e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Październik 2010

 • 27.10.2010

  Rząd nie chce broni dla nietrzeźwych przestępców

  Alkoholik, osoba skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy za handel ludźmi - to niektóre z osób, które mogłyby legalnie posiadać broń po uchwaleniu pomysłów "Przyjaznego Państwa".

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

  Jestem właścicielem lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, które chcę wynająć. Zależy mi, aby w umowie najmu lokalu, która podpisze, znalazł sie akt notarialny sporządzony w obecności notariusza, stanowiący, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Lokatora, ma on obowiązek (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1655 z 2010

  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Monitor Polski Poz. 962 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 961 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Zadaniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Pomoc państwa – Republika Włoska – Pomoc państwa C 20/10 (ex N 536/08 i ex NN 32/10) – SOGAS – Società per la gestione dell’aeroporto dello Stretto – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB (załącznik II) oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 (załącznik VIII)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6012 – CD&R/CVC/Univar) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Liechtensteinowi (Sprawa E-11/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – DG ENTR ENT-SAT-10/5011 – Wsparcie dla działań międzynarodowych: Ośrodki informacyjne, szkoleniowe i wsparcia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – DG ENTR ENT-SAT-10/5010 – Program nagród GALILEO-EGNOS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych — EPSO/AST/102-103-104/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie domniemanej pomocy przyznanej przez państwo islandzkie na rzecz funduszy inwestycyjnych i powiązanych przedsiębiorstw zarządzających funduszami, związanych z trzema upadłymi bankami: Glitnir, Kaupthing i Landsbankinn

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa i utworzenia listy rezerwowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5919 – Apollo/Alcan) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5994 – Apotheek Docmorris/K-Mail Order/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych — EPSO/AD/204-205/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wykaz instytucji kredytowych zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE