Archiwum 22 Kwiecień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zameldowanie się bez zgody właściciela

  Czy istnieje możliwość zameldowania się osoby w mieszkaniu bez zgody właściciela? W 2000 r. rodzice zapisali mi nowo wybudowany dom, w którym zameldowała się bez mojej zgody siostra. W Urzędzie gminy powiedziano mi, że siostra mogła się zameldować zgodnie z nowym prawem cywilnym. Czy to (...)

 • Podział zysku w spółce z o.o.

  Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest podjęcie uchwały przez ZW o podziale zysku, przeznaczając go w części dla pracowników Spółki i na kapitał zapasowy, posiadając wiedzę, iż sytuacja ekonomiczna spółki jest daleka od poprawności? Spółka posiada kapitał własny (wartość (...)

 • Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

  Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów tej osobie? Jakie są wtedy koszty notarialne? Jakie podatki trzeba zapłacić i w jakiej wysokości? (...)

 • Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

  Czy pożyczkę dla spółki z o.o. udzieloną przez jej wspólnika należy zawrzeć w formie pisemnej, czy też może być \"ustna\"? Czy taką umowę należy gdzieś rejestrować lub zgłaszać (KRS ewentualnie Urząd Skarbowy)? Czy konieczna jest zgoda w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia (...)

 • Wymagalność wierzytelności

  Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

 • Ustanowienie prokury w spółce z o.o.

  Czy dla ustanowienia Prokurenta w Spółce z o.o. wystarczy uchwała Zarządu, czy musi być jeszcze postanowienie w formie aktu notarialnego. Jeśli w formie aktu, to od kiedy może Prokurent formalnie funkcjonować? Od momentu powołania przez Zarząd, czy dopiero po spisaniu aktu?

 • Testament notarialny

  Ojciec mój sporządził testament u notariusza, w którym w paragrafie 1 uczynił mnie spadkobierczynią całości spadku. Obydwoje moi rodzice żyją. Mam również dwóch braci. W paragrafie 2 testamentu ojciec zobowiązał mnie jako powołaną do spadku do wypłacenia każdemu z moich braci tytułem (...)

 • Poronienie a urodzenie martwego dziecka

  U mojej ciężarnej żony stwierdzono śmierć dziecka - płodu w 21 tygodniu ciąży, następnie nastąpił poród martwego płodu sztucznie wywołany środkami farmakologicznymi. Ciało dziecka zostało wysłane do badania w celu stwierdzenia przyczyny śmierci. Czy w takim przypadku powinienem zgłosić (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których (...)

 • Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem

  Została zawarta umowa dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Całe gospodarstwo wraz z tymi gruntami odziedziczył spadkobierca, który zamierza prowadzić gospodarstwo. Czy w związku z tym istnieje możliwość rozwiązania wcześniej umowy dzierżawy za porozumieniem stron bez terminów wypowiedzenia (...)

 • Koszt testamentu notarialnego

  Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza? Czy wysokość majątku spadkowego (w tym przypadku mieszkanie własnościowe) ma wpływ na wysokość opłaty pobieranej przez notariusza?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 422 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 2010

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 17 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 16 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. C 162 z 15.7.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne dla Kolumbii i Peru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 15 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ponownego zbadania ograniczenia dotyczącego krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1942) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca odrzucenia wykazu wniosków o rejestrację w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2385)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 329/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5,  Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11,  Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14,  Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12,  Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13,  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5,  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15,  Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2,  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15,  Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20,  Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5,  Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13,  Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich drugorzędnych gatunków ptaków, innych niż kaczki, oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2010/28)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 14 grudnia 2009 r.