e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Marzec 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). Było to 11.12.2007; dziś po raz czwarty lub piąty przedłużyli termin kontroli i powiem otwarcie, iż mam dosyć takiej sytuacji, (...)

 • Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

  Rok temu kupiłem udział w kamienicy ze wskazaniem na oficynę. Po kupnie zawiadomiłem wszystkich współudziałowców o zamiarze pomalowania klatki schodowej kamienicy i nie otrzymałem sprzeciwu. Pomalowałem klatkę i poniosłem cały koszt malowania. Nagle jeden ze współwłaścicieli, bez jakiegokolwiek (...)

 • Ekwiwalent za dodatkowy urlop

  Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.03.2008r. na mocy porozumienia stron. Pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent za urlop (...)

 • Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej

  Komornik zajął towar handlowy spółki, w której dłużnik jest pracownikiem. Pracownik ten w żaden inny sposób nie jest związany ze spółką, o czym komornik został powiadomiony w trakcie czynności. Spółka zaskarżyła czynności komornika do sądu. Pomimo, iż nie ma odpowiedzi z sądu, (...)

 • Dodatkowe tablice rejestracyjne na bagażnik

  Do haka holowniczego swojego samochodu chcę zamontować bagażnik rowerowy. Potrzebne są dodatkowe tablice rejestracyjne. Lokalne władze poleciły mi \"odkręcanie\" i \"przykręcanie \" posiadanych tablic w zależności od potrzeby. Brzmi to jak kawał, ale urzędnik twierdzi, że kawałem nie jest. (...)

 • Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy został zakupiony i zarejestrowany na dwóch wspólników spółki cywilnej (bracia - rodzeństwo), ale jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chcemy korzystać z niego w spółce po zawarciu umowy użyczenia. Nie będzie on wówczas stanowił środka trwałego (...)

 • Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

  Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w terminie wykonania zobowiązał się on się do zapłaty odszkodowania w wysokości 1% od kwoty 7700 (...)

 • Odszkodowanie za odwołany lot

  Linia lotnicza odwołała mój lot z Wrocławia z przyczyn operacyjnych. W zamian zaoferowali mi lot z Krakowa, z czego skorzystałem, ale straciłem na to czas i pieniądze na bilet do Krakowa. Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania za utracony czas i pieniądze?

 • Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem 87,5% kamienicy (brak podziału fizycznego), reszta 12,5% należy do osoby, która od ponad 30 lat nie jest znana z miejsca zamieszkania i nie wiadomo czy żyje. Chciałbym kupić te 12,5%, ale nie wiem od kogo. Kamienica jest bardzo zaniedbana i wymaga gruntownego remontu (...)

 • Zbieg z egzekucją administracyjną

  Na mój wniosek, komornik sądowy zajął samochód mojego dłużnika, który to samochód jest częściowo przewłaszczony na bank jako zabezpieczenie kredytu. Komornik ten poinformował bank o zajęciu wskazując, że bank ma miesiąc czasu na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego i że po tym (...)

 • Przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny

  Lokal własnościowy o pow. ok. 18 m2 jest urządzony jako mieszkanie, ale w dokumentach (akcie własności) figuruje jako użytkowy. Co należy zrobić, aby przekształcić powyższy lokal w mieszkalny? Jakie są procedury?

 • Podatnik i płatnik podatku od nieruchomości

  Zawarta została umowa, w której nie określono, kto ma być płatnikiem podatku od nieruchomości, a raczej nie ma w niej postanowienia, że najemca-dzierżawca ma płacić ww. podatek do Gminy. Właścicielem, wynajmującym i wydzierżawiającym jest Gmina. Najemcą, dzierżawcą jest przedsiębiorca. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne