e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości

  W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej nieruchomości, aby uniknąć płacenia podatku. W 2008 roku kupiłem dom za kwotę 230.000 oraz (...)

 • Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

  Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana jest opłata 21 złotych za każde zaświadczenie. Po opłaceniu zaświadczenia i złożenia wniosku proszę zawsze (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Alimenty na pelnoletnie dziecko

  Mój mąż ma syna z pierwszego małżeństwa. W tym roku, w miesiącu lutym, syn ukończył już 18 lat. Przez te wszystkie lata maż płacił regularnie alimenty. Nie było żadnych skarg ze strony pierwszej zony. Ostatnio mąż otrzymał pozew o podwyższenie alimentów z uzasadnieniem ze jego syn (...)

 • Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

  Ostateczna decyzja funkcjonuje w obrocie prawnym dwa lata. Jest ona niezgodna z prawem i może wyrządzić duże szkody materialne obywatelowi. Jakie możliwości ma urząd żeby wyeliminować ją z obrotu prawnego? Proszę o podanie wszystkich możliwych rozwiązań , z których mogą skorzystać urzędnicy.

 • Zwrot opłaty za kartę pojazdu

  Pojazd zarejestrowałem w d. 16.07.2004 r. a kartę pojazdu otrzymałem w dniu. 27.08.2004 r. Chcę skierować do sądu wniosek o zwrot nadpłaconej przedmiotowej kwoty - opłaty (różnica między 500zł wpłaconym a obowiązującą opłatą 75zł). Czy skierowanie do sądu cywilnego roszczenia na podstawie (...)

 • Wymeldowanie bez zgody zainteresowanego

  Jesteśmy małżeństwem od 9 lat. Mamy dwoje małoletnich dzieci (3 i 8 lat). Jak to w małżeństwie , różnie się nam układa , są dobre i złe dni. Natomiast od co najmniej ostatnich 3 lat sytuacja bardzo się pogorszyła. Mój mąż zaczął nadużywać alkoholu, a co za tym idzie w sytuacjach (...)

 • Nagroda w konkursie

  Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem w koszty i odliczyłem VAT jako wydatek na reklamę. Czy przekazując tę nagrodę zwycięzcy (...)

Artykuły i poradniki

 • Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

  22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym ustawa stawia teraz dużo wyższe wymagania w zakresie poziomu wykształcenia (...)

 • Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

  Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa w większym stopniu na przyzwyczajenia konsumentów. Okres przedświąteczny (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Decyzja Rady 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2564) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu desek do prasowania pochodzących z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac na 2008 r. dotyczącego dotacji i umów w dziedzinie transportu i energetyki (Zgodnie z decyzją Komisji C(2008) 2014)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5263 – Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/Antin Infrastructure Partners (BNP Paribas)/Porterbrook Leasing) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat komisji w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe