeze mnie część i założyć na nią (...)

 • Media pod działką sąsiada

  Przez działkę sąsiada mamy zamiar przeciągnąć media, prąd, gaz i kanalizacje. Podpisał on na piśmie oświadczenie, że wyraża na to zgodę, potrzebowaliśmy takiej zgody do elektrowni. Nic nie jest jednak przeprowadzone notarialnie. Czy jeżeli zakopiemy te media, on będzie mógł kiedyś (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne