Archiwum 4 Czerwiec 2010

 • 2.6.2010

  Ochrona zabytków na nowych zasadach

  Właściciele budynków, które widnieją w gminnej ewidencji zabytków, zostali obarczeni nowymi obowiązkami. Od jutra muszą uzgadniać z konserwatorem zabytków m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy rozbiórkę.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

  Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny i w jakich przypadkach?

 • Wynagrodzenie adwokata

  Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności?

 • Temperatura wody w kranie

  Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej wody ciepłej od zimnej w procesie jej użytkowania, gdyż nie mogę jej mieszać z wodą zimną z powodu zbyt niskiej temperatury (...)

 • Wycięcie drzewa owocowego na działce

  Na mojej działce rośnie stary orzech włoski. Chciałbym go wyciąć, aby wybudować garaż. Czy wycięcie drzewa owocowego wymaga jakiejś decyzji administracyjnej? Przesadzenia wymaga kilkunastoletni świerk. Czy przesadzenie tego drzewa wiąże się z uzyskaniem jakiejś decyzji administracyjnej (...)

 • Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

  Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym zatrudnieniem (choć okresowym) osoba ta zostanie wyrejestrowana z PUP? Jeśli zostanie wyrejestrowana (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2010

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2010

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Ukraińskie oznaczenia geograficzne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5871 – KKR/Triton/Ambea) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5854 – Total Group/HIPS & GPPS business of Polimeri) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5814 – CVC/Univar Europe/Eurochem) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5864 – Avnet/Bell Micro) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Niemcy (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 28/08 (ex N 345/06) – premia dla MŚP na rzecz przedsiębiorstwa Magdeburger Artolith GmbH (M.A.L.) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2009/2010–2014/2015 przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2009–2012 przedstawionego przez Niderlandy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 490/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 477/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 489/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2009–2012 przedstawionego przez Szwecję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 486/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 485/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2009–2013 przedstawionego przez Hiszpanię