Archiwum 19 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odmowa wszczęcia postępowania - wznowienie

  Swego czasu złożyłem w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia, więc złożyłem zażalenie na decyzję prokuratora wskutek czego otrzymałem zawiadomienie z Sądu Rejonowego o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia na (...)

 • Poinformowanie pracownika o przedłużeniu umowy

  Otrzymałam pracę w Miejskim Ośrodku pomocy społecznej i umowa została zawarta na okres próbny -3 miesięcy. Wkrótce, za kilka dni kończy mi się umowa zawarta na ten okres, ale pracodawca nic nie wspomina o swoim zamiarze - czy zamierza mi umowę przedłużyć. W jakim okresie pracodawca musi (...)

 • Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

  Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru budowlanego, że wykonała ogrodzenie bez planu. Nadzór budowlany przyjechał na kontrolę, zrobił (...)

 • Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

  Od 13 lat mam żonę z którą wychowuję dwójkę dzieci z jej pierwszego małżeństwa. Dzieci są pełnoletnie i nie utrzymują w ogóle kontaktu z ojcem biologicznym. Dzieci przyjęły również moje nazwisko i bardzo chciałyby, jak również ja, aby we wszelkich dokumentach mogły wpisywać mnie (...)

 • Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

  Publiczny ZOZ znajduje się w złej sytuacji finansowej i planuje zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych. Czy pracownik znajdujący się w wieku przedemerytalnym (mniej niż 4 lata do emerytury) może być zwolniony z przyczyn ekonomicznych? Czy może być zwolniony w sytuacji kiedy likwidowane (...)

 • Zwolnienia grupowe

  Publiczny ZOZ znajduje się w złej sytuacji finansowej i planuje zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych. Ilu pracowników musi być zwolnionych na raz ( i czy z jednej grupy zawodowej ) aby zwolnienie było uznane za grupowe? Jakie świadczenia przysługują pracownikom zwalnianym grupowo?

 • Rezerwacja pokoju w hotelu i nie stawienie się

  Czy można wyciagnąć konsekwencje wobec osoby, która dokonuje rezerwacji samochodu lub pokoju w hotelu. Potwierdza taką rezerwacje mailem a potem z głupoty lub dla żartu nie pojawia się w umówionym dniu i nie informuje o zmianie planów?

 • Rozpatrzenie reklamacji

  Prowadzę punkt sprzedaży odzieży robaczej jak i ochronnej. Klient zimą zakupił gumofilce , które w m-cu bieżącym zwrócił w celu złożenia reklamacji .Uważam jednak że sposób użytkowania obuwia był niewłaściwy Czy mam obowiązek przyjąć zwrócony towar. W jaki sposób mam prawnie to (...)

 • Oryginał a kopia dokumentu

  Prowadzę autohandel. W miesiącu marcu zakupiłem samochody ze Szwajcarii, posiadam oryginalne dokumenty oclenia, SAD. Dokonałem sprzedaży samochodu w miesiącu kwietniu, wystawiłem fakturę, którą dałem klientowi, jednak on dopomina się również oryginału dokumentu SAD w celu przedłożenia (...)

 • Aport autorskich praw majątkowych do spółki jawnej

  Prowadzę firmę (sp. j.) zajmującą się doradztwem informatycznym oraz tworzeniem oprogramowania. W zakresie doradztwa informatycznego wykonujemy dla naszych klientów usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i inne. Wspólnicy, jako osoby fizyczne, posiadają autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. (...)

 • Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych

  Sprawa dotyczy długu celnego powstałego w 2000 r. Zakładam że w najbliższym czasie egzekucja zostanie umorzona ponieważ jest ona bezskuteczna. Nic nie posiadam i jestem zatrudniona z minimalnym wynagrodzeniem. Za kilka dni mam sprawę w Sądzie o wyjawienie majątku, gdzie mój stan majątkowy (...)

 • Dyspozycja na wypadek śmierci

  Złożyłam w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej dyspozycję na wypadek śmierci, na siostrę. Czy siostra jest zobowiązana po mojej śmierci uiścić podatek? Jeżeli tak, to od jakiej kwoty?

 • Zatrudnienie pracownika samorządowego

  Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace interwencyjne ( dla stanowiska : archiwista ) bez przeprowadzania naboru gdyż obowiązek zatrudnienia (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 633 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 632 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 631 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 100 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 99 z 2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 94 z 2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 87 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 86 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5480 – Deutsche Bahn/PCC Logistics) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków na mocy projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5406 – IPIC/Man Ferrostaal AG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5499 – IPIC/NOVA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji – Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Służba Prawna Komisji Europejskiej — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy prawnego (stanowisko dyrektora) (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10186

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”