e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Kwiecień 2010

 • 23.4.2010

  Reklamy w telewizji nawet co 10 minut

  30 minutowe programy informacyjne czy publicystyczne będą mogły być przerywane reklamami. Nowe prawo "ominie" transmisje z uroczystości religijnych oraz audycje dla najmłodszych.

 • 23.4.2010

  Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin ofiar katastrofy

  Z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystają rodziny, które straciły bliskich w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

 • 23.4.2010

  Rehabilitacja lecznicza będzie przedłużana

  Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, to NFZ przedłuży czas trwania rehabilitacji. Przyczyni się to do ograniczenia przyszłych, wysokich kosztów wspierania dorosłych już osób niepełnosprawnych.

 • 23.4.2010

  Urzędnicy przyjmą nasze PIT-y w sobotę

  24 kwietnia urzędy skarbowe w całym kraju będą otwarte w godz. od 9 do 13. Wszystko po to, aby każdy zdążył ze złożeniem zeznania podatkowego za 2009 rok.

 • 23.4.2010

  Zasiłki powinny być równe dla wszystkich

  Rząd chce 80 proc. zasiłków chorobowych za okres pobytu w szpitalu dla każdego ubezpieczonego pracownika, niezależnie od wieku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obliczanie wysokości należnego zachowku

  Jeden z trzech spadkobierców dostał przed 15 laty darowiznę (pół domu notarialnie) o wartości 100.000 zł. Jego część spadku to 66.600 zł. Czy musi spłacić nadwyżkę pozostałym dwóm spadkobiercom? Jaką sumę?

 • Rozwód z orzekaniem o winie, postępowanie dowodowe

  Jeśli otrzymam rozwód z orzeczeniem winy męża, jakie są tego skutki, co mi to da? Czy przy takim rozwodzie muszę mięć świadków na sprawie, czy wystarczy że mąż potwierdzi że to co napisze w pozwie jest prawdą (mąż zdradzał mnie od 5-ciu lat i ma z tego związku dziecko)?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 432 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 246 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

 • Monitor Polski Poz. 245 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu dekretu notyfikowanego przez Włochy ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2436) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu przecieru i koncentratu z owoców Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2397)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2363) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Protokół posiedzenia z czwartku, 21 stycznia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 343/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 342/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 341/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 340/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 339/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 337/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 336/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 335/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 334/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 721/2008 w zakresie składu dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany w Unii Europejskiej przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Protokół posiedzenia z środy, 20 stycznia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Powiadomienie dotyczące wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5810 – Investor/SAAB) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Odnowienie kadencji członków Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 332/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Lista osób mianowanych przez Radę – Styczeń, luty i marzec 2010 r. (dziedzina społeczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Protokół posiedzenia z wtorku, 19 stycznia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 331/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Uzupełniający kodeks kryteriów etycznych dla członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (wydany na podstawie art. 11 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym C 92 z 16.4.2004, s. 31)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stałe zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (Londyn)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia z poniedziałku, 18 stycznia 2010 r.