e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Miarkowanie kary umownej

  Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 i rozpoczęliśmy prace, a skończyć mieliśmy (według umowy) do 31 stycznia 2007 r. Jesteśmy (...)

 • Dopuszczalność cofnięcia wniosku i zwrot opłaty

  Został złożony do sądu wniosek dotyczący użytkowania nieruchomości. Ze względu na to, że sprawa stała się nieaktualna, zamierzam sprawę wycofać. Do chwili obecnej żadna rozprawa się nie odbyła. Sąd dopiero zamierza wysłać w tej sprawie stronom zawiadomienia. Do jakiego stadium postępowania (...)

 • Ulga za Internet

  Faktury za Internet są wystawiane na moją mamę. Ja dokonuję za nie zapłaty, robiąc przelewy z mojego konta. Obie pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy mama może skorzystać z ulgi internetowej? Czy wpływ na opisaną sytuację ma fakt, że mama jest pełnomocnikiem mojego konta?

 • Dwóch pełnomocników w sprawie rozwodowej

  Czy w sprawie rozwodowej może mnie reprezentować dwóch adwokatów?

 • Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

  Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Czy NSA może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę lub uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?

 • Nieaktualne adresy dłużników w czasie egzekucji

  Dostałem od komornika wykaz moich dłużników wraz z ich adresami. Wysłałem pisma do nich z prośbą o ugodę, jednak listy wróciły z adnotacją że adresat wyprowadził się. Pytanie na jakiej podstawie w takim razie komornik przeprowadza egzekucję, jeśli nie zna adresów wierzycieli? Czy można (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne