e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Lipiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

  W trakcie pomiarów geodezyjnych wyszły różnice pomiędzy zapisami w rejestrach a stanem faktycznym. Dotyczy to drogi gminnej. Na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia pomiarów i korekta różnic w wielkościach?

 • Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

  Umowa o dzieło (montaż okien) zawarta z konsumentem nie zawiera konkretnego terminu oddania dzieła. Zakres dzieła nie jest jednoznacznie określony. Wykonawca wykonał część prac, które uznał za stosowne. Część prac wykonano wadliwie. Montażyści poprawiali prace wielokrotnie. Nie dokonano (...)

 • Ryczałt a ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą (Ryczałt + VAT). Mam ewidencję środków trwałych o dużej wartości. Czy przy małych wartościach narzędzi i maszyn od 1500 do 3500zł mogę prowadzić ewidencję wyposażenia? Czy też ta ewidencja może być prowadzona tylko jeśli się ma PKPiR?

Artykuły i poradniki

 • Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 957 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 955 z 2009

  Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 954 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 953 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 952 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

 • Dziennik Ustaw Poz. 951 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 950 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Poz. 949 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 948 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 947 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 946 z 2009

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej