Archiwum 16 Lipiec 2010

 • 16.7.2010

  Łatwiej postawić maszt komórkowy

  Maszty komórkowe pojawią się tam, gdzie obecnie jest to zabronione. Gminy muszą zlikwidować zakazy o ich stawianiu na swoim terenie w ciągu 12 miesięcy.

 • 16.7.2010

  Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

  Nawet 21 dni dodatkowego urlopu należy się pracownikowi, któremu szef pozwolił zostać studentem i podnieść kwalifikacje zawodowe.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Oświadczenie o stanie majątkowym

  Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd skarbowy są tak dalece osobiste, że udzielenie moim zdaniem takich informacji jest zbyt niebezpieczne (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Jestem dyrektorem zarządu spółki z o.o. Chcę zrzec się funkcji dyrktora zarządu, wspólnicy nie chcą mnie odwołać z funkcji dyrektora zarządu. Jak to zrobić? Kto ma dokonać zmiany w KRS ? Kto ma zapłacić 650 zł za zmianę w KRS ?

 • Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

  Załóżmy, że w celu uzyskania kredytu kredytobiorca przedstawił fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak kredyt otrzymany w ten sposób spłaca terminowo. Czy bank w takim przypadku ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę? Nie chodzi mi o społeczny obowiązek, ale o obowiązek prawny, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegołowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 869 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 868 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 867 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 866 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

 • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 674 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

 • Monitor Polski Poz. 673 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bronisława Marii Komorowskiego

 • Monitor Polski Poz. 672 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

 • Monitor Polski Poz. 671 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

 • Monitor Polski Poz. 670 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 628/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 462/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 627/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 626/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Protokół posiedzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. (czwartek)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 625/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 624/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melanzana Rossa di Rotonda (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Protokół posiedzenia z dnia 31 marca 2010 r. (środa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Protokół posiedzenia z dnia 30 marca 2010 r. (wtorek)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 623/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farro di Monteleone di Spoleto (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/124/S

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pesca di Leonforte (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie konwersji COMURHEX II, znajdującym się w Pierrelatte we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia z dnia 29 marca 2010 r. (Poniedziałek)