e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

  Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem bilansu. Nowe biuro zaoferowało nam zbadanie bilansu za ten nieszczęsny 2008 rok i skorygowanie błędów, które (...)

 • Sankcje za niezłożenie CIT-8

  Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. Co grozi spółce w związku z opóźnieniem w złożeniu rozliczenia?

 • Co należy się każdemu z rodzeństwa

  Mama, wdowa, zmarła w 2008 r. nie zostawiając testamentu. Miała 4 dzieci - 2 córki i 2 synów. Pozostawiony majątek to mieszkanie spółdzielcze własnościowe oraz dom jednorodzinny. W 1993 r. (16 lat temu) mama podarowała aktem notarialnym wnukowi (synowi córki A) mieszkanie. W 2001 r. (8 lat (...)

 • Powaga rzeczy osądzonej

  3 lata temu zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 286 za to ze czynem ciągłym doprowadziłem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez poszkodowaną. Sprawa zakończyła się wynikiem uniewinniającym. W tym roku prokurator w tej samej sprawie o te sama kwotę wynikającą (...)

 • Obowiązek naprawienia szkody przez prezesa spółki

  Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika, którym jest spółka z o.o. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, ponieważ już w chwili zaciągania zobowiązania spółka miała trudną sytuację, a zarząd wystąpił z wnioskiem o upadłość. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu (...)

 • Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

  W dniu 27.03.2009 otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę (art. 30 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu Pracy. W rozwiązaniu umowy pracodawca nie podał przyczyny mojego zwolnienia a kiedy zapytałam, powiedział za najkrócej pracowałam w tym ze zakładzie. Chciałam zaznaczyć, (...)

 • Ustosunkowanie się do zarzutów od nakazu zapłaty

  Dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sądzie gospodarczym i będę robił sprzeciw od tego nakazu. Czy powód może jeszcze dostarczyć jakieś dowody jak zrobię sprzeciw?

 • Europejski Nakaz Aresztowania

  Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi na postawione mi w Polsce zarzuty. Po tym objęła mnie zasada specjalności z art.607e k.p.k. Po jakimś (...)

 • Nabycie udziału w drodze a służebność

  Mam działkę budowlaną, którą chcę podzielić. Niestety, aby to zrobić muszę mieć drogę 8-metrową (zgodnie z planem zagospodarowania), a mam w tej chwili tylko służebność 3 metry na 6 metrowej drodze prywatnej przylegającej do mojej działki . Droga 6-metrowa, jest własnością po 3 metry (...)

 • Dwa postępowania o rozwód

  (spr-os) Małżonkowie są obywatelami polskimi od urodzenia. Posiadają również obywatelstwo USA. W Polsce pozwana złożyła drugi po amerykańskim pozew o rozwód, tj. kilka miesięcy przed uprawomocnieniem się rozwodu w USA. Sąd Okręgowy w Polsce wie o rozwodzie w USA. Czy z uwagi na jurysdykcję (...)

 • OC rolnika

  Posiadacz domu w mieście jednocześnie posiada 4ha ziemi rolnej na wsi. Jako rolnikowi -podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC grunty będące w jego posiadaniu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych OC mówi, że ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega również budynek, czyli: "budynek wchodzący (...)

 • Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

  Osoba z Kartą Pobytu Obywatela EU chce założyć działalność gospodarczą w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić w zależności od formy tej działalności? Jakie wymagania musi spełnić osoba z EU, która chce w Polsce założyć działalność gospodarczą? Osoba ta jest obywatelem niemieckim, (...)

 • Darowizna a zachowek

  Ojciec nie żyje. Mama darowała jednemu z dwóch braci część majątku (mieszkanie). W zamian za to obdarowany brat darował drugiemu bratu inne mieszkanie w innym mieście (dwa niezależne akty darowizny). Czy po śmierci mamy obdarowany brat musi się obawiać roszczeń drugiego brata o zachowek (...)

 • Podatki od ceny rynkowej

  Osoba prywatna kupiła od spółki z o.o. działkę po okazyjnej cenie. W cenie działki zawarty był podatek VAT. Jeśli urząd skarbowy zakwestionowałby cenę działki jako zaniżoną, kto zobowiązany jest do zapłaty podatków dochodowego i VAT wyliczonego przez urząd skarbowy jako należny od (...)

 • Cesja i przejęcie długu

  Wykonawca, który podpisał umowę (nie w przetargu) na dostawę towaru z uwagi na likwidację firmę przekazuje zobowiązania z niej na inną Firmę. Zamawiający wyraża zgodę. Ale w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przekazującym nadal widnieje poprzednia firma jako strona. Czy (...)

Artykuły i poradniki

 • Prawa obywatela Unii Europejskiej

  Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze z nich. Nie wszyscy wiedzą np., iż każdy obywatel UE przebywający na terenie państwa (...)

 • Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. (...)

 • Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc bez względu na to, w jakim kraju UE ty przebywasz, a w jakim oni. Musisz (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 416 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 413 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 412 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 411 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 409 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 408 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 407 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 406 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 405 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 404 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 244 z 2009

  Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2009

  Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2009

  Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2009

  Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2009

  Uchwała Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych