e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Data wystawienia faktury a koszt

  Spółka komandytowa prowadzi działalność korzystając z franszyzy od firmy sieciowej. Co miesiąc płaci opłatę franszyzową. Faktura za styczeń za opłatę franszyzową została wystawiona w lutym, a data sprzedaży na fakturze jest styczniowa. Czy faktura ta może być dla spółki kosztem podatkowym (...)

 • Odliczenia podatkowe - podatek od nieruchomości

  Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest właścicielem lokalu stanowiącego siedzibę firmy. W roku 2009 uiściła podatek od wspomnianej nieruchomości. Jednak kwota tego podatku dotyczyła roku poprzedniego (2008). Czy jest możliwość odliczenia powyższych kwot od podatku w tym roku? Jeśli (...)

 • Mandat radnego

  Radny został skazany przez Sąd Grodzki z art. 86 par.1 kw na karę grzywny. Czy radny straci mandat ?

 • Przelewy między małżonkami

  Jako osoba fizyczna prowadząca działalność chciałbym zastosować rozwiązanie, że przelewy z tytułu faktur z tejże działalności będą przychodziły na konto, którego żona jest właścicielem, a ja pełnomocnikiem. Tytuły przelewów oczywiście adresowane na mnie/firmę. Nie chciałbym sytuacji, (...)

 • Remont budynku jako czynność zachowawcza

  Jestem współwłaścicielką nieruchomości w Zakopanem, w której mieszkam od urodzenia wraz z moją mamą, która ma 68 lat. Tylko my mieszkaliśmy i utrzymywaliśmy całą nieruchomość. W moim posiadaniu jest ok. 80% nieruchomości. Właścicielami nieruchomości po śmierci pradziadka były 3 (...)

 • Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym a meldunek

  W gminie X lokale socjalne wynajmowane są zgodnie z ustawą na czas oznaczony. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej maksymalny okres na który zawiera się umowy najmu na lokal socjalny to 3 lata (oczywiście z możliwością dalszego przedłużenia - w przypadku spełnienia kryteriów określonych w (...)

 • Zameldowanie w pomieszczeniu tymczasowym

  Gmina posiada w swoim zasobie budynek hotelowy typu lipsk. W budynku tym zamieszkuje 65 rodzin bez stałego ani czasowego miejsca zameldowania. Zarządzaniem budynkami Gminy zajmuje się zakład budżetowy tzw. ZGM. Ponieważ budynek ten nie ma statusu budynku mieszkalnego, tylko hotelowy (lokal użytkowy) (...)

 • Alimenty od konkubenta

  Od 3 lat mieszkam z konkubentem i prowadzę działalność gospodarczą posiadam dochody on nie pracuje nie ma dochodu ze względu na jego upośledzenie nie jest w stanie podjąć pracy była żona konkubenta wniosła wniosek o podwyższenie alimentów ale nie stać go na płacenie jakichkolwiek alimentów. (...)

 • Kaloryfer a część wspólna

  Wspólnota mieszkaniowa to budynek z 1986r. Lokale stanowią własność prywatną członków wspólnoty. Część właścicieli wymieniła podczas docieplenia budynku kaloryfery we własnych mieszkaniach. Mają oni na to zgody podpisane przez Zarząd, o które występowali pisemnie. We wspólnocie jest (...)

 • Przechowywanie nagrań przez bank

  W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego chcę złożyć wniosek dowodowy o zbadanie sporządzanych przez bank nagrań telefonicznych zleceń zawarcia transakcji walutowych składanych w tym banku. Jak długo bank ma obowiązek przechowywać takie nagrania?

 • Zaświadczenie lekarskie a nieobecność świadka

  Otrzymałem wezwanie jako świadek w procesie cywilnym do innego miasta. Jestem jednak chory i mam zwolnienie lekarskie. Czy wystarczy przesłać sądowi kserokopię zwolnienia wraz z prośbą o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej w sądzie łódzkim (moje schorzenie jest przewlekłe). Czy konieczne (...)

 • Praca w porze nocnej a praca w niedziele

  Prowadzę piekarnię, często pracownicy pracują w porze nocnej, za tą pracę otrzymują 20% dodatku . Piekarze przychodzą też wieczorem w niedzielę . Dobowy czas pracy to 7-21. Czy przysługuje im też dodatek za pracę w niedzielę?

 • Wniosek o zabezpieczenie

  Zamierzam złożyć wniosek o zabezpieczenie poprzez wydanie zakazu zbywania nieruchomości gruntowej i dokonanie wpisu do KW i jednocześnie poprosić sąd o wyznaczenie 12 dniowego terminu na złożenie wniosku o zasiedzenie tej nieruchomości. Czy sąd zażąda opłaty wpisu sądowego przed wydaniem (...)

 • Publiczność na rozprawie w sprawie karnej

  Sprawa dotyczy upadłości spółdzielni. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Sprawa toczy się przed sadem rejonowym. Chciałbym uczestniczyć w tej sprawie jako publiczność. Czy muszę wcześniej pytać o zgodę sad? Pisemnie czy ustnie? Czy muszę być na sali od początku do końca w danym dniu?

 • Składki ZUS w spółce komandytowej

  Wspólnicy spółki komandytowej: komandytariusz i komplementariusz (osoby fizyczne) płacą z tego tytułu składki ZUS. Wspólnicy nie są zatrudnieni w spółce. Składki są opłacane z konta bankowego spółki. Czy składki te będą kosztem dla spółki? Czy wspólnicy powinni zwrócić spółce (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne