Archiwum 4 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Mobilny Internet oraz stałe łącze

  Posiadam Internet - stałe łącze. Faktura VAT za Internet jest wystawiona na mnie i na żonę. Od nowego roku posiadam także mobilny Internet, za który to faktury VAT są wystawione tylko na mnie. Czy ja, jako podatnik, rozliczając się wspólnie z żoną na jednym PIT-37, mogę odliczyć sobie (...)

 • Wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania

  Kupiłam nowe mieszkanie w styczniu 2008 roku. Na kupno tego mieszkania został zaciągnięty kredyt. Stare mieszkanie sprzedałam również w styczniu 2008 roku. Do Urzędu Skarbowego zostało zgłoszone, że środki ze sprzedaży tego mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę kredytu lub zakup drugiego (...)

 • Tymczasowe aresztowanie a wymeldowanie

  Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił mieszkanie, jednak się nie wymeldował. Złożyłam wniosek do Urzędu o jego wymeldowanie "z (...)

 • Miejsce płatności weksla własnego

  Kilkoro naszych dłużników wekslowych na wekslach własnych zupełnych, jako miejsce płatności wpisało - zgodnie z naszym życzeniem- nasz bank oraz numer rachunku (remitenta), przy czym jest to nazwa banku internetowego, bez podanej miejscowości. Widnieje więc w miejscu płatności tekst \"Płatny (...)

 • Studium uwarunkowań a pozwolenie na budowę

  Witam, posiadam działkę (36 arów), która zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest działką rolną. W roku 2007 zostało jednak uchwalone studium dotyczące wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na mocy studium działka znajduje się (...)

 • Archiwizowanie pozwoleń na budowę

  Proszę o wyjaśnienie, czy pozwolenia na budowę, jako decyzje administracyjne i dokumenty źródłowe służące do ich wydania muszą być archiwizowane, jeżeli tak do na podstawie jakich przepisów? Czy wójt ma obowiązek udokumentować na moje żądanie zniszczenia żądanych dokumentów, bądź (...)

 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem

  W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. Przedstawiciel ten zostawił mi blankiet umowy in blanco - bez wpisanych cen za usługi - i poprosił (...)

 • Wymeldowanie na wniosek

  Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił mieszkanie, jednak się nie wymeldował. Złożyłam wniosek do Urzędu o jego wymeldowanie "z (...)

 • Abolicja a dochód z Niemiec

  Pracowałem i mieszkałem w Niemczech lata 2002-2008. Rozliczałem się z urzędem podatkowym w Niemczech. Czy dotyczy mnie rozliczenie podatkowe dla Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce?

 • Nieuczciwy adwokat

  Jestem obcokrajowcem i nie znam polskich przepisów prawnych. Trafiłem na bardzo nieuczciwego adwokata w Warszawie. Pracował dla firmy, w której ja byłem prezesem, a moja siostra była większościowym udziałowcem. Firma posiadała spory majątek. Poprzez swoje gangsterskie zachowanie oraz swoją (...)

 • Korespondencja od komornika

  Mieszkam w budynku wielorodzinnym. Wczoraj sąsiad znalazł na klatce schodowej wezwanie od komornika na moje nazwisko. Najprawdopodobniej było wsadzone między drzwi wejściowe na klatkę. Nie dość, że minął już termin stawiennictwa to na dodatek wezwanie nie było w kopercie i sąsiedzi mogli (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, jaki jest sposób głosowania (tajny czy jawny) i jaka musi być większość głosów?

 • Rozwiązanie umowy najmu z powodu wad rzeczy

  Sprawa dotyczy m.in. rozwiązania terminowej umowy najmu w trybie art. 664 §2 i art. 682 k.c. Co może , a co nie może być uznane za wadę przedmiotu najmu budynku na cele mieszkalno-biurowe, a co za zagrożenie dla zdrowia, uprawniające do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia w oparciu o art.664 (...)

 • Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

  Niedawno zmarła osoba która posiadała dom z ogrodem i ziemię rolną. Osoba ta miała w najbliższej rodzinie wyłącznie 2 siostry. Z uwagi że nie było żadnego testamentu chciałbym zadać pytanie. Kto dziedziczy wspomniany dom i ziemię rolną? Gdzie należy się udać (procedura nabycia spadku) (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić w kraju po zakupie takiego mieszkania? Na początku, po zakupie mieszkania będę mieszkał w Polsce i czasami jeździł do (...)

 • Podstawa naliczenia odprawy

  Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, że pracownik przed otrzymaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Z jakiego okresu należy obliczyć (...)

 • Skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia

  Mam pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, dłużej niż 3 lata, ale ma on w umowie klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Pracodawca chce rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Jaki należy zastosować okres wypowiedzenia: dwutygodniowy, jak wynika z klauzuli, czy 3-miesięczny?

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 98 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 97 z 2009

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 81/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Gorgonzola (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5289 — Agusta/CAE/Rotorsim) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5453 — OEP/CCH) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Komisja Administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 2,00 % na dzień 1 lutego 2009 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5388 — Diester Industrie/Oleon Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji — Wytyczne w zakresie informacji na temat badań klinicznych w populacji pediatrycznej, które mają być wprowadzane do bazy danych UE dotyczącej badań klinicznych (EudraCT), oraz w zakresie informacji udostępnianych publicznie przez Europejską Agencję Leków (EMEA) zgodnie z art. 41 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)