e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Mechanika pojazdowa i faktury

  Prowadzę warsztat samochodowy (PKPiR, VAT). Wykonuję usługi materialne - części kupuję na swoją firmę. Fakturę sprzedaży wystawiam z jedną pozycją "naprawa samochodu wraz z materiałem". Często wykorzystuje się do naprawy dużo drobnych zakupionych części typu nakrętki, uszczelki itp. (...)

 • Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

  Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek trwały (adaptacja lokalu wynajmowanego na retaurację). Lokal jest już czynny, ale ja nie zakończyłem jeszcze inwestycji (...)

 • Decyzja a przedawnienie

  UKS wszczął w stosunku do mojej osoby postepowanie z tytułu nieujawnionych źródeł dochodów za 2003 r. Po wydaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w wysokości x zł, złożyłem odwołanie. Przedmiotowa decyzja została uchylona i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Sprawa (...)

 • Wynajem użyczonego lokalu

  Jestem właścicielem mieszkania, które użyczyłem osobie bliskiej z możliwością czerpania korzyści z najmu. W związku z tym, że na biorącym w użyczenie spoczywają wszelkie obowiązki oraz możliwość czerpania korzyści, to czy jego obowiązki wobec urzędu skarbowego są takie same, jak (...)

 • Budowa po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

  Budynek jest wybudowany w stanie surowym zamkniętym. Wygasło pozwolenie na budowę. Trzeba uzyskać nowe pozwolenie. Co w takim razie z budynkiem postawionym? Czy nowy plan na budynek możne być inny niż stojący budynek w stanie surowym zamkniętym, czy musi wiernie odzwierciedlać postawiony budynek (...)

 • Jak uniemożliwić umieszczenie w KRD

  W związku z nie wywiązaniem się z umowy firmy świadczącej usługi internetowe usługobiorca tychże usług po rozwiązaniu umowy zatrzymał sprzęt będący własnością usługodawcy (firmy świadczącej usługi udostępniania internetu), w celu wyegzekwowania zwrotu niesłusznie zainkasowanych (...)

 • Dyżury lekarza radiologa

  Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)?

 • Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

  Znajomy otrzymał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd II instancji skrócił zakaz i niedługo mija jego termin. Do kogo należy się zwrócić o zwrot prawa jazdy i czy trzeba załączyć odpis wyroku? Jak długo czeka się na zwrot dokumentu i czy można wysłać (...)

 • Prawo do zachowku

  W 1993 roku moja babcia i dziadek przepisali mi mieszkanie aktem notarialnym (umową darowizny). Problematyczne mieszkanie stało się tym samym moją własnością. Dziadek umarł w 2002 roku. Oprócz mnie, są jeszcze dwie wnuczki (siostry wujeczne), ich ojciec nie żyje. Babcia żyje w złych stosunkach (...)

 • Przedawnienie zakupu udziałów

  Osoba nabyła udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale za nie nie zapłaciła. Ile wynosi okres przedawnienia zapłaty w takim wypadku?

 • Pozostawienie dziecka w domu bez opieki

  Czasami zostawiam dzieci w domu same. Od jakiego wieku dzieci jest to prawnie dopuszczalne?

 • Pouczenie strony a termin apelacji

  Sąd rejonowy wydał wyrok oddalając powództwo. Nie byłem na ogłoszeniu wyroku. Wystąpiłem o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd przesłał mi wyrok z uzasadnieniem, bez żadnego pouczenia odnośnie możliwości i terminów odwoławczych. Czy w tej sytuacji biegnie dla mnie termin wniesienia (...)

 • Mobilny Internet oraz stałe łącze

  Posiadam Internet - stałe łącze. Faktura VAT za Internet jest wystawiona na mnie i na żonę. Od nowego roku posiadam także mobilny Internet, za który to faktury VAT są wystawione tylko na mnie. Czy ja, jako podatnik, rozliczając się wspólnie z żoną na jednym PIT-37, mogę odliczyć sobie (...)

 • Prokura jednoosobowa a umowa spółki

  Spółka z o.o. posiada zapis w umowie spółki i w KRS o sposobie reprezentacji: "Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie." Ponadto w KRS w rubryce z prokurentami są wymienieni (...)

 • 17 - latek sam na wakacjach

  Kilkoro kolegów rocznik 1991 chce wyjechać bez rodziców na zimowe wakacje w kraju - rocznikowo to już prawie 18-to latkowie, jednak faktycznie pełnoletni będą dopiero jedni w czerwcu inni w lipcu a nawet w grudniu. Nie jest to wyjazd zorganizowany przez biuro turystyczne tylko we własnym zakresie (...)

 • Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

  Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje czy ukarze mnie grzywną, czy ewentualnie umorzy sprawę czy skieruje ją do sądu. Nie chciałabym, (...)

 • Zwrot bonifikaty przy dziedziczeniu

  Jeżeli moja matka przekształciłaby mieszkanie z gminy z najmu na własnościowe-wspólnota i zapisała by to mieszkanie wnuczce lub wnukowi mocą testamentu to związku z tym mam kilka pytań. Jeżeli matka uzyskałaby 80% bonifikaty za przekształcenie tego mieszkania z najmu na własnościowe, to (...)

 • Dziedziczenie testamentowe

  Pani E. zmarła w 2007 roku jako bezdzietna panna, nie pozostawiając testamentu. Jedynymi spadkobiercami było jej rodzeństwo: K. i M. Pani K (bezdzietna panna) zmarła w 2008 roku pozostawiając testament, w którym czyni jedyną spadkobierczynię swoją siostrzenice W. Czy Pani W. dziedziczy cześć (...)

 • Umowa użyczenia

  Jestem właścicielem mieszkania, które chciałbym użyczyć osobie należacej do mojej rodziny i zawrzeć z tą osobą umowę użyczenia. Czy zawarcie umowy użyczenia należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

 • Spłata zadłużenia a egzekucja komornicza

  Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty z weksla i wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Dłużnik nie wiedząc o tym fakcie dokonał spłaty długu na rachunek wierzyciela (już po wydaniu nakazu zapłaty). Zostały tylko koszty procesowe. Czy wierzyciel otrzymując spłatę wierzytelności (...)

 • Przyspieszona stopa amortyzacji mieszkań

  Do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych muszę określić stawkę amortyzacyjną. Istnieje podobno możliwość wyboru szybszej amortyzacji, do 10% rocznie w niektorych przypadkach (spółdzielcze wlasnościowe prawo do lokalu lub gdy poczyniono inwestycje na modernizację). (...)

 • Roczny limit wysokości umowy o dzieło a VAT

  Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Firma chce mi zlecić wykonanie materiałów i przekazanie do nich praw autorskich na podstawie autorskiej umowy o dzieło. Nie jestem zatrudniony w tej firmie na podstawie żadnej innej umowy. Czy istnieje jakiś roczny limit wysokości (...)

 • Wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania

  Kupiłam nowe mieszkanie w styczniu 2008 roku. Na kupno tego mieszkania został zaciągnięty kredyt. Stare mieszkanie sprzedałam również w styczniu 2008 roku. Do Urzędu Skarbowego zostało zgłoszone, że środki ze sprzedaży tego mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę kredytu lub zakup drugiego (...)

 • Zwrot odsetek budżetowych

  W związku ze zmianą decyzji Urzędu Skarbowego dotyczącej kontrolowanego lipca 2006 r. w przedmiocie rozliczania podatku od towarów i usług, otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zwrot dodatkowego zobowiązania 30% wraz z odsetkami. Czy owe odsetki są przychodem podatkowym, czy niepodatkowym, skoro (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 108 z 2009

  Oświadczenia Rządowe z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 107 z 2009

  Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2009

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2009

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego