e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Czerwiec 2010

 • 8.6.2010

  Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

  Duża nowelizacja kodeksów karnych wprowadza m.in. przymusowe leczenie dla pedofilów, daje obywatelom większe prawa w sytuacji obrony koniecznej oraz usprawnia działanie sądów 24-godzinnych.

 • 8.6.2010

  Niepełnosprawny student nie zawsze dostanie rentę

  Osoby, które w trakcie nauki stały się niezdolne do pracy, lecz nastąpiło to po ukończeniu 25. roku życia, nie otrzymają od państwa renty socjalnej.

 • 8.6.2010

  Łatwiej o kredyt na naukę

  Ubodzy studenci nie będą musieli szukać żyranta kredytu. Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 600 zł na osobę, to za pożyczkę w całości poręczy skarb państwa.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nagrywanie rozmów a naruszenie dóbr osobistych

  Czy karalne jest nagrywanie, bez konkretnego celu, rozmów w których bierze udział min. nagrywający? Czy zatajenie faktu nagrywania rozmowy wpływa w jakiś sposób na kwalifikacje tego czynu?

 • Kapitał założycielski spółki jawnej

  Czy spółka jawna musi posiadać "kapitał założycielski", jeśli tak to jaki ?

 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Kupuję działkę rolną od mojego przyjaciela. Jest ona w obrębie m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów, więc nie trzeba jej odralniać. Kolega ma warunki zabudowy tej działki na dom jednorodzinny w zabudowie zagrodowej; ma on niedaleko gospodarstwo rolne. Czy te warunki zabudowy można cesją przekazać (...)

 • Umowa darowizny

  W roku 1997 darowaliśmy wraz z mężem córce dom, zaznaczając bezpłatną i dożywotnią służebność polegającą na prawie korzystania z jednego pokoju z używalnością kuchni. Trzy lata po sporządzeniu umowy, córka postanowiła zrobić łazienkę w domu. My z mężem pokryliśmy połowę kosztów (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określającym zadaniowy tryb pracy od 2008 roku. Obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Dnia 7 maja b.r. otrzymałam aneks do umowy (\"Aneks. Porozumienie zmieniające do umowy o pracę z dn. 06/10/2008\") stwierdzający (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 637 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawozdanie specjalne nr 1/2010 pt. „Czy kontrola uproszczonych procedur celnych dotyczących przywozu jest prowadzona skutecznie?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Decyzja nr H5 z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca współpracy w zwalczaniu nadużyć i błędów w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Decyzja nr A3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5796 – ENI/Mobil Oil Austria) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy) (1)