Archiwum 15 Luty 2010

 • 15.2.2010

  Kursant odpowie za wypadek drogowy

  Ministerstwo Sprawiedliwości nie podejmie działań, które zwiększyłyby ochronę prawną dla kursantów nauki jazdy.

 • 15.2.2010

  Platforma skończy erę bezkarności parlamentarzystów?

  Ograniczenie immunitetu pozwoli wszcząć postępowanie karne wobec parlamentarzystów, w ławach poselskich zasiądzie o 160 posłów mniej, prezydenckie weto nie będzie blokować ustaw, lecz "skłaniać do refleksji" - zakłada projekt zmian w Konstytucji RP, przedstawiony przez Platformę Obywatelską.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podział nieruchomości a hipoteka

  W czerwcu 2007 roku otrzymaliśmy preferencyjny kredyt mieszkaniowy na budowę domu. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka wpisana w księdze wieczystej działki na której wybudowaliśmy dom . Jesienią 2008 zwróciliśmy się do banku z zapytaniem o możliwość zdjęcia obciążenia z części nieruchomości (...)

 • Zatrzymanie prawa jazdy

  Zatrzymano mi prawo jazdy dwa razy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, prawo jazdy mam zabrane na 3 lata. Co mi grozi jeżeli teraz zostanę złapany na prowadzeniu na trzeźwo bez wymaganych uprawnień?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt SK 10/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2010

  Komunikat Nr 2/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie stałych stop procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2010

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Zielińskiej Głębockiej

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie 90. rocznicy zaślubin Polski z morzem