Archiwum 29 Kwiecień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Minimalna powierzchnia w biurze dla pracownika

  Jakie przepisy normują pracę w pomieszczeniach biurowych? Chodzi mi o możliwą liczbę pracowników na 1 metr kwadratowy w pomieszczeniu zamkniętym. Jakie są normy oraz jaka jest minimalna powierzchnia, którą powinien mieć do pracy 1 pracownik?

 • Przedawnienie a postępowanie karne

  W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)

 • Przelew pieniędzy z zagranicy

  Oboje z żoną pracujemy w UK. Niedawno ze wspólnego konta w UK przelałem na konto walutowe córki w Polsce dość wysoką kwotę. Pieniądze te pochodzą z otrzymanego kredytu. Chcę zaznaczyć, że mam pełnomocnictwo do dysponowania środkami na koncie córki i to ja będę je wyoplacał w Polsce. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2010

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 409 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 408 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 407 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 406 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Poz. 404 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 403 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 402 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 401 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 400 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 399 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 398 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 397 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 396 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 395 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 394 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 393 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 392 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 391 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 390 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 389 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 388 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 387 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 386 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 384 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 383 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 382 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 381 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 380 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 379 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 378 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 377 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 376 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 375 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 374 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 373 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 372 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 369 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 368 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 367 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 366 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 365 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 364 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 363 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 362 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 361 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 359 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 357 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 356 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 355 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 355 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

 • Monitor Polski Poz. 354 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 178 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 11 lutego 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 10 lutego 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 9 lutego 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/180-181-182/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5874 – Barclays/Blackstone/Portfolio Hotels) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5796 – Eni/Mobil Oil Austria) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. – Projekt pilotażowy dotyczący opracowania działań zapobiegających pustynnieniu w Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Włoch – Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5763 – Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/178-179/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 8 lutego 2010 r.