e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty dla pełnoletniej córki która urodziła dziecko

  Chciałbym wystąpić do sądu o alimenty na rzecz małoletniego syna, gdyż żona od roku przebywa w Niemczech pracując tam i nie dostarcza środków finansowych. Mam też córkę, która pod koniec lutego kończy 18 lat, ale miesiąc temu urodziła dziecko, nie wyszła za mąż i (...)

 • Podatek dochodowy od sprzedaży hali

  W 2006 roku zakupiłem nieruchomość jako osoba fizyczna (do wspólności małżeńskiej), aktem notarialnym od innej osoby fizycznej. Na nieruchomości była posadowiona konstrukcja stalowa niedokończonej hali. Jednakże wartość tej hali nie była podana w akcie notarialnym, ale została ona tylko (...)

 • Zachowanie sędziego na rozprawie

  Sędzia, pozwala sobie na sali sądowej na niemające związku ze sprawą, amatorskie, mylne i obraźliwe określenie osobowości jednej ze stron. Na pytanie strony jakie ma kwalifikacje na psychologa, strona usłyszała, że sędzia jest tak jakby psychologiem. Nadmieniam, że psychologiem jest właśnie (...)

 • Termin złożenia deklaracji o nabyciu spadku

  Dwa dni przed upływem 30-dniowego terminu, wyznaczonego przez ustawodawcę do nabycia spadku bez zapłaty podatku od spadku, udałem się do urzędu skarbowego, aby złożyć odpowiednią deklarację podatkową. Urzędnik stwierdził, na podstawie przedstawionych przeze mnie dokumentów, że takie uprawnienia (...)

 • Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

  Mojej koleżance, ukradziono jedyny środek lokomocji - bardzo drogi rower, którym poruszała się do pracy i we wszelkich innych sprawach. Sprawców zatrzymano, przyznali się do popełnienia tego oraz innych zarzucanych im czynów kradzieży oraz rozboju (trzyosobowa grupa młodych, pełnoletnich (...)

 • Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

  W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa?

 • Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych

  Będę dochodził w Sądzie odszkodowania od Koła Łowieckiego za szkody w uprawach rolnych. Wysokość szkody 20 000 zł. Do którego sądu mam wnieść pozew: według siedziby Koła Łowieckiego, czy według miejsca wyrządzenia szkody przez zwierzynę łowną (moje pola)?

 • Wynagrodzenie za drogę konieczną

  Sprawa dotyczy dojazdu do mojego garażu. By do niego dojechać muszę przejechać przez bramę, będącą własnością wspólnoty mieszkaniowej. Czy w wypadku, gdyby była ustanowiona służebność gruntowa (droga konieczna) dojazdu do mojego garażu, wspólnota mieszkaniowa może oczekiwać ode mnie (...)

 • Czas prowadzenia postępowania przygotowawczego

  Od 2001 r. osoba ma postawione zarzuty oszustwa z art. 286 k.k. Przez miesiąc przebywała w areszcie, a następnie została zwolniona w związku z tym że sąd przychylił się do wniosku obrony, że została przez prokuratora zastosowana błędna kwalifikacja czynu. Sąd uznał że powinien tu mieć (...)

 • Określenie liczby członków zarządu spółki z o.o.

  Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Czy zgromadzenie wspólników nie powinno wcześniej (przed powołaniem) poprzez podjęcie uchwały wskazać, w ramach widełek, konkretną ilość członków zarządu i dokonać (...)

 • Niezgodność danych w KRS-ie z danymi w Internecie

  Informacje umieszczone na stronie internetowej KRS i na aktualnym odpisie nie zgadzają się. Które dane są w takim razie aktualne? Czy na uchwale dotyczącej odwołania władz stowarzyszenia trzeba wymienić skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Które dane w takim razie należy wziąć pod uwagę? (...)

 • Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

  W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia (...)

 • Dochodzenie roszczenia cywilnego z wyroku karnego

  Sąd rejonowy w sprawie karnej z powództwa cywilnego, a następnie sąd apelacyjny, który podtrzymał wyrok Sądu poprzedniej instancji, uznał winnym popełnienia przestępstwa, zasądzając koszty sądowe oraz zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanych za doznane krzywdy. Z akt sprawy wynika, że (...)

 • Przesłuchanie świadka za granicą

  Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności niemiecki przedsiębiorca z siedzibą w Niemczech zlecił mi windykację zaliczek wpłaconych przez niego polskiemu przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z umowy i nie dostarczył towaru a zaliczek nie zwrócił. Uzyskałem prawomocny nakaz (...)

 • Zmiana żądania w sprawie o rozwód

  Mój znajomy złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jego żona również chce rozwodu ale z orzeczeniem winy męża. W trakcie kilku spraw i przesłuchiwania świadków okazało się że małżonka spotykała się ukradkiem z jakimś mężczyzną i osoba która dawała jej alibi przyznała (...)

 • Pełnomocnictwo z pracownikiem

  Jesteśmy biurem rachunkowym - spółką cywilną. Podpisujemy pełnomocnictwa do reprezentowania i podpisywania deklaracji podatkowych naszych klientów - osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową - przez jednego ze wspólników. Czy biuro rachunkowe, wspólnik może podpisać ze swoim (...)

 • Pełnomocnictwo w przetargu publicznym

  Prowadzę działalność gospodarczą. Współpracuję z włoską firmą produkcyjną. Firma chce wziąć udział w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy produktów produkowanych przez wspomnianą firmę. Ze względu na specyfikę branży, oraz (...)

Artykuły i poradniki

 • Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  Z dniem 1.01.2007 r. oraz 1.01.2009 r. zmieniały się zasady dotyczące opodatkowania zbycia nieruchomości mieszkalnych. Jednakże w razie nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 31.12.2006 r. odpłatne zbycie dokonywane jest na zasadach obowiązujących w 2006 r. W 2006 r. opodatkowaniu podatkiem (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 73 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2009

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2009

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2009

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 53 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 52 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 51 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Poz. 49 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów

 • Monitor Polski Poz. 48 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 47 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 46 z 2009

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

 • Monitor Polski Poz. 45 z 2009

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 44 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 43 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 42 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 1131-5-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 41 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 1131-1-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 40 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 115-1-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 39 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. nr 1130-2-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 38 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. nr 1130-1-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2009

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły

 • Monitor Polski Poz. 36 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Francuską w celu przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (CON/2009/1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)