e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Luty 2010

 • 18.2.2010

  Sejmowa debata o parytecie rozpoczęta

  Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy, który ma zapewnić kobietom 50-procentowy udział na listach wyborczych. Parytety stanowią jeden z podstawowych mechanizmów demokracji - przekonują autorzy projektu.

 • 18.2.2010

  Rząd rezygnuje z blokowania internetu?

  Z nowej wersji projektu ustawy o grach hazardowych znikną zapisy dotyczące utworzenia rejestru stron i usług niedozwolonych - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

  Były pracownik wystąpił do pracodawcy o zmianę podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 KP na porozumienie stron z pozostawieniem daty rozwiązania umowy o pracę co miało miejsce kilka miesięcy temu. Osoba ta odbywa karę pozbawienia wolności. Zwolniona została (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 130 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stężyca w województwie pomorskim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 8 października 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprostowanie do Dni wolnych od pracy w 2009 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG (  Dz.U. C 34 z 11.2.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci energia (TEN-E) na 2010 r. (Decyzja Komisji C(2010) 48)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 7 października 2009 r.