e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Wrzesień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nagrywanie przebiegu wydarzeń

  Zdarza się, że po zakończeniu rozmów , albo innych zdarzeń, np. interwencji policji każda ze stron twierdzi że mówiła coś innego. Ponadto czasami padają ustne zniewagi czy obraźliwe sformułowania. 1.Czy zabronione jest nagrywanie dźwięku lub obrazu w czasie ich trwania za pomocą ogólnie (...)

 • Eksmisja lokatora

  Lokator nie płaci czynszu za pełne 3 okresy płatnicze. Wysłałem do niego pismo z prośbą o uregulowanie należności w terminie miesiąca od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności. Na to wezwanie nie odpowiedział a napisałem w nim ze skieruję sprawę do sądu (...)

 • Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

  Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami?

 • Wspólne rozliczenie małżonków

  Mąż prowadzi działalność gospodarczą i jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. Żona tylko prowadzi działalność gospodarczą. Mąż w poprzednim roku poniósł stratę z działalności gospodarczej, w tym roku również ewidentnie będzie strata. Żona osiąga dochody. Czy małżonkowie w (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1227 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1226 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1225 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1224 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2009-2018

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5626 – Adecco/Spring) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2008 (zestawiony dnia 10 lipca 2009 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2008) 4065 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision – Sprawozdawca: Austria (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5570 – Platinum Equity Group/Delphi Corporation) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: urzędnik ds. budżetu — Nr referencyjny: EF/TA/09/06