e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 2009

 • 26.10.2009

  Ustawa lobbingowa nie zabezpieczy przed korupcją

  Ustawa o działalności lobbingowej nie zabezpiecza w pełni przed zjawiskami o charakterze korupcyjnym oraz wpływami zewnętrznymi na proces legislacyjny - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pełnomocnik z urzędu

  Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo o przestępstwo z art. 233 § 1 kk. i inne powołując się na art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W pouczeniu mam podane, że w ciągu 1 miesiąca mam możliwość wnieść akt oskarżenie do Sądu. Z art. 55 § 1 i 2 wynika, że akt oskarżenia powinien być sporządzony (...)

 • Legalne pochowanie prochów

  Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób można postąpić z prochami zmarłej osoby, aby nie popaść w konflikt z prawem? Czy to prawda, że legalne jest tylko pochowanie (...)

Zmiany w Prawie • Adwokat uwierzytelni dokument

  Adwokat sam uwierzytelni kopię dokumentu czy odpis swojego pełnomocnictwa, które otrzymają w ten sposób charakter urzędowy - wynika z uchwalonej przez (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 888 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

 • Monitor Polski Poz. 887 z 2009

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 886 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 885 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 884 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 883 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 881 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 880 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007

 • Monitor Polski Poz. 879 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 878 z 2009

  Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 877 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 876 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 875 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora