e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Listopad 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 320 z 29.11.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa F-103/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Blank i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa F-90/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Ernotte przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa F-88/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Van Asbroeck przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa F-8/05 i F-10/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Block i in. i Knaul i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa F-45/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Avendano i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa F-70/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Baele i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa F-71/10: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2010 r. — Cantisani przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa F-72/10: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. — da Silva Tenreiro przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa F-86/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Dubus przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa F-79/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. — AE przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Odmowa uznania zawodowego charakteru choroby — Nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa F-85/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. — Rossi Ferreras przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2001/2002 — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność — Następstwa cofnięcia aktu — Określenie celów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa F-2/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 października 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie zdrowotne — Wnioski o zwrot kosztów leczenia — Brak aktu niekorzystnego — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2010

  Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa F-43/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 września 2010 r. — van Heuckelom przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu — Artykuł 29 — Przesunięcie o jeden stopień na podstawie sprawozdania z oceny — Zarzut niezgodności z prawem decyzji w sprawie polityki ustalania grup i stopni służbowych — Właściwość odpowiednio dyrektora i zarządu Europolu — Uznanie przysługujące dyrektorowi Europolu — Granice)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa F-52/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. — Da Silva Pinto Branco przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Urzędnik w okresie próbnym — Rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego — Prawo do obrony — Ocena przydatności — Kontrola sądowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-451/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Fuchshuber Agrarhandel przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-445/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — HerkuPlast Kubern przeciwko OHIM — How (eco-pack)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-450/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 9 lipca 2010 r. w sprawie F-91/09, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 września 2010 r. przez Luigiego Marcuccio

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-444/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — ESGE przeciwko OHIM — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-437/10: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2010 r. — Gasp SA granen & producten przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-438/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Forgital Italy przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-433/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 lipca 2010 r. w sprawie F-103/09, Allen i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Allena i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-436/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Hit Groep przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-431/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Nencini przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-432/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Vivendi przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-430/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Magnesitas de Rubián i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-427/10: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. — Trefilerías Quijano przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-428/10: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. — Trenzas y Cables de Acero przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-425/10: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2010 r. — Häfele przeciwko OHIM (Mixfront)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-426/10: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. — Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-423/10: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. — Redaelli Tecna przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-424/10: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2010 r. — Dosenbach-Ochsner przeciwko OHIM — Sisma (Przedstawienie prostokąta ze słoniem)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-414/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Companhia Previdente przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-422/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Emme przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-413/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Socitrel przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-407/10: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2010 r. — Węgry przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-365/08: Postanowienie Sądu z dnia 27 września 2010 r. — Hidalgo przeciwko OHIM — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) (Wspólnotowy znak towarowy — Unieważnienie rejestracji krajowego znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-498/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2010 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Ciężar dowodu — Prawo do obrony — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-400/10: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2010 r. — Hamas przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-270/09: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2010 r. — PVS przeciwko OHIM — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego medidata — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MeDiTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-388/09: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2010 r. — Rosenruist przeciwko OHIM (Przedstawienie dwóch krzywych na kieszeni) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego dwie krzywe na kieszeni — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-136/09: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Komisja przeciwko Gal-Or (Klauzula arbitrażowa — Umowa przewidująca pomoc finansową zawarta w ramach specjalnego programu badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie energii nuklearnej — Niedotrzymanie warunków umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za zwłokę — Postępowanie zaoczne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-244/09: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Accenture Global Services przeciwko OHIM — Silver Creek Properties (acsensa) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego acsensa — Wcześniejsze graficzne i słowne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe ACCENTURE i accenture — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-85/09: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2010 r. — Kadi przeciwko Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych danej osoby w następstwie umieszczenia jej nazwiska w wykazie sporządzonym przez organ Narodów Zjednoczonych — Komitet ds. Sankcji — Późniejsze umieszczenie w załączniku I do rozporządzenia nr 881/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawa podstawowe — Prawo do bycia wysłuchanym, prawo do skutecznej kontroli sądowej i prawo do poszanowania własności)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-92/09: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2010 r. — Strategi Group przeciwko OHIM — RBI (STRATEGI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STRATEGI — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Stratégies — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) I zasada 22 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa T-452/08: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — DHL Aviation i DHL Hub Leipzig przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Lotniczy przewóz towarów — Gwarancje dotyczące eksploatacji nowego europejskiego węzła komunikacyjnego spółki DHL w porcie lotniczym Leipzig-Halle — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa T-534/08: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2010 r. — Granuband przeciwko OHIM — Granuflex (GRANUflex) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy GRANUflex — Wcześniejsze firma i nazwa handlowa GRANUFLEX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa T-47/09: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch przeciwko OHIM (diegesellschafter.de) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego diegesellschafter.de — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa T-201/08: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2010 r. — Market Watch przeciwko OHIM — Ares Trading (Seroslim) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Seroslim — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SEROSTIM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa T-247/08: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2010 r. — C-Content przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe procedury przetargowe — Usługi publikacji elektronicznej — Nieprawidłowości i naruszenia prawa wspólnotowego, których rzekomo dopuścił się Urząd Publikacji — Terminy przedawnienia — Związek przyczynowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa T-378/07: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. — CNH Global przeciwko OHIM (Kombinacja kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na traktorze) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego składającego się z kombinacji kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na zewnętrznej powierzchni traktora — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa T-200/08: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. — Interflon przeciwko OHIM — Illinois Tool Works (FOODLUBE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy FOODLUBE — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 52 ust 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-466/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-461/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 20 września 2010 r. — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden AB

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-462/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wniesione w dniu 24 września 2010 r. przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-459/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie T-396/08 Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-452/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2010 r. w sprawie T-335/08 BNP Paribas i BNL przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 września 2010 r. przez BNP Paribas i Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-454/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 17 września 2010 r. — Oliver Jestel przeciwko Hauptzollamt Aachen

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-450/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2010 r. w sprawie T-64/08 Nuova Terni Industrie Chimiche SpA przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 15 września 2010 r. przez Nuova Terni Industrie Chimiche SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-448/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2010 r. w sprawie T 62/08 ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 15 września 2010 r. przez ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-449/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2010 r. w sprawie T-63/08 Cementir Italia Srl przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 15 września 2010 r. przez Cementir Italia Srl

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-443/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Limoges (Francja) w dniu 14 września 2010 r. — Philippe Bonnarde przeciwko Agence de Services et de Paiement

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-444/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 15 września 2010 r. — Finanzamt Lüdenscheid przeciwko Christel Schriever

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-435/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 13 września 2010 r. — J. C. van Ardennen przeciwko Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-437/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugalia) w dniu 13 września 2010 r. — Manuel Afonso Esteves przeciwko Axa — Seguros de Portugal SA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-421/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 25 sierpnia 2010 r. — Finanzamt Deggendorf przeciwko Markusowi Stoppelkampowi jako syndykowi w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku Haralda Raaba

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-423/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Delphi Deutschland GmbH przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-434/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w dniu 6 września 2010 r. — Peter Aladzhov przeciwko Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-401/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 21 maja 2010 r. w sprawach połączonych T-425/04, T-444/04, T-450/04 i T-456/04 Francja i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 sierpnia 2010 r. przez Komisję Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-384/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België w dniu 29 lipca 2010 r. — Jan Voogsgeerd przeciwko Navimer SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-399/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 21 maja 2010 r. w sprawach połączonych T-425/04, T-444/04, T-450/04 i T-456/04 Francja i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 sierpnia 2010 r. przez Bouygues SA i Bouygues Télécom SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-344/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mora Kommun (Szwecja) w dniu 21 sierpnia 2009 r. — Dan Bengtsson przeciwko Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-378/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Republika Węgierska) w dniu 28 lipca 2010 r. — VALE Építésí Kft.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-24/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/46/WE — Sprawozdania roczne i sprawozdania skonsolidowane spółek — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-36/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 96/82/WE i 2003/105/WE — Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi — Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zawiadomienie skierowane do grupy Babbar Chalsa, grupy Dżama’a al-Islamija (znanej również pod nazwą Al-Dżama’a al-Islamija) (Grupa Islamska – GI), grupy Hamas (w tym grupy Hamas-Izz al-Din al-Kassem), Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) (znanej również pod nazwami: KADEK; KONGRA-GEL), grupy Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu (LTTE) oraz grupy Palestyński Islamski Dżihad (PIJ), wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady (UE) nr 610/2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-479/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2010 r. — Evets Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy DANELECTRO — Graficzny znak towarowy QWIK TUNE — Wniosek o przedłużenie rejestracji znaku towarowego — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Uchybienie terminowi do złożenia wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-481/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2010 r. — Komisja przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2006/7/WE — Jakość wody w kąpieliskach — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6037 – Dnata/Alpha Flight Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawa C-392/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Baranya Megyei Bróg — Republika Węgierska) — Uszodaépítő Kft przeciwko APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Szósta dyrektywa VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — Nowe uregulowanie krajowe — Wymogi dotyczące treści faktury — Stosowanie ze skutkiem wstecznym — Utrata prawa do odliczenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawa C-395/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Rzeczpospolita Polska) — Oasis East sp z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów (Szósta dyrektywa VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Przystąpienie nowego państwa członkowskiego — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — Przepisy krajowe wyłączające prawo do odliczenia podatku od niektórych usług — Partnerzy handlowi mający siedzibę na terytorium kwalifikowanym jako „raj podatkowy” — Uprawnienie do utrzymania przez państwa członkowskie wyłączeń prawa do odliczenia w chwili wejścia w życie szóstej dyrektywy VAT)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-133/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — Republika Węgierska) — József Uzonyi przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Rolnictwo — Wspólna polityka rolna — Systemy wsparcia — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — Artykuł 143ba — Oddzielna płatność z tytułu cukru — Przyznanie — Decyzja nowych państw członkowskich — Przesłanki — Obiektywne i niedyskryminujące kryteria)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-314/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Stadt Graz przeciwko Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Dyrektywa 89/665/EWG — Zamówienia publiczne — Postępowania odwoławcze — Skarga o odszkodowanie — Niezgodne z prawem udzielenie zamówienia — Ustanowiona w prawie krajowym zasada odpowiedzialności oparta na domniemaniu winy instytucji zamawiającej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawa C-104/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Hiszpania) — Pedro Manuel Roca Álvarez przeciwko Sesa Start España ETT SA (Polityka społeczna — Równe traktowanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej — Dyrektywa 76/207/EWG — Artykuły 2 i 5 — Prawo do przerwy w pracy matek będących pracownikami najemnymi — Możliwość wykorzystania przez matkę będącą pracownikiem najemnym lub przez ojca będącego pracownikiem najemnym — Matka niebędąca pracownikiem najemnym — Wyłączenie prawa do przerwy w pracy dla ojca będącego pracownikiem najemnym)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawa C-132/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Właściwość Trybunału — Statut Szkół Europejskich — Porozumienie w sprawie siedziby z 1962 r. — Konwencje z 1957 r. i z 1994 r. — Klauzula arbitrażowa — Artykuł 10 WE — Finansowanie szkół europejskich — Koszty umeblowania i pomocy dydaktycznych)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Sprawa C-581/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre) — EMI Group Ltd przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 5 ust. 6 zdanie drugie — Pojęcie „próbka” — Pojęcie „prezent o małej wartości” — Nagrania muzyczne — Bezpłatne rozpowszechnianie w celach promocyjnych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Sprawy połączone C-514/07 P, C-528/07 P i C-532/07 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 września 2010 r. — Królestwo Szwecji/Association de la presse internationale ASBL (API) i Komisja Europejska (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Europejskiej (C-528/07), Komisja Europejska przeciwko Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) (Odwołanie — Prawo dostępu do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie i trzecie — Pisma procesowe złożone przez Komisję w ramach postępowania sądowego przed Trybunałem i przed Sądem — Decyzja Komisji odmawiająca dostępu do dokumentów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Złożenie ślubowania przez nowego członka Sądu