e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynajem mieszkań

  Małżeństwo posiada 2 mieszkania kupione wspólnie i 1 mieszkanie kupione przez żonę. Wszystkie 3 chce wynająć i z tego tytułu uzyskiwać przychody. Czy mogą wszystkie 3 mieszkania wynajmować na żonę, gdyż mąż ma wysokie zarobki? Jeżeli tak, to czy mąż musi wyrazić zgodę? Kiedy i w (...)

 • Faktury zaliczkowe w KPiR

  Prowadzę działalność, z której rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W listopadze zapłaciłam za szkolenie (100%), które odbywa się w okresie 11.2008 r.-03.2009 r. W listopadzie też wystawiono mi fakturę z adnotacją "zaliczka". Przy tym rozliczam koszty korzystając z zasady (...)

 • Sporty walki a szkoda na osobie

  Uprawiam amatorsko MMA (mixed martial arts). Nie jest to najbezpieczniejszy sport i czasami zdarzają się urazy. Uczestnicy treningów zdają sobie z tego sprawę. Czy ponoszę odpowiedzialność cywilną w wypadku uszkodzenia ciała innej osoby w trakcie treningu?

 • Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

  Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka". Nigdzie w warunkach ubezpieczenia "sporty wysokiego ryzyka" nie są zdefiniowane. Mam dwa pytania w związku z tym. (...)

 • Brak powiadomienia o oględzinach

  Strona pozwana w procesie przed sądem gospodarczym nie uczestniczyła w oględzinach przedmiotu najmu, bo jak twierdzi, zawiadomienie wysłane przez biegłego odebrała w 14-ym dniu od daty otrzymania awiza, a więc de facto po wizji lokalnej, która odbyła się dzień wcześniej. Czy pozwani mogą (...)

 • Wycena darowizny do aktu notarialnego

  Istnieje zamiar darowizny firmy między małżonkami. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozlicza się na zasadach ogólnych i jest płatnikiem VAT. Jak wycenić wartość firmy do aktu darowizny. Czy przejście może nastąpić z dowolna datą? (...)

 • Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

  Firma nasza nabyła nieruchomość na drugiej licytacji sądowej w drodze przysądzenia własności. W 2007 r. braliśmy udział w I licytacji ale z powodu braku chętnych przystąpiliśmy do II licytacji i nabyliśmy nieruchomość po niższej cenie. Przed pierwszą licytacją zarówno w aktach egzekucyjnych (...)

 • Kradzież upoważnienia in blanco

  Z samochodu skradziono mi dokumenty, w tym upoważnienie na dowolne dysponowanie "moim ruchomym majątkiem". Upoważnienie miało mój podpis, nie miało daty, ani wpisanej upoważnionej osoby (puste miejsce). Jakie kroki administracyjno - prawne powinienem podjąć, aby uchronić się przed wykorzystaniem (...)

 • Koszty wniesienia apelacji w sprawie gospodarczej

  Chcę przygotować i wnieść odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy Gospodarczy. Jak będę wnosił te odwołanie to czy muszę wnieść opłatę razem ze złożeniem tego odwołania? Jeśli tak to w jakiej wysokości ? Kwota sporna ok. 8.000,00 zł. Jeśli nie wniosę tej opłaty razem z (...)

 • Zniszczenie mienia wspólnego w małżeństwie

  Jestem w związku małżeńskim, małżonka zrobiła awanturę i zniszczyła sprzęt rtv w naszym domu na kwotę ponad 400 złoty, nie pierwszy raz, przy czym była interwencja policji. Czy mogę pociągnąć żonę do odpowiedzialności karnej?

 • Spłata żyrowanej pożyczki a śmierć dłuznika

  Ojciec zmarł. Pozostawił testament, w którym jedynym spadkobiercą ustanowił córkę. Jest już prawomocne postanowienie sądowe przyznające jej spadek po ojcu. Ojciec pozostawił niespłacone kredyty w banku, które żyrowała mu jego żona. Żona zmarłego obecnie znajduje się na stałe w domu (...)

 • Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

  Mój ojciec po śmierci zostawił 2 testamenty odręczne. Przy sporządzaniu jednego z nich (ostatniego) była obecna (poświadczyła to swoim odręcznym podpisem) siostra macochy, która to macocha została tym testamentem powołana do całości spadku. Czy można powołać się na nieważność takiego (...)

 • Darowizna domku letniskowego

  Ojciec chce przekazać córce domek letniskowy z działką (ok. 1000m2). Wartość ok. 250.000 zł - w formie darowizny. Jaki podatek będzie musiała zapłacić córka?

 • Darowizna w walucie obcej

  Ojciec mieszkający w Polsce chce przekazać córce darowiznę w walucie obcej. Ostatnia darowizna pieniężna (PLN) była w styczniu 2004 r. Jak wyliczyć podatek od darowizny w obcej walucie? W jakim przypadku umowa darowizny powinna być złożona w urzędzie skarbowym?

 • Nota prowizyjna z UE

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (pełną księgowość). Mając od lat kontakt z klientem z Niemiec (S-ka z o.o. - GmbH), doprowadziłem do kontraktu między tą firmą a firmą polską, która zakupiła partię towaru i odebrała własnym sumptem z Duisburga w grudniu ub. roku. Z (...)

 • Zamknięcie firmy i otwarcie przez męża

  Prowadzę firmę handlową (PKPiR, VAT). Na koniec stycznia zamierzam zamknąć swoją firmę - i otworzyć na męża, który będzie miał przez 2 lata mniejsze składki ZUS. Inaczej mówiąc, firma nadal będzie - ale zmieni się właściciel. Mamy z mężem wspólnotę majątkową. Mąż będzie sprzedawał (...)

 • Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe

  W roku 2005 r. zakupiłem wraz obecną żoną mieszkanie na rynku wtórnym za kwotę 150000 zł, z wkładem własnym 30000 zł oraz kredytem w wysokości 120000 zł. W 2006 r. zawarliśmy związek małżeński, bez intercyzy majątkowej. W listopadzie 2007 r. sprzedaliśmy mieszkanie z wyposażoną kuchnią (...)

 • Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

  W sp. z o.o. nie zatrudnia się nikogo z zarządu na umowę o pracę. Prezes sprawuje funkcję bez wynagrodzenia. Jak należy rozwiązać sprawę wyjazdów w sprawach służbowych? Jak zaliczyć w koszty poniesione w tym celu wydatki, skoro prezes nie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i jak wygląda (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędowe