e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

  W czerwcu ubiegłego roku kierowałem samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości (jechałem do ojca, który nagle znalazł sie w szpitalu po udarze mózgu). W pewnym momencie zjechałem do przydrożnego rowu powodując tym samym kolizję (nie doszło jednak do wypadku, nie było innych uczestników (...)

 • Zły numer faktury sprzedaży

  Firma wystawiła w miesiącu styczniu 2008 r. faktury sprzedaży, w której nie ma ciągłości ani w skali roku, ani miesiąca. Każda faktura wystawiona dla każdego kontrahenta zawiera numer 1/01/2008/kod kontrahenta. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy VAT mówi o zasadzie ciągłości numeracji (...)

 • Odszkodowanie za zakaz konkurencji

  Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa o pracę została rozwiązana i obecnie pracodawca będzie przez rok (takiego okresu po ustaniu stosunku pracy dotyczy umowa) wypłacać w cyklach miesięcznych odszkodowanie, o którym mowa w umowie o zakazie. Zapis brzmi: \"W zamian za wykonywanie (...)

 • Alimenty na bezrobotną żonę

  Jestem w chwili obecnej w trakcie rozwodu. Sprawę o alimenty żona założyła mi już pół roku temu. Przysądzono mi 1050 zł w tym 600 zł na dziecko i 450 zł na żonę przy moich zarobkach 1200 zł brutto, jestem również właścicielem małego gospodarstwa rolnego. Ponieważ ja w danym mieszkaniu (...)

 • Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

  Posiadam firmę cateringową i ostatnio dostałam zapytanie o zorganizowanie pikniku. Klientka chciała, aby oferta zawierała również piwo lane. Jest to impreza rodzinna, nie masowa. Czy w tej sytuacji jest wymagana koncesja? Czy to prawda, że na alkohole niskoprocentowe nie jest wymagana koncesja?

Opinie prawne • Darowizna od ojczyma - opinia prawna

    Stan faktyczny Moja matka wyszła po rozwodzie za mąż po raz drugi. Zawsze uważałem jej męża za ojczyma, ale nie jestem pewien, czy zostałem formalnie przysposobiony. Jej mąż (mama (...)

Akty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2008

  Sprawa F-21/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Jakoby niezgodne z prawem przetwarzanie danych medycznych — Niedopuszczalność — Brak poszanowania rozsądnego terminu na podniesienie żądania odszkodowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2008

  Sprawa F-131/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. — Steinmetz przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ugoda — Wykonanie postanowień ugody — Odmowa zwrotu kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej — Oczywista niedopuszczalność — Brak interesu prawnego — Podział kosztów — Nieuzasadnione koszty i koszty spowodowane w złej woli)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2008

  Sprawa F-20/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 19 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie zdrowotne — Zwrot kosztów leczenia — Wyraźna odmowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-159/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Estancia Piedra przeciwko OHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-160/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Estancia Piedra przeciwko OHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-202/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Select Appointments przeciwko OHIM — Manpower (TELESELECT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-182/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2008

  Sprawa T-493/07: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2007 r. — GlaxoSmithkline przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2008

  Sprawa T-502/07: Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2007 r. — IIC-Intersport International Corporation przeciwko OHIM — McKenzie Corporation (McKENZIE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa T-486/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Ford Motor przeciwko OHIM — Alkar Automotive (CA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa T-487/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Imperial Chemical Industries przeciwko OHIM (FACTORY FINISH)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa T-484/07: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2007 r. — Rumunia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa T-485/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Olive Line International przeciwko OHIM — Knopf (o-live)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Sprawa T-482/07: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Nynäs Petroleum i Nynas Petróleo przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Sprawa T-483/07: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2007 r. — Rumunia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa T-476/07: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Agencji Frontex

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa T-471/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Wella AG przeciwko OHIM (TAME IT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa T-475/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Dow AgroSciences i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa T-469/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Philips Lighting Poland i Philips Lighting przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawa T-466/07: Skarga wniesiona w dniu 25 grudnia 2007 r. — Osram przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawa T-467/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Du Pont de Nemours (Francja) i inni przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-463/07: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2007 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-464/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Korsch przeciwko OHIM (PharmaResearch)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawa T-462/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — GALP Energia España i inni przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Sprawa T-461/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Visa Europe i Visa International Service Association przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-459/07: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2007 r. — Hangzhou Duralamp Electronics przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-460/07: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2007 r. — Nokia przeciwko OHIM — Medion (LIFE BLOG)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-457/07: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EFSA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-458/07: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2007 r. — Dominio de la Vega, S.L. przeciwko OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2008

  Sprawa T-455/07: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2007 r. — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-452/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Ecolean Research & Development przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-454/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Prym i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-387/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2007 r. — Portugalia przeciwko Komisji (Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczasowych — Zmniejszenie pomocy finansowej — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-448/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — YKK i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-156/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej pomocy finansowej Wspólnoty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Jednostka regionalna lub lokalna — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-215/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi (Odmowa właściwości)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-367/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2007 r. — Dow AgroSciences i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-112/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 stycznia 2008 r. — Inter-Ikea przeciwko OHIM — Waibel (idea) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy idea — Wcześniejsze graficzne i słowne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe IKEA — Przyczyna nieważności względnej — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-109/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Vodafone España i Vodafone Group przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2002/21/WE — Uwagi Komisji — Artykuł 7 dyrektywy 2002/21 — Niezaskarżalny akt — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawa T-9/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 stycznia 2008 r. — Hoya przeciwko OHIM — Indo (APLITUDE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego APLITUDE — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AMPLY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawa T-306/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 stycznia 2008 r. — Scippacercola i Terezakis przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Zarzut nadmiernych opłat stosowanych przed podmiot zarządzający międzynarodowym portem lotniczym w Atenach — Oddalenie skargi złożonej do Komisji — Brak interesu wspólnotowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa C-382/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa C-413/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern — Niemcy) — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider przeciwko Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-190/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-195/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Zala Megyei Bíróság — Republika Węgierska) — OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft przeciwko Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-206/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-234/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-245/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa C-266/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-269/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 11 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-482/06: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-30/07: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-31/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-563/07: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-11/08: Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2008 r. — Komisja Europejska przeciwko Republika Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-554/07: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-558/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Zjednoczone Królestwo) w dniu 17 grudnia 2007 r. — Królowa na wniosek S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated przeciwko Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-545/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski sad (Bułgaria) w dniu 5 grudnia 2007 r. — Apis-Hristovich przeciwko Lakorda AD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-547/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa C-536/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-514/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (wielka izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 22 listopada 2007 r. przez Królestwo Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-535/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa C-446/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Modena (Włochy) w dniu 1 października 2007 r. — Alberto Severi, Cavazzuti e figli przeciwko Regione Emilia-Romagna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa C-513/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-141/06 Glaverbel SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 21 listopada 2007 r.przez AGC Flat Glass Europe SA, wcześniej Glaverbel SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa C-163/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dopuszczalność — Zasadnicze wymagania formalne — Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa C-238/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 19 października 2007 r. — Derya Beyatli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Służba publiczna — Otwarty konkurs dla obywateli Republiki Cypryjskiej — Ogłoszenie o konkursie — Termin — Zażalenie — Pismo zaadresowane do szefa przedstawicielstwa Komisji na Cyprze)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa C-415/06: Postanowienie Trybunału z dnia 6 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Stahlwerk Ergste Westig GmbH przeciwko Finanzamt Düsseldorf-Mettmann (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Odpowiedź, która może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z orzecznictwa — Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy — Spółka posiadająca stałe zakłady w państwach trzecich — Uwzględnienie strat poniesionych przez te zakłady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa C-512/06 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2007 r. — PTV Planung Transport Verkehr AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Słowne oznaczenie map&guide)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa C-320/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 4 listopada 2007 r. — Fred Olsen, SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Królestwu Hiszpanii (Odwołanie — Pomoc państwa — Transport morski — Żegluga morska — Pomoc istniejąca — Nowa pomoc — Pomoc mogąca zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Usługa leząca w powszechnym interesie gospodarczym — Odwołanie w oczywisty sposób częściowo niedopuszczalne i częściowo nieuzasadnione)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa C-405/06: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2007 r. — Miguel Torres, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Bodegas Muga, SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego „Torre Muga” — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy słowny międzynarodowy i krajowy znak towarowy „TORRES” — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Odrzucenie sprzeciwu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa C-284/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa 2005/51/WE — Zamówienia publiczne — Procedury udzielania zamówień publicznych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa C-294/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa C-244/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/50/WE — Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa C-257/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/17/WE — Koordynacja procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa C-528/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa C-85/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/60/WE — Artykuł 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2 — Wspólna polityka w dziedzinie wody — Obszar dorzecza — Sprawozdanie podsumowujące i analizy — Brak powiadomienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa C-481/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne — Naruszenie art. 6 ust. 3 dyrektywy 93/36/WE — Ogólne zasady wynikające z Traktatu — Zasada równego traktowania i obowiązek zachowania przejrzystości — Uregulowania krajowe umożliwiające skorzystanie z procedury negocjacyjnej przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy niektórych materiałów medycznych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa C-526/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Road Air Logistics Customs BV (Wspólnotowy kodeks celny oraz rozporządzenie wykonawcze — Tranzyt wspólnotowy — Naruszenie — Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiły naruszenie — Nieprzyznanie trzymiesięcznego terminu na przedstawienie tego dowodu — Zwrot należności celnych — Pojęcie „kwoty prawnie należnej”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa C-436/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt przeciwko Finanzamt Hamburg-Am Tierpark (Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie — Podatki dochodowe — Przepisy krajowe dotyczące opodatkowania zysków osiągniętych ze zbycia udziałów (akcji) spółek kapitałowych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa C-463/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)) — FBTO Schadeverzekeringen NV przeciwko Jackowi Odenbreitowi (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — Bezpośrednie powództwo poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi — Zasada właściwości sądu miejsca zamieszkania poszkodowanego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa C-408/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Landesanstalt für Landwirtschaft przeciwko Franz Götz (Szósta dyrektywa VAT — Działalność gospodarcza — Podatnicy — Podmioty prawa publicznego — Agencja sprzedaży kwot mlecznych — Działalność rolnych agencji skupu interwencyjnego i sklepów dla personelu — Znaczące zakłócenie konkurencji — Rynek geograficzny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa C-372/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjednoczone Królestwo) — Asda Stores Ltd przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Wspólnotowy kodeks celny — Przepisy wykonawcze — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Załącznik 11 — Niepreferencyjne pochodzenie towarów — Odbiorniki telewizyjne — Pojęcie „istotnego przetworzenia lub obróbki” — Kryterium wartości dodanej — Ważność i wykładnia — Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia — Bezpośrednia skuteczność — Wykładnia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa C-374/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH przeciwko Hauptzollamt Bielefeld (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Postanowienia podatkowe — Harmonizacja ustawodawstw — Dyrektywa 92/12/EWG — Wyroby objęte podatkiem akcyzowym — Znaki skarbowe — Odstępstwo z naruszeniem prawa od systemu zawieszenia podatku — Kradzież — Dopuszczenie do konsumpcji w państwie członkowskim kradzieży — Brak zwrotu kosztu znaków skarbowych innego państwa członkowskiego nałożonych już na kradzione wyroby)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa C-368/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon — Francja) — Cedilac SA przeciwko Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Szósta dyrektywa VAT — Prawo do odliczenia — Zasady natychmiastowego odliczenia i neutralności podatkowej — Przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejny okres lub jego zwrot — Zasada przesunięcia o miesiąc — Przepisy przejściowe — Utrzymanie w mocy wyjątków)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-337/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen przeciwko GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH (Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18 WE — Zamówienia publiczne na usługi — Nadawcy publiczni — Instytucje zamawiające — Podmiot prawa publicznego — Przesłanka, zgodnie z którą działalność nadawcy jest „finansowana w przeważającej części przez państwo”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-357/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Frigerio Luigi & C. Snc przeciwko Comune di Triuggio (Dyrektywa 92/50/EWG — Zamówienia publiczne na usługi — Przepisy krajowe zastrzegające na rzecz spółek kapitałowych możliwość udzielenia zamówień na lokalne usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym — Zgodność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa C-314/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) przeciwko Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (Dyrektywa 92/12/EWG — Podatki akcyzowe — Oleje mineralne — Ubytki — Zwolnienie z podatku — Siła wyższa)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-280/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato przeciwko Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA oraz Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, oraz Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA (Konkurencja — Nałożenie sankcji w przypadku sukcesji przedsiębiorstw — Zasada osobistej odpowiedzialności — Podmioty podlegające temu samemu organowi władzy publicznej — Prawo krajowe uznające wspólnotowe prawo konkurencji za źródło interpretacji — Pytania prejudycjalne — Właściwość Trybunału)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-281/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof-Niemcy) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt przeciwko Finanzamt Offenburg (Swobodne świadczenie usług — Działalność nauczania jako działalność dodatkowa — Pojęcie „wynagrodzenia” — Zwrot wydatków związanych z działalnością zawodową — Uregulowania w dziedzinie zwolnienia podatkowego — Przesłanki — Wynagrodzenie wypłacone przez uniwersytet krajowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-250/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Belgia) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL przeciwko État belge (Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Krajowe przepisy nakładające na telewizje kablowe obowiązek rozpowszechniania programów nadawanych przez niektórych nadawców prywatnych („must carry”) — Ograniczenie — Nadrzędny wzgląd interesu ogólnego — Utrzymanie pluralizmu w dwujęzycznym regionie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-202/06 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Cementbouw Handel & Industrie BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 — Kompetencje Komisji — Zgłoszenie koncentracji o wymiarze wspólnotowym — Zobowiązania zaproponowane przez strony — Wpływ na kompetencje Komisji — Zezwolenie uzależnione od przestrzegania pewnych zobowiązań — Zasada proporcjonalności)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-220/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Hiszpania) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przeciwko Administración General del Estado (Zamówienia publiczne — Liberalizacja usług pocztowych — Dyrektywy 92/50/EWG i 97/67/WE — Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Przepisy krajowe, umożliwiające organom administracji publicznej zawieranie, z pominięciem reguł udzielania zamówień publicznych, ze spółką publiczną, operatorem świadczącym w danym państwie członkowskim pocztowe usługi powszechne, porozumień w sprawie świadczenia usług pocztowych, zarówno zastrzeżonych, jak i niezastrzeżonych)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-184/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Rada Unii Europejskiej (Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 — Rozdział kwot połowowych pomiędzy państwa członkowskie — Akt przystąpienia Królestwa Hiszpanii — Koniec okresu przejściowego — Wymóg względnej stabilności — Zasada niedyskryminacji — Nowe możliwości połowowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-186/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszar irygacyjny kanału Segarra-Garrigues (Lérida))