e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Listopad 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

  Wynajmuję mieszkanie. Najemca, jeśli nie zapłaci w terminie do 5-go listopada, będzie zalegał z opłatami za 3 pełne okresy płatności, w związku z czym mam zamiar w dniu 6 listopada, w formie listu poleconego, wezwać go do uiszczenia zaległości w terminie do 6 grudnia (1 miesięcznym).Co (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1351 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1350 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Skopje dnia 24 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1349 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Skopje dnia 24 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1348 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1347 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1346 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1345 z 2010

  Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjęty w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.