Archiwum 6 Kwiecień 2010

 • 6.4.2010

  KRRiT: abonament będziemy płacić z prądem

  Rada proponuje domniemanie, że odbiorca energii elektrycznej jest jednocześnie użytkownikiem odbiornika telewizyjnego ? powinien więc uiścić opłatę abonamentową.

 • 6.4.2010

  Handel ludźmi i niewolnictwo trafią do kodeksu karnego

  Werbowanie kobiet do domów publicznych przy użyciu groźby lub siły zostanie uznane za handel ludźmi. Niewolnictwo jest natomiast stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności ? wynika z nowelizacji kodeksu karnego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo pokrzywdzonego do poznania treści wyroku

  Jestem pokrzywdzonym w sprawie oszustwa, niedawno odbyła się sprawa w sądzie i zapadł wyrok. Nie skorzystałem z prawa do bycia oskarżycielem posiłkowym. Czy jako pokrzywdzony mam prawo poznać treść wyroku?

 • Podatek od emerytury

  Mieszkam na stałe w Szwajcarii. W roku 2009 przyznano mi polską emeryturę w wysokości 961 PLN miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie od roku 2006 co dało w sumie 39286 PLN. Nie chcąc wyprowadzać złotówek z kraju założyłem konto w polskim banku na które to konto wpływa bieżąca emerytura. (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 330 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 326 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Poz. 324 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2010

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty