Archiwum 31 Lipiec 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-51/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 czerwca 2010 r. — Petrilli przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-70/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 maja 2010 r. — Nikolchov przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-94/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 maja 2010 r. — Nikolchov przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-43/10: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2010 r. — Cerafogli przeciwko EBC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-44/10: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-40/10: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2010 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-41/10: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2010 r. — Bermejo Garde przeciwko EKSE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-42/10: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2010 r. — Skareby przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa F-35/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Adriaansen przeciwko EBI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa F-36-10: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. — Chiara Rapone przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa F-38/10: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. — Vakalis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa F-13/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 maja 2010 r. — Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Uprzednie zażalenie — Termin na wniesienie zażalenia — Przekroczenie terminu — Dowód — Były członek personelu tymczasowego — Powołanie na urzędnika — Artykuł 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Równość traktowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa F-45/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. Lebedef-Caponi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w sprawie oceny za 2007 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Oczywisty błąd w ocenie — Przedstawiciele personelu — Opinia grupy ad hoc)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa F-33/10: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2010 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa F-30/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. — Nanopoulos przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Dopuszczalność — Akt niekorzystny — Odpowiedzialność pozaumowna — Przecieki do prasy — Zasada domniemania niewinności — Krzywda — Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek wspomagania — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa F-100/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2010 r. — Petrilli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Pojęcie miejsca zamieszkania — Główne miejsce zamieszkania — Stosowne dokumenty)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-252/10: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2010 r. — Cross Czech przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-500/07: Postanowienie Sądu z dnia 7 czerwca 2010 r. — Bułgaria przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-65/08: Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-250/10: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. — KNUT IP Management przeciwko OHIM — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-248/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Włochy przeciwko Komisji i EPSO

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-249/10: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. — Kitzinger przeciwko OHIM — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-247/10: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2010 r. — medi przeciwko OHIM — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-241/10: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2010 — Polska przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-240/10: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. — Republika Węgierska przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-238/10: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2010 r. — Scatizza przeciwko OHIM — Jacinto (HORSE COUTURE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-235/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Timehouse przeciwko OHIM (Kształt zegara)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-237/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Louis Vuitton Malletier SA przeciwko OHIM — Friis Group International ApS (przedstawienie systemu zamykającego)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-231/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Merlin i in. przeciwko OHIM — Dusyma (Gry)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-230/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-224/10: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2010 r. — Association Belge des Consommateurs Tests-Achats przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-226/10: Skarga wniesiona w dniu 14 maj 2010 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-220/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Komisja przeciwko EU Research Projects

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-79/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. — COLT Télécommunications France przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Obsługa ultraszerokopasmowej sieci łączności elektronicznej — Rekompensata kosztów świadczenia usługi publicznej — Decyzja stwierdzająca, że zgłoszony środek nie stanowi pomocy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-166/10: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Samskip Multimodal Container Logistics przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-138/09: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. — Muñoz Arraiza przeciwko OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RIOJAVINA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak wspólny RIOJA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-315/09: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 czerwca 2010 r. — Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SAFELOAD — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-173/09: Postanowienie Sądu z dnia 3 czerwca 2010 r. — Z przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Niedopuszczalność — Nakaz)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-549/08: Wyrok Sądu z dnia 18 czerwca 2010 r. — Luksemburg przeciwko Komisji (EFS — Zawieszenie pomocy finansowej — Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności w związku z rynkiem pracy — Poważne wady w systemach zarządzania lub kontroli mogące prowadzić do nieprawidłowości systemowych — Artykuł 39 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 — Uzasadnione oczekiwania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-563/08: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. — CM Capital Markets przeciwko OHIM — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CARBON CAPITAL MARKETS — Wcześniejsze graficzne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe CM Capital Markets — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-490/08: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. — CM Capital Markets przeciwko OHIM — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance — Wcześniejsze graficzne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe CM Capital Markets — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-547/08: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2010 r. — X Technology Swiss przeciwko OHIM (Barwa pomarańczowa palców skarpety) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego — Barwa pomarańczowa palców skarpety — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-482/08: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2010 r. — Atlas Transport przeciwko OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy ATLAS TRANSPORT — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 i art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 15 i art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-487/08: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r. — Kureha przeciwko OHIM — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego KREMEZIN — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy KRENOSIN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Dowód istnienia wcześniejszego znaku towarowego — Termin — Zasady 19 i 20 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-153/08: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. — Shenzhen Taiden przeciwko OHIM — Bosch Security Systems (urządzenie komunikacyjne) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenie komunikacyjne — Wcześniejszy wzór międzynarodowy — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — Dowód na publiczne udostępnienie wcześniejszego wzoru — Artykuł 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. b) i ust. 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-255/08: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. — Montero Padilla przeciwko OHIM — Padilla Requena (JOSE PADILLA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego JOSE PADILLA — Wcześniejsze znaki towarowe i oznaczenie JOSE PADILLA — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak powszechnie znanego znaku towarowego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej i znaku towarowego cieszącego się renomą — Artykuł 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Brak wcześniejszego oznaczenia używanego w obrocie — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawy połączone T-428/07 i T-455/07: Wyrok Sądu z dnia 17 czerwca 2010 r. — CEVA przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Umowy zawarte w ramach szczegółowego programu w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w dziedzinie „Jakość życia i gospodarowanie żywymi zasobami (1998-2002)” — Projekty Seahealth i Biopal — Noty obciążeniowe — Wnioski o stwierdzenie nieważności — Zmiana kwalifikacji skarg — Dopuszczalność — Zasada kontradyktoryjności i prawo do obrony — Odzyskanie w całości udziału finansowego przekazanego przez Unię Europejską — Poważne nieprawidłowości finansowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-118/08: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2010 r. — Actega Terra przeciwko OHIM (TERRAEFFEKT matt & gloss) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TERRAEFFEKT matt & gloss — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-237/05: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. — Éditions Jacob przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie koncentracji przedsiębiorstw — Rozporządzenie (WE) nr 4064/89 — Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 — Rozporządzenie (WE) nr 802/2004 — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony czynności dochodzeniowych i związanych z audytem — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Wyjątek dotyczący ochrony opinii prawnych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-177/07: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2010 r. — Mediaset przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Telekomunikacja — Dotacje na zakup dekoderów cyfrowych — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie pomocy państwa — Wykluczenie dekoderów umożliwiających odbiór programów telewizji satelitarnej — Korzyść — Selektywny charakter — Naruszenie konkurencji — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa C-278/10: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa C-279/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale del Riesame di Verbania (Włochy) w dniu 4 czerwca 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Matteo Minesi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa C-264/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 28 maja 2010 r. — Gheorghe Kita.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa C-276/10: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa C-260/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 maja 2010 r. — Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs przeciwko The Rank Group PLC

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-259/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 maja 2010 r. — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs przeciwko The Rank Group PLC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-255/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Roma (Włochy) w dniu 23 marca 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Aleksandrowi Sacchi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-248/10: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-249/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 4 marca 2010 r. w sprawie T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Co. Ltd i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej wniesione w dniu 18 maja 2010 r. przez Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-247/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 4 marca 2010 r. w sprawach połączonych T-407/06 Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd i T-408/006 Wenzhou Taima Shoes Co. LTD przeciwko Radzie Unii Europejskiej wniesione w dniu 18 maja 2010 r. przez Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-239/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 12 maja 2010 r. — Xuan-Mai Tran przeciwko Landsbanki Luxembourg SA en liquidation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-242/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 17 maja 2010 r. — ENEL Produzione SpA przeciwko Autorità per l'energia elettrica e il gas

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-243/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-237/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 12 maja 2010 r. — Miguel Remy przeciwko Landsbanki Luxembourg SA en liquidation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-238/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 12 maja 2010 r. — Volker Schneider przeciwko Landsbanki Luxembourg SA en liquidation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-235/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 12 maja 2010 r. — David Claes przeciwko Landsbanki Luxembourg SA en liquidation

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-236/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 12 maja 2010 r. — Sophie Jeanjean przeciwko Landsbanki Luxembourg SA en liquidation

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-230/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería w dniu 11 maja 2010 r. — Águeda Maria Saenz Morales przeciwko Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-232/10: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-227/10: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-228/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) w dniu 10 maja 2010 r. — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd przeciwko Euroview Sport Ltd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-226/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 10 maja 2010 r. — Hannelore Adams przeciwko Germanwings GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-220/10: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-212/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Rzeczpospolita Polska) w dniu 3 maja 2010 r. — Logstor ROR Polska Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-215/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 4 maja 2010 r. — Pacific World Limited, FDD International Limited przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-201/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Ze Fu Fleischhandel GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-202/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Vion Trading GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-26/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 17 listopada 2009 r. w sprawie T-295/09 Paul Inge Hansen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 stycznia 2010 r. przez Paula Inge Hansena

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-185/10: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-193/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 19 kwietnia 2010 r. — KMB Europe BV przeciwko Hauptzollamt Duisburg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawa C-237/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Państwo belgijskie przeciwko Nathalie De Fruytier (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. d) — Zwolnienia działalności w interesie publicznym — Dostarczanie organów ludzkich, krwi i mleka ludzkiego — Działalność gospodarcza w przedmiocie transportu organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów — Pojęcia „dostawa towarów” i „świadczenie usług” — Kryteria podziału)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawa C-378/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 85/337/EWG — Artykuł 10a akapity od pierwszego do trzeciego — Ocena skutków wywieranych przez pewne przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Uregulowania krajowe ograniczające prawo do zaskarżania decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego — Brak transpozycji wskazanego przepisu w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-140/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Genova — Włochy) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pomoc państwa — Subwencje wypłacone przewoźnikowi morskiemu przyjmującemu zobowiązanie świadczenia usług publicznych — Prawo krajowe przewidujące możliwość wypłaty zaliczek przed zawarciem umowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawa C-127/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg — Niemcy) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG (Prawo znaków towarowych — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 13 ust. 1 — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 7 ust. 1 — Wyczerpanie praw właściciela znaku towarowego — Pojęcie towaru wprowadzonego do obrotu — Zgoda właściciela znaku — Flakony perfum, tak zwane „testery”, udostępnione przez właściciela znaku jednemu z autoryzowanych dystrybutorów w ramach systemu selektywnej dystrybucji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5785 – Sun Capital/DSM Special Products) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Sprawa C-491/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Dzika fauna i flora — Teren mający znaczenie dla Wspólnoty — System ochrony — Kompleks turystyczny „Is Arenas”)