Archiwum 3 Lipiec 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skierowanie na przymusowe leczenie

  W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe?

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2010

  Sprawa F-32/10: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Wilk przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-29/10: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2010 r. — Lorenzo przeciwko EKES

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-30/10: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2010 r. — de Fays przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawa F-31/10: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Guittet przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-26/10: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. — Costa przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-27/10: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Begue i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-28/10: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2010 r. — Mioni przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-43/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — Shetland Islands Council przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-44/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — Shetland Islands Council przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa T-197/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — Polson i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa T-223/10: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2010 r. — Regione Puglia przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa T-225/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa T-221/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Iberdrola przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-209/10: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Deutscher Ring przeciwko OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-219/10: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Autogrill España przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa T-206/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Vesteda Groep przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa T-208/10: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. — Cree przeciwko OHIM (TRUEWHITE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa T-205/10: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2010 r. — Cervecería Modelo przeciwko OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-203/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Stichting Woonpunt i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-204/10: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2010 r. — Lancôme parfums et beauté & Cie przeciwko OHIM — Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-202/10: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2010 r. — Stichting Woonlinie i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-201/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — IVBN przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-199/10: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2010 r. — DRV przeciwko OHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-197/10: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2010 r. — BVR przeciwko OHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-198/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Maximuscle Limited przeciwko OHIM — Foreign Supplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-193/10: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Scuola Elementare Maria Montessori przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-196/10: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2010 r. — Apotheke DocMorris przeciwko OHIM (Przedstawienie biało-zielonego krzyża)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-192/10: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Ferracci przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-189/10: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2010 r. — GEA Group przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-191/10: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2010 r. — Greenwood Houseware (Zhuhai) i in. przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-187/10: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2010 r. — Emram przeciwko OHIM — Guccio Gucci (G)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-181/10: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2010 r. — Reagens przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-183/10: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2010 r. — Sviluppo Globale przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-173/10: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2010 r. — Apotheke DocMorris przeciwko OHIM (Przedstawienie zielonego krzyża)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-174/10: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2010 r. — ARA przeciwko OHIM — Allrounder (Przedstawienie litery „A” z dwoma rogami)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-71/10 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Xeda International przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Decyzja dotycząca niewłączenia difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy 91/414 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-103/10 P(R)-R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 kwietnia 2010 r. — Parlament przeciwko U (Zarządzenie tymczasowe — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy — Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej wydane w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-100/08 P: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2010 r. — Kerelov przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Nabór — Konkurs otwarty — Odmowa przekazania kandydatowi przez dyrektora EPSO informacji i dokumentów dotyczących testu kwalifikacyjnego — Odwołanie w części w sposób oczywisty niedopuszczalne a w części w sposób oczywisty bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-410/09 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 maja 2010 r. — Almamet przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-30/10 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 12 maja 2010 r. — Reagens przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-560/08 P: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2010 r. — Komisja przeciwko Meierhoferowi (Odwołanie — Służba publiczna — Nabór — Konkurs otwarty — Decyzja stwierdzająca niepomyślny wynik egzaminu ustnego — Odmowa zastosowania się przez Komisję do środków organizacji postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-108/09: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Ravensburger przeciwko OHIM — Educa Borras (MEMORY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy MEMORY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 75 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 77 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-491/08 P: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2010 r. — Bui Van przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Zaszeregowanie do grupy — Wycofanie aktu administracyjnego — Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Rozsądny termin — Prawo do bycia wysłuchanym)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-492/08: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — Wessang przeciwko OHIM — Greinwald (star foods) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego star foods — Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki towarowe STAR SNACKS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-424/08: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Nexus Europe (Irlandia) przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Piąty program ramowy określający działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Projekt dotyczący tendencji makroekonomicznych i urbanistycznych w europejskim społeczeństwie informatycznym (Muteis) — Szkoda wynikająca ze zmiany umowy w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika projektu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-464/08: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Zeta Europe przeciwko OHIM (Superleggera) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Superleggera — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 76 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-237/08: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — Abadía Retuerta przeciwko OHIM (CUVÉE PALOMAR) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CUVÉE PALOMAR — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znaki towarowe win, które zawierają oznaczenia geograficzne — Porozumienie TRIPS — Artykuł 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-243/08: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Ravensburger przeciwko OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy EDUCA Memory Game — Wcześniejsze, krajowy i międzynarodowy, słowne znaki towarowe MEMORY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5, art. 74 i 75 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5, art. 76 i 77 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-163/08: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast przeciwko OHIM (Golden Toast) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Golden Toast — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-181/08: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Tay Za przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko Myanmarowi — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Łączona podstawa prawna z art. 60 WE i 301 WE — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej kontroli sądowej — Prawo do poszanowania własności — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-121/08: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2010 r. — PC-Ware Information Technologies przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na dostawy — Wspólnotowa procedura przetargowa — Nabycie oprogramowania i licencji — Odrzucenie oferty oferenta — Oferta rażąco niska — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-148/08: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2010 r. — Beifa Group przeciwko OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Przyrząd do pisania) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający przyrząd do pisania — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy — Podstawa unieważnienia — Użycie we wzorze wspólnotowym wcześniejszego oznaczenia, którego właścicielowi przysługuje prawo do zakazania jego używania — Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 — Żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego podniesione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-432/05: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2010 r. — EMC Development przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek cementu — Decyzja w sprawie odrzucenia skargi do Komisji — Norma zharmonizowana dla cementu — Charakter wiążący — Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 WE do porozumień o współpracy horyzontalnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-258/06: Wyrok Sądu z dnia 20 maja 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Przepisy mające zastosowanie do zamówień publicznych — Udzielanie zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych — Komunikat wyjaśniający Komisji — Akt zaskarżalny — Akt, którego celem jest wywołanie skutków prawnych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-21/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Chalkor przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Naruszenie ciągłe i wielopostaciowe — Grzywny — Ograniczony udział w kartelu — Geograficzny zakres rynku właściwego — Czas trwania naruszenia — Współpraca)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-25/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — KME Germany i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywny — Rzeczywisty wpływ na rynek — Zakres rynku właściwego — Czas trwania naruszenia — Zdolność płatnicza — Współpraca)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-19/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Boliden i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Naruszenie ciągłe i wielopostaciowe — Grzywny — Przedawnienie — Współpraca)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-20/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Outokumpu i Luvata przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywny — Zakres rynku właściwego — Okoliczność łagodząca — Czas trwania naruszenia — Powrót do naruszenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-11/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — Wieland-Werke i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Naruszenie ciągłe i wielopostaciowe — Zasada legalności kar — Zasada ne bis in idem — Grzywny — Zakres rynku właściwego — Czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-18/05: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. — IMI i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor miedzianych rur instalacyjnych — Decyzja stwierdzająca naruszenia art. 81 WE — Naruszenie ciągłe i wielopostaciowe — Przerwanie udziału w kartelu — Grzywny — Ograniczony udział w kartelu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawy połączone T-425/04, T-444/04, T-450/04 i T-456/04: Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2010 r. — Francja przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki finansowe na rzecz France Télécom — Projekt pożyczki akcjonariusza — Oświadczenia publiczne członka rządu francuskiego — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nienakazująca jej odzyskania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Zasoby państwowe — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-231/10: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-315/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-105/10 PPU: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 3 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym skierowany przez Korkein oikeus — Finlandia) — Virallinen syyttäjä przeciwko Malikowi Gataevowi, Khadizhat Gataevej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-216/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 marca 2010 r. w sprawie T-321/07 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 6 maja 2010 r. przez Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-209/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 3 maja 2010 r. — Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-211/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshofs (Austria) w dniu 3 maja 2010 r. — Doris Povse przeciwko Mauro Alpago

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-208/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-207/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Parnova Danmark A/S, Paranova Pack A/S przeciwko Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-206/10: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-200/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 9 lutego 2010 r. w sprawie T-340/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 kwietnia 2010 r. przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-204/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 lutego 2010 r. w sprawie T-472/07 Enercon GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 28 kwietnia 2010 r. przez Enercon GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-186/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 15 kwietnia 2010 r. — Tural Oguz przeciwko Secretary of State for the Home Department

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-195/10: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-198/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Milano (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2010 r. — Cassina S.p.A. przeciwko Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-184/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 kwietnia 2010 r. — Mathilde Grasser przeciwko Freistaat Bayern

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-182/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc. przeciwko Région wallonne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-180/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-181/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-157/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Banco Vizcaya Argentaria, S.A. przeciwko Administración General del Estado

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-177/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nr 12 de Sewilla — Hiszpania w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Francisco Javier Rosado Santana przeciwko Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-153/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 1 kwietnia 2010 r. — Sony Logistics Europe B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-154/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 Nokia Oyj przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 1 kwietnia 2010 r. przez Nokia Oyj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-311/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Międzynarodowy przewóz osób — Nałożenie podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium krajowym)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-136/09: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos — Grecja) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon przeciwko Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (Artykuł 104 § 3 regulaminu — Prawa autorskie i pokrewne w społeczeństwie informacyjnym — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 3 — Pojęcie „udostępnienie utworu publiczności” — Utwory rozpowszechniane za pomocą odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-160/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalny złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. przeciwko Ypourgos Oikonomikon (Rozporządzenie (EWG) nr 1591/84 — Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Umową z Kartageny i jej państwami członkowskimi: Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą, z drugiej strony — Klauzula największego uprzywilejowania — Bezpośrednia skuteczność — Akcyza na przywóz bananów do Grecji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-210/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d’appel de Nantes — Francja) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, obecnie „Kimberly Clark SAS” przeciwko Ville d’Orléans (Pomoc państwa — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 14 ust. 3 — Odzyskanie pomocy — Zasada skuteczności — Decyzje w sprawie ściągnięcia należności dotknięte wadą formalną — Uchylenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-138/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Palermo — Włochy) — Todaro Nunziatina & C. SNC przeciwko Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (Odesłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Decyzje Komisji — Wykładnia — Pomoc przyznana przez region Sycylia przedsiębiorstwom, które podpisały umowy o szkolenie i pracę lub przekształciły takie umowy w umowy zawarte na czas nieokreślony — Data, do której pomoc może być przyznawana — Ograniczenia budżetowe — Odsetki za zwłokę — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-158/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — Pracownicy mundurowi administracji publicznej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5896 – Barclays/Credit Suisse/Ionbond Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-94/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 98 ust. 1 i 2 — Świadczenie usług przez zakłady pogrzebowe — Stosowanie obniżonej stawki do usług przewozu zwłok pojazdem)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-111/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Chebu — Republika Czeska) — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group przeciwko Michalowi Bilasowi (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Skarga ubezpieczyciela przed sądem miejsca jego siedziby o zapłatę składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego zamieszkałego w innym państwie członkowskim — Wdanie się przez pozwanego w spór przed sądem, do którego wniesiono skargę — Niepodniesienie zarzutu braku jurysdykcji i obrona co do istoty — Wdanie się w spór określające jurysdykcję)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5891 – CVC/SCPEL/AGT) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawa C-63/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil nr 4 — Hiszpania) — Axel Walz przeciwko Clickair S.A. (Transport lotniczy — Konwencja montrealska — Odpowiedzialność przewoźników w zakresie przyjętego bagażu — Artykuł 22 ust. 2 — Ograniczenie odpowiedzialności w razie zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu — Pojęcie „szkoda” — Szkoda materialna i krzywda)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-17/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Zamówienia publiczne na usługi — Usługi usuwania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów roślinnych — Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia otwartej procedury udzielania zamówień publicznych)