e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

  Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i okres 9 miesięcy. Pracownik wrócił do pracy po odbyciu służby wojskowej 4 lutego 2008 roku. Czy (...)

 • Uwierzytelniony odpis decyzji

  Jak powinien wyglądać uwierzytelniony odpis decyzji wójta gminy?

 • Agroturystyka a dochód z najmu

  Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości ok. 120 km, w mieście poniżej 5.000 mieszkańców mam działkę w ewidencji gruntów oznaczoną (...)

 • Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

  W umowie najmu zawartej w 2000 roku zapisano prawo pierwokupu przedmiotu najmu, stosunek najmu nie istnieje - umowa została wypowiedziana bądź wygasła. Właścicielem i wynajmującym jest gmina a najemcą przedsiębiorca. Czy prawo pierwokupu istnieje tylko w czasie trwania umowy najmu czy także (...)

 • Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

  Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

 • Podstawa do wpisu hipoteki umownej

  Dłużnik dostarczył mi wniosek o ustanowienie hipoteki na swojej nieruchomości wraz z pisemnym uznaniem długu wynikającego z niezapłaconych faktur, celem zabezpieczenia go. Czy taki wniosek dłużnika jest wystarczający, by sąd wpisał hipotekę do księgi wieczystej?

 • Niewykonanie umowy najmu a obniżenie czynszu

  Umowa najmu dzierżawy na nieruchomość /grunt z lokalem/ czynsz ustalony za całość wynosi x zł. Wielkość areału ograniczono wydzielając działkę / pozostał wynajmowany budynek na nowej działce/ o 6-krotnie mniejszej powierzchni aniżeli stanowił zapis umowy. Czynsz za najem liczony dalej (...)

 • Pokrzywdzony jako świadek w postępowaniu karnym

  Zostałem wezwany do prokuratury jako świadek w sprawie o przestępstwo z art. 231 par. 1 kk i inne. Uważam się w tej sprawie za pokrzywdzonego. Obawiam się, że jako świadek nie będę miał dostępu do akt i nie będę zorientowany w całości sprawy, a prokuratura być może po raz kolejny odmówi (...)

 • Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

  Jestem potencjalnym nabywcą domu jednorodzinnego, którego budowa niedawno się zakończyła (nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy, Nadzór nie wniósł sprzeciwu). Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, doszło do odstępstwa od zatwierdzonego projektu: podniesiono budynek o jeden pustak (ok. 30 (...)

 • Wezwanie świadka a brak zarządzenia w protokole

  W pozwie powołałem świadka na poparcie swoich twierdzeń. Sąd po przeprowadzeniu pierwszego posiedzenia, wyznaczył nowy termin i zarządził wezwanie świadka. Świadek nie otrzymał wezwania, a sekretariat sądu twierdzi, że nic nie było wysyłane, bo w bazie danych przy sprawie w ogóle nie (...)

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy

  Kupuję nowe mieszkanie, na które wzięłam kredyt. W 2004 roku kupiłam mieszkanie. Teraz je sprzedaję. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania chciałabym przeznaczyć po części na spłatę kredytu, część włożyć na lokatę albo przeznaczyć na kupno drugiego mieszkania. Czy pieniądze uzyskane (...)

 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów

  Firma działa w branży budowlanej, zatrudnia na umowę o pracę budowlańców. Pracownicy wykonują pracę na terenie całego kraju - w zależności od zlecenia. Siedziba firmy jest w Warszawie. Przykładowo pracownicy mieszkają w Lublinie. Nie dojeżdżają do pracy codziennie, jeżdżą na konkretne (...)

 • Zgoda współwłaścicieli na dokonanie nadbudowy

  Dom wielorodzinny składa się z trzech oddzielnych lokali (3 lokale w domu jednopoziomowym), których właścicielami są trzy osoby. Jedna z osób postanowiła dokonać nadbudowy dodatkowej kondygnacji nad swoim lokalem. Pozostali dwaj właściciele odmawiają zgody na rozbudowę domu (uważają że (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne