Archiwum 13 Wrzesień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy ma zawsze prawo żądać uzyskania stosownych (...)

 • Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

  Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, ani decyzji wygaszającej koncesje. Na obszarze gdzie obowiązywała koncesja jest jeszcze złoże. (...)

Opinie prawneAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa T-284/08: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2008 r. — People's Mojahedin of Iran przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa T-292/08: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2008 r. — Inditex przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: fluopikolid i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4732) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa T-276/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Al-Aqsa przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa T-277/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Bayer Healthcare przeciwko OHIM — Laboratorios ERN (CITRACAL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa T-251/06: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Meyer-Falk przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa T-273/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — X Technology Swiss GmbH przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5301 — Capgemini/BAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-365/06: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-31/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-323/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 16 lipca 2008 r. — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-328/08: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-319/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Lucia Anna Giorgia Iacono przeciwko Telecom Italia SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-320/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Multiservice Srl przeciwko Telecom Italia SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-317/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Rosalba Alassini przeciwko Telecom Italia SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-318/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Filomena Califano przeciwko Wind SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-287/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Crocefissa Savia i in. przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-301/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 7 lipca 2008 r. — Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras przeciwko Deutscher Luftpool, spółce Luxair SA, Wspólnotom Europejskim, Skarbowi państwa Wielkiego Księstwa Luksemburga, Le Foyer Assurances SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-276/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez le Tribunal administratif (Luksemburg) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick przeciwko Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-285/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Société Moteurs Leroy Somer przeciwko Société Dalkia France, Société Ace Europe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawa C-274/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawa C-265/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 czerwca 2008 r. — Federutility i in. przeciwko Autorità per l'energia elettrica e il gas

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-364/07: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Kerkyras — Gracja) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos przeciwko Dimos Kerkyras (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu Trybunału — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony — Kolejno następujące po sobie umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Pojęcie „kolejnych umów” i „obiektywnych powodów” uzasadniających odnawianie takich umów — Sposoby przeciwdziałania nadużyciom — Sankcje — Uregulowania krajowe dotyczące sporów i skarg — Zakres obowiązku interpretacji zgodnej z prawem wspólnotowym)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 65 Traktatu EWWiS w sprawie COMP/C.38.907 — Belki stalowe (notyfikowanej jako dokument nr C(2006) 5342 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-493/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 26 ust. 3 — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Jeden europejski numer alarmowy — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-127/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform (Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Członkowie rodziny będący obywatelami państw trzecich — Obywatele państw trzecich, którzy wjechali do przyjmującego państwa członkowskiego przed zawarciem małżeństwa z obywatelem Unii)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C.38.907 — Belki stalowe (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-204/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — C.A.S. SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Układ stowarzyszeniowy EWG — Turcja — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Artykuł 239 — Wspólnotowy kodeks celny — Zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych — Przywożone z Turcji koncentraty soku owocowego — Świadectwa przewozowe — Podrobienie — Szczególna sytuacja)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-237/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Dieter Janecek przeciwko Freistaat Bayern (Dyrektywa 96/62/WE — Ocena i zarządzanie jakością otaczającego powietrza — Ustalenie dopuszczalnej wartości — Prawo osoby trzeciej doznającej uszczerbku na zdrowiu do wystąpienia o sporządzenie planu działania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na 417. posiedzeniu w dniu 23 października 2006 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.907 — Belki stalowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-504/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/57/EWG — Minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach — Artykuł 3 ust. 1 — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Sprawa C-142/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid — Hiszpania) — Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Ayuntamiento de Madrid (Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Roboty polegające na przebudowie i ulepszeniu dróg miejskich — Obowiązek oceny)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2008 z dnia 12 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

NA SKÓTY