e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana opiekuna prawnego

  W ubiegłym roku w lipcu sąd orzekł, iż nie zmieni opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Postępowanie o zmianę opiekuna prawnego sąd wszczął z urzędu. Czy jeśli moim zdaniem zaistniały teraz przesłanki do zmiany opiekuna, mogę w tak krótkim czasie złożyć wniosek o jego (...)

 • Fakturowanie kosztów zastępstwa procesowego

  Przeciwko nam toczyło się postępowanie sądowe w sądzie gospodarczym. Niestety wyrok był dla nas niekorzystny. Wierzyciel nie wykazał się cierpliwością i dochodził należności przez komornika. Należność została spłacona w całości, łączenie z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami (...)

 • Handel rzeczami nowymi i używanymi

  Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa polskiego Pan X będzie mógł sprzedawać w swoim (...)

 • Handel rzeczami nowymi i używanymi

  Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Jakie są możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym? Proszę podać (...)

 • Handel rzeczami nowymi i używanymi

  Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

 • Handel rzeczami nowymi i używanymi

  Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy Pan X na używane towary (meble) zakupione na terenie Niemiec, chcąc je (...)

 • Założenie świetlicy środowiskowej

  Od kilku lat myślę o stworzeniu przy prowadzonym przeze mnie prywatnym przedszkolu świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Czy osoba fizyczna może założyć taką świetlicę? Jeżeli nie, to w jaki sposób można formalnie (...)

 • Zwrot nienależnego świadczenia

  W 2006 roku firma ubezpieczeniowa dokonującą przelewu na moje konto tytułem odszkodowania za powstałą szkodę, omyłkowo wysłał 700 zł więcej. W dniu dzisiejszym dostałem wezwanie do zwrotu w/w sumy plus odsetki z prawie 3 lat. Czy w takim wypadku zobowiązany jestem zapłacić odsetki czy (...)

 • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

  Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić (...)

 • Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

  Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, firany, zabawki itp.). Będzie to komis rzeczy używanych, a więc działalność ta nie będzie związana (...)

 • Wysyłanie ofert faksem

  Zamierzam wysyłać oferty (faksem) firmom, które uważam, że będą zainteresowane usługami mojej firmy. Czy wysyłanie niezamówionej oferty faksem podpada pod spam? Jeśli nie to proszę o jakąś podstawę prawną.

 • Poszukiwanie nieruchomości przez komornika

  Chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie nieruchomości dłużnika. Nie wiem, czy dłużnik ma jakąś nieruchomość i gdzie się ona ewentualnie znajduje. W jaki sposób komornik poszukuje nieruchomości dłużnika i na jakim obszarze to robi? Czy istnieje centralny rejestr wszystkich nieruchomości (...)

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w związku z nieterminowym dokonaniem opłaty. Czy faktycznie opłata została wniesiona po terminie, skoro ostatni dzień dokonania (...)

 • Kolejność zaspokajania a Fundusz Alimentacyjny

  Mężczyzna jest winny z tytułu alimentów matce dziecka i Funduszowi Alimentacyjnemu. Czy w wypadku jakiejkolwiek częściowej wpłaty do komornika pieniądze te najpierw będą przeznaczone na wynagrodzenie komornika, dla matki dziecka, czy dla Funduszu (jaka jest kolejność zaspokajania)?

 • Domek na działce leśnej

  Zamierzam zakupić działkę w górach. Z dostępnych ofert najciekawsze dla mnie są działki które niestety widnieją jako rolno-leśne lub leśne. Na takiej działce chciałbym wybudować domek kampingowy. Słyszałem że normalnie nie otrzymam pozwolenia. Słyszałem również że będąc właścicielem (...)

 • Zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

  Jestem użytkownikiem mieszkania stanowiącego część wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie mieści się na ostatnim piętrze. Wczoraj zauważyłam, że mieszkanie zostało zalane (sufit i ściany) na skutek zalegającego na płaskim dachu śniegu i przypuszczalnie uszkodzonego dachu. Dzisiaj zalanie (...)

 • Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

  Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?

 • Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

  Złożyłem i opłaciłem wniosek o doszukanie w archiwum państwowym aktów notarialnych dokumentujących przekazanie mi gospodarstwa rolnego przez mojego ojca. Jeden z odszukanych aktów dokumentuje przekazanie darowizną części gruntów przez ojca mojej siostrze. Chciałbym go również uzyskać (...)

 • Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

  W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Czy egzekucja z rachunku bankowego (...)

 • Faktura VAT wystawiona w euro

  W związku z możliwością wystawiania faktur między podmiotami krajowymi w euro i w związku z porozumieniem między firmami będziemy wystawiać faktury w tej walucie. Jakie wymogi musi spełniać faktura VAT wystawiona w euro między podmiotami krajowymi?

 • Darowizna nieruchomości dla małoletniego

  Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość małoletnim dzieciom. Czy muszę mieć zgodę sądu rodzinnego na wykonanie darowizny? Jeżeli (...)

Artykuły i poradniki

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne