e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Lipiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ryczałt przy masażu

  Wykonuję w ramach jednoosobowej firmy usługi masażu leczniczego, relaksacyjnego. Czy mogę być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego 8,5% od przychodów?

 • Wadliwe uzasadnienie wyroku

  Wygrałem sprawę w I instancji w sporze gospodarczym. Niemniej sąd w uzasadnieniu (które zamówiłem, ponieważ zrobił to także radca prawny przeciwnika) popełnił - oczywiście moim tylko zdaniem - drobne błędy, przy braku których wyrok pozostaje nadal taki sam. Dla przykładu sąd stwierdził, (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

  Mąż prowadził działalność gospodarczą w roku 2002 do lutego 2004 r., następnie zlikwidował działalność. Nie wpłacał składek do ZUS i podatku do urzędu skarbowego. W miesiącu kwietniu 2004 nastąpiła między nami rozdzielność majątkowa. W 2004 r. została złożony wniosek o rozwód; (...)

 • Uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

  Często widzimy na remontowanych drogach, pracowników różnych firm wykonawczych, kierujących ruchem samochodowym. Jakie przepisy regulują dopuszczenie osoby fizycznej do kierowania ruchem drogowym, jakie dokumenty i uprawnienia musi posiadać taka osoba?

 • Dłużnik dzierżawca a egzekucja z nieruchomości

  Właśnie otrzymałem od starosty informację o tym, że mój dłużnik jest właścicielem działki oraz dzierżawcą dwóch działek. Jest to odpowiedź na moje zapytanie, czy jest on właścicielem nieruchomości na terenie powiatu. Czy więc do dzierżawionej przezeń ziemi można wszcząć egzekucję (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 2008

  Międzynarodowa Konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 2008

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)