Archiwum 21 Listopad 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  Sprawa F-18/05 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 września 2009 r. D przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Sprawa F-79/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. — Schlienger przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Sprawa F-80/09: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2009 r. — Lenz przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Sprawa F-56/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych — Objęcie ubezpieczeniem podstawowym wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych dzieci pozostających na utrzymaniu — Brak zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Sprawa F-62/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lipca 2009 r. — Sevenier przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zakończenie służby — Rezygnacja — Cofnięcie rezygnacji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Sprawa F-77/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Nijs przeciwko Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa F-101/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 października 2009 r. — Pappas przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Przeniesienie do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach — Odwołanie — Dopuszczalność — Odwołanie ze stanowiska w interesie służby — Wysokość emerytury)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa F-122/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy — Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję na język wybrany przez skarżącego — Oczywista niedopuszczalność — Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa F-3/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 7 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję — Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2009

  Sprawa F-22/05 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 września 2009 r. — Neophytou przeciwko Komisji (Służba publiczna — Skierowanie do Sądu po stwierdzeniu nieważności — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerwową — Komisja konkursowa — Mianowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2009

  Sprawa F-39/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 lipca 2009 r. — Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop — Czynności przedstawiciela pracowników — Oddelegowanie w połowie wymiaru czasu pracy do celów reprezentacji związkowej — Czynności reprezentacji ustanowionej na podstawie regulaminu pracowniczego — Nieobecność nieusprawiedliwiona — Pomniejszenie prawa do urlopu — Artykuł 60 regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawa T-388/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — Rosenruist przeciwko OHIM (przedstawienie dwóch krzywych przecinających się w jednym punkcie na kieszeni)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawa T-474/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Komisja przeciwko CAE Consulting Sven Rau

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawa T-25/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — Johnson & Johnson przeciwko OHIM — Simca (YourCare)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2009

  Sprawa T-385/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — Annco przeciwko OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2009

  Sprawa T-386/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Grúas Abril Asistencia przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Sprawa T-380/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Bianchin przeciwko OHIM — Grotto (GASOLINE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Sprawa T-383/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Fuller & Thaler Asset Management przeciwko OHIM (BEHAVIOURAL INDEX)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2009

  Sprawa T-379/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Sprawa T-377/09: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2009 r. — Mövenpick-Holding przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Sprawa T-378/09: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2009 r. — SPAR przeciwko OHIM — SPA Group Europe (SPA GROUP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Sprawa T-374/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Lorenz Shoe Group przeciwko OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Sprawa T-376/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — Glenton España przeciwko OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-373/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci International (Emidio Tucci)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-371/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Retractable Technologies przeciwko OHIM — Abbott Laboratories (RT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-372/09: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2009 r. — Visti Beheer przeciwko OHIM — Meister (GOLD MEISTER)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5690 – Occidental Petroleum Corporation/Phibro) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Sprawa T-370/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — GDF Suez przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5705 – Marfrig Alimentos/Seara) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-366/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Insula przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-368/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie F-62/08 Sevenier przeciwko Komisji wniesione w dniu 23 września 2009 r. przez Roberto Sevenier

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Sprawa T-364/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 7 lipca 2009 r. w sprawie F-39/08 Lebedef przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 września 2009 r. przez Giorgia Lebedefa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Sprawa T-361/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Sprawa T-355/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Reber Holding przeciwko OHIM — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Sprawa T-360/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Sprawa T-256/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Wrigley przeciwko OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Sprawa T-353/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — mtronix przeciwko OHIM — Growth Finance (mtronix)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa T-46/08 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 września 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o udzielenie informacji na temat przedmiotów osobistych wysłanych z miejsca pracy do miejsca zamieszkania — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa T-166/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Ivanov przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Pracownicy miejscowi zapewniający wsparcie administracyjne i techniczne — Odrzucenie kandydatury — Kompetencje Sądu — Przedawnienie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Akt europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich — Skarga w części niedopuszczalna, a w części w sposób oczywisty pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa T-229/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Impala przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracja — Wspólne przedsiębiorstwo Sony BMG — Stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji początkowej — Nowa decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Następczy brak przedmiotu sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Sprawa T-16/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — Viasat Broadcasting UK przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dokapitalizowanie nadawcy publicznego po wydaniu pierwszej decyzji nakazującej odzyskanie pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Sprawa T-2/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Sprawa T-390/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 października 2009 r. — Melli Bank Iran przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kontrola sądowa — Nadużycie władzy — Równość traktowania — Proporcjonalność — Prawo własności — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Obowiązek uzasadnienia — Kompetencja Wspólnoty)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Sprawa T-12/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — SBS TV i SBS Danish Television przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dokapitalizowanie nadawcy świadczącego usługi publiczne na podstawie pierwszej decyzji nakazującej odzyskanie pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Sprawa T-191/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — JOOP! przeciwko OHIM (Przedstawienie wykrzyknika wpisanego w prostokąt) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wykrzyknik wpisany w prostokąt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Sprawa T-193/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Skareby przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Określanie celów i informowanie o kryteriach oceny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Sprawa T-140/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 października 2009 r. — Ferrero przeciwko OHIM — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT — Wcześniejszy słowny znak towarowy KINDER — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa oznaczeń — Wcześniejsze postępowanie w sprawie sprzeciwu — Brak powagi rzeczy osądzonej — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5 i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Sprawa T-146/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2009 r. — Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Redrock Construction (REDROCK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego REDROCK — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Rock — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa T-58/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Komisja przeciwko Roodhuijzen (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych — Ubezpieczenie osoby pozostającej w konkubinacie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa T-75/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — JOOP! przeciwko OHIM (!) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wykrzyknik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa T-102/08 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery sporządzone w celu wykonania orzeczenia Sądu — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Nieobecności usprawiedliwione — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa C 29/09 (ex N 503/09) – HSH Nordbank AG – Niemcy – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-341/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Sison przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB i rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zmiana żądań — Kontrola sądowa — Uzasadnienie — Warunki wdrożenia wspólnotowego środka w postaci zamrożenia funduszy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-432/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Francja przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Owoce i warzywa — Warunki uznania organizacji producentów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Sprawa T-55/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Niderlandy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich — Środki przejściowe — Termin „wydatki wieloletnie” — Artykuł 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2603/1999)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawa T-183/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Portugalia przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Tekstylia lniane — Skuteczność kontroli)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawa T-380/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 października 2009 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna chlorotalonil — Zmiana włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Dyrektywa 2006/76/WE — Moc wsteczna — Brak okresu przejściowego — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Zasada równego traktowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawy połączone T-40/07 P i T-62/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji i Komisja przeciwko de Brito Sequeira Carvalho (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Urlopy — Zwolnienie chorobowe — Przymusowe urlopowanie — Przedłużenie przymusowego urlopowania — Nowe uprzednie badanie lekarskie — Kompetencja Sądu do spraw Służby Publicznej — Zmiana przedmiotu sporu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa T-21/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Zasady dobrej administracji i proporcjonalności — Prawo do obrony)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa T-24/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — MABB przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa T-420/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 października 2009 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie chlorotalonil — Włączenie do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG — Postępowanie w sprawie oceny — Dyrektywa 2005/53/WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Skarga o odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa T-8/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — FAB przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Pojęcie pomocy państwa — Zasoby państwowe — Rekompensata stanowiąca świadczenie wzajemne wobec obowiązku pełnienia misji publicznej — Pomoc przeznaczona na promocję kultury — Ochrona uzasadnionych oczekiwań)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Sprawy połączone T-300/05 i T-316/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 października 2009 r. — Cypr przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Środki przejściowe przyjęte ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich — Rozporządzenie (WE) nr 651/2005 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin na zaskarżenie — Rozpoczęcie biegu terminu — Przekroczenie terminu — Zmiana przepisu rozporządzenia — Otwarcie na nowo możliwości zaskarżenia tego przepisu i wszystkich przepisów stanowiących z nim całość — Niedopuszczalność — Rozporządzenie (WE) nr 832/2005 w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy — Zarzut niezgodności z prawem — Jurysdykcja — Zasada niedyskryminacji — Zasada uzasadnionych oczekiwań — Skarga o stwierdzenie nieważności — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia — Zasada niedziałania prawa wstecz — Kolegialność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Sprawa T-324/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 października 2009 r. — Estonia przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Środki przejściowe przyjęte ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich — Rozporządzenie (WE) nr 832/2005 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kolegialność — Pojęcie „zapasów” — Okoliczności, w których powstały zapasy — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Zasada dobrej wiary — Zasada niedyskryminacji — Prawo własności — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Sprawa T-174/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Elf Aquitaine przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Zasada legalności kar — Domniemanie niewinności — Zasada dobrej administracji — Zasada pewności prawa — Nadużycie władzy — Grzywny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Sprawa T-175/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Skutek odstraszający)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa T-161/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Hoechst przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Proporcjonalność — Współpraca — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia — Dostęp do akt — Sprawozdanie funkcjonariusza ds. przesłuchań — Nakaz zaprzestania naruszenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa T-168/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Arkema przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Obowiązek uzasadnienia — Grzywny — Proporcjonalność — Waga i czas trwania naruszenia — Skutek odstraszający — Rzeczywisty wpływ na rynek — Okoliczności łagodzące — Pójście w ślad za liderem — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawy połączone T-192/01 i T-245/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Lior przeciwko Komisji oraz Komisja przeciwko Lior (Klauzula arbitrażowa — Programy Thermie i Altener II — Umowy dotyczące projektów w dziedzinie promowania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii — Dopuszczalność — Żądanie zapłaty — Uzasadnienie kosztów — Wniosek o zwrot wypłaconych zaliczek — Odszkodowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-529/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz przeciwko Deutsche Lufthansa AG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-547/08: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 21 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-5/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-114/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-467/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Livadeias — Grecja) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa przeciwko Koinotita Kyriakiou Voiotias

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-424/08: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 29 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-509/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-521/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Sprawa C-381/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 września 2009 r. — Gennaro Curia przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Sprawa C-394/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Sprawa C-373/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 września 2009 r. — Josep Penarroja Fa przeciwko Procureur général près la Cour de cassation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Sprawa C-380/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 9 lipca 2009 r. w sprawach połączonych T-246/08 i T-332/08 Melli Bank plc przeciwko Radzie Unii Europejskiej popieranej przez Republikę Francuską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Komisję Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 25 września 2009 r. przez Melli Bank plc

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Sprawa C-356/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 4 września 2009 r. — Pensionsversicherungsanstalt przeciwko Dr. Christine Kleist

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Sprawa C-372/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 września 2009 r. — Josep Penarroja Fa przeciwko Procureur général près la Cour d'appel de Paris

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Sprawa C-354/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 3 września 2009 r. — Gaston Schul BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Sprawa C-348/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Niemcy) w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Pietro Infusino przeciwko Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Sprawa C-352/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie T-24/07 ThyssenKrupp Stainless AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 2 września 2009 r. przez ThyssenKrupp Nirosta AG, dawniej ThyssenKrupp Stainless AG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Sprawa C-347/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Linz (Austria) w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Postępowanie karne przeciwko Jochenowi Dickingerowi i Franzowi Ömerowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Sprawa C-339/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Sprawa C-346/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Staat der Nederlanden przeciwko Denkavit Nederland BV i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Sprawa C-338/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH przeciwko Magistrat der Stadt Wien

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Sprawa C-336/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2009 r. przez Rzeczpospolitą Polską od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-258/04 Polska przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Sprawa C-337/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 17 czerwca 2009 r. w sprawie T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 20 sierpnia 2009 r. przez Radę Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Sprawa C-327/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Mensch und Natur AG przeciwko Freistaat Bayern

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Sprawa C-335/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2009 r. przez Rzeczpospolitą Polską, od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-257/04 Polska przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Sprawa C-264/09: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Sprawa C-323/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division w dniu 12 sierpnia 2009 r. — Interflora Inc, Interflora British Unit przeciwko Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited