e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Czerwiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kontrola podatkowa a udostępnianie dokumentów

  Podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - ma kontrolę podatkową. Urzędnicy interesują się rachunkami telefonicznymi i szczegółami umów na usługi. Czy kontrolujący ma prawo zażądać części bilingowej rachunków telefonicznych? Czy kontrolujący ma prawo wglądu (...)

 • Stawka amortyzacji budynku

  W marcu otrzymałam pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-socjalnego z częścią garażową. Budynek został przez nas wybudowany i teraz mam go umieścić w środkach trwałych. Jaka będzie stawka amortyzacyjna. Kiedy można amortyzować budynek w ciągu 10 lat?

 • Podatek od nieruchomości spółki z o.o.

  Aportem do spółki jest nieruchomość zabudowana budynkiem, który to budynek i działka, na której budynek ten jest posadowiony nie są jeszcze wykorzystywane na potrzeby działalności spółki ze względów technicznych (budynek do remontu generalnego). Poprzednio budynek i działka stanowiły (...)

 • Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

  Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (BTE stawał się Bankowym Tytułem Wykonawczym) bez jakiegokolwiek udziału/nadzoru/sprawdzenia (...)

 • Choroba a przywrócenie terminu

  Przed sądem I instancji zakończył się proces cywilny o zapłatę. Sąd oddalił powództwo i powód chciał złożyć apelację. Jednakże radca prawny reprezentujący go przed sądem zachorował i apelacja została złożona po terminie (razem z wnioskiem o przywrócenie terminu i uzasadnieniem (...)

 • Nakłady na majątek wspólny

  Od rodziców otrzymałam darowiznę w postaci środków pieniężnych, które zasilają teraz mój odrębny majątek (darowizna została zgłoszona w urzędzie skarbowym ). Razem z mężem mamy wspólnotę majątkową. Część tych pieniędzy chciałabym przeznaczyć na wspólne z mężem kupno mieszkania. (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Właściciel mieszkania wynajmuje osobie niespokrewnionej mieszkanie na podstawie umowy najmu lokalu. Umowa podpisana jest w ten sposób, że oprócz ceny wynajmu korzystający będzie opłacał media w zależności od bieżących rachunków wynikających ze zużycia mediów. W umowie jest również (...)

 • Termin uprawomocnienia się postanowienia sądu

  Chodzi o postanowienie sądu na posiedzeniu niejawnym w sprawie gospodarczej, na które wyznaczony jest 7-dniowy termin złożenia skargi. Stanie się prawomocne, jeśli nikt nie wniesie w przepisowym terminie skargi. Kiedy dokładnie takie orzeczenie staje się prawomocne? Pod dniem wydania postanowienia, (...)

 • Cesja należności na podatek

  W Urzędzie Skarbowym mam złożone zeznanie podatkowe dotyczące otrzymanego spadku zagranicznego. Podatek należny wyniesie ok. 40 000 zł. W tym samym U.S. zarejestrowany jest mój dłużnik, prowadzący obok mojego miejsca zamieszkania swą działalność gospodarczą - Eurokiosk. U notariusza została (...)

Artykuły i poradniki

 • Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna to typowa spółka kapitałowa. Celem jej utworzenia jest zwykle zebranie kapitału od bardzo wielu akcjonariuszy. Dzięki temu jest możliwe osiągnięcie celów przekraczających możliwości finansowe jednego czy kilku przedsiębiorców. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna albo (...)

 • Spółka akcyjna w organizacji

  Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Jest to wpis konstytutywny, tworzący podmiot prawny - spółkę akcyjną. Jednakże dzień wpisu do rejestru spółki akcyjnej z reguły nie pokrywa się z dniem podpisania statutu przez jej założycieli ani z dniem jej zawiązania (czyli z chwilą (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne