e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Sierpień 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 38/A/04 (ex NN 58/04) i C 36/B/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz Alcoa Trasformazioni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8112) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-78/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Zwrot kosztów — Zarzut skargi równoległej — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawa F-34/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Arango Jaramillo i in. przeciwko EBI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-89/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. — P przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Parlament Europejski — Rozwiązanie stosunku pracy — Utrata zaufania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-2/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. — Menghi przeciwko ENISA (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zwolnienie po upływie okresu próbnego — Mobbing)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Sprawa F-55/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. — Maxwell przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Oddelegowanie w interesie służby — Urlop z przyczyn osobistych — Koszty zakwaterowania i kształcenia — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność za zawinione działanie — Bezpodstawne wzbogacenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-139/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Kurrer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-53/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 5 maja 2010 r. — Bouillez i in. przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2007 r. — Interes prawny — Decyzja o przyznaniu awansu — Lista urzędników awansowanych — Porównanie osiągnięć — Kryterium wagi wykonywanych zadań — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu awansu — Wyważenie interesów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-64/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Bergström przeciwko Komisji (Służba publiczna — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-67/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Lesniak przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwy przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-115/08: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — Gourmet Burger Kitchen przeciwko OHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-121/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2010 r. — Al Shanfari przeciwko Radzie i Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-361/09: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa T-112/10: Postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2010 r. — Prionics przeciwko Komisji i EFSA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa T-178/06: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — Bavaria przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa T-286/07: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Torres przeciwko OHIM — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa T-299/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2010 r. — Babcock Noell przeciwko Europejskiemu Wspólnemu Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-291/10: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2010 r. — Martin przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa T-295/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Camara przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-290/10: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2010 r. — Sports Warehouse przeciwko OHIM (TENNIS WAREHOUSE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-285/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (CHEMOCONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-287/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Unilever España i Unilever przeciwko OHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-283/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (BMICONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-284/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (IMPLANTCONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-281/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (APETITECONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-282/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (STOMACONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-280/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (ANEURYSMCONTROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-276/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — El Coto De Rioja przeciwko OHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-279/10: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2010 r. — K-Mail Order przeciwko OHIM — IVKO (MEN’Z)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Sprawa T-275/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — mPAY24 GmbH przeciwko OHIM — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-274/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — Suez Environnement i Lyonnaise des eaux France przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-267/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Land Wien przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-269/10: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2010 r. — LIS przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-259/10: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2010 r. — Ax przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-243/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Rungis express przeciwko OHIM — Žito (MARESTO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-258/10: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2010 r. — France Télécom przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-212/10: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Strålfors przeciwko OHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-210/10: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Condé przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawy T-84/10 R i T-223/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — Regione Puglia przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja zmniejszająca pomoc finansową wspólnoty — Nota obciążeniowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-177/10 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Preferencyjne taryfy na dostawę energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-211/10: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Strålfors przeciwko OHIM (ID SOLUTIONS) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-349/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — PAGO International przeciwko OHIM — Tirol Milch (Pago) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Uchylenie decyzji izby odwoławczej — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-401/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Skarga o stwierdzenie nieważności — Oddalenie przez Trybunał Sprawiedliwości wniosku o odszkodowanie — Skarga o odszkodowanie — Doręczenie odwołania byłemu przedstawicielowi strony skarżącej — Brak krzywdy — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-571/08: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2010 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Nakaz udzielenia informacji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-166/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postanowienie o przekazaniu sprawy — Orzeczenie niepodlegające odwołaniu — Skarga o odszkodowanie — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Uchybienia proceduralne — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-30/09: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Engelhorn przeciwko OHIM — The Outdoor Group (peerstorm) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego peerstorm — Wcześniejsze słowne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe PETER STORM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 15 i art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 15 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-368/09 P: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Sevenier przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Rezygnacja — Odmowa udzielenia przez Komisję zgody na wycofanie rezygnacji i zwołanie komisji ds. inwalidztwa — Termin na wniesienie zażalenia — Przekroczenie terminu — Brak usprawiedliwionego błędu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-570/08: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2010 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Nakaz udzielenia informacji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-430/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Grain Millers przeciwko OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAIN MILLERS — Wcześniejsza krajowa nazwa handlowa Grain Millers i jej przedstawienie w formie graficznej — Częściowa odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-510/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Toqueville przeciwko OHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy TOCQUEVILLE 13 — Uchybienie terminowi do wniesienia skargi na decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Artykuł 78 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 81 rozporządzenia (WE) 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-386/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Trautwein przeciwko OHIM (Przedstawienie konia) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego konia — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-396/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc szkoleniowa — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną i za częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem — Konieczność pomocy — Pozytywne skutki zewnętrzne — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-85/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vektor-Lycopin — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-160/08 P: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Komisja przeciwko Putterie-De-Beukelaer (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności sprawozdania z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2005 — Właściwe przepisy — Rubryka „Zdolności do pełnienia określonych funkcji” — Postępowanie w sprawie oceny — Procedura akredytacji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-385/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Trautwein przeciwko OHIM (przedstawienie psa) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego psa — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-331/06: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa EEA — Świadczenie informatycznych usług konsultacyjnych — Odrzucenie oferty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Właściwość Sądu — Kryteria udzielania zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia — Podkryteria — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-12/08 P-RENV-RX: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — M przeciwko EMA (Odwołanie — Służba publiczna — Poddanie wyroku Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa C-566/08: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 25 lutego 2010 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa C-572/08: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa C-147/09: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien — Austria) — Ronald Seunig przeciwko Maria Hölzel

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa C-343/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwo Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa C-349/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2010 r. w sprawie T-225/09 Claro, S.A. przeciwko OHIM i Telefónica, S.A., wniesione w dniu 9 lipca 2010 r. przez Claro, S.A.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-316/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 1 lipca 2010 r. — Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-342/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-310/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 29 czerwca 2010 r. — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești przeciwko Ștefan Agafiței i inni

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-300/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalia) w dniu 17 czerwca 2010 r. — Vítor Hugo Marques Almeida przeciwko Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-305/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-283/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 7 czerwca 2010 r. — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) przeciwko Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-299/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Amares (Portugalia) w dniu 17 czerwca 2010 r. — Cristiano Marques Vieira przeciwko Companhia de Seguros Tranquilidade SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-282/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 7 czerwca 2010 r. — Maribel Dominguez przeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-280/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 4 czerwca 2010 r. — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-281/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 18 marca 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), PepsiCo, Inc., wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. przez PepsiCo, Inc.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-263/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Gorj (Rumunia) w dniu 27 maja 2010 r. — Iulian Andrei Nisipeanu przeciwko Administrația Fondului pentru Mediu i Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj oraz Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-271/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Belgia) w dniu 31 maja 2010 r. — Cvba Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs przeciwko Belgische Staat

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-245/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. — ROJ TV A/S przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-250/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 20 maja 2010 r. — Haltergemeinschaft LBL GbR przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-514/09 P P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 października 2009 r. w sprawie T-249/09 Ségaud przeciwko Komisji wniesione w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Huberta Ségaud

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-214/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Hamm (Niemcy) w dniu 4 maja 2010 r. — KHS AG przeciwko Winfriedowi Schulte

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-244/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. — Mesopotamia Broadcast A/S METV przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire Business) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-332/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 23 kwietnia 2010 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Słowny wspólnotowy znak towarowy FLUGBÖRSE — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Data właściwa dla dokonania oceny istnienia bezwzględnej podstawy unieważnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-451/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 12 maja 2010 r. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Dowód pochodzenia wspólnotowego produktów złowionych przez statek należący do spółki prawa greckiego — Brak przyjęcia przepisów pozwalających organom celnym państwa członkowskiego na uznanie wystawionych przez państwo trzecie dokumentów innych niż dokument T2M)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-91/09: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 26 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Eis.de GmbH przeciwko BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Znaki towarowe — Internet — Reklama kontekstowa („keyword advertising”) — Wyświetlanie według słów kluczowych identycznych z danym znakiem towarowym ogłoszenia reklamowego konkurenta właściciela tego znaku — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 lit. a))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-193/09 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Kaul GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Bayer AG (Odwołanie — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARCOL — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego CAPL — Zastosowanie się przez OHIM do wyroku stwierdzającego nieważność decyzji jednej z jego izb odwoławczych — Prawo do bycia wysłuchanym — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Wymagane minimum podobieństwa znaków towarowych — Oddalenie ze względu na oczywisty brak znaczenia nowych dowodów przedstawionych w postępowaniu przed izbą odwoławczą — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 6, art. 73 zdanie drugie oraz art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-517/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 15 kwietnia 2010 r. — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA przeciwko Komisji Europejskiej, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Królestwu Hiszpanii (Odwołanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Niewłączenie endosulfanu do załącznika I do tej dyrektywy — Cofnięcie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-39/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 22 marca 2010 r. — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu Trybunału — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Wspólna organizacja rynków w sektorze bananów — System przywozu bananów pochodzących z państw AKP do Wspólnoty — Szkoda rzekomo wyrządzona niezależnemu producentowi — Naruszenie reguł konkurencji w dziedzinie wspólnej polityki rolnej — Naruszenie ogólnych zasad prawa, w szczególności zasady dobrej administracji — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-211/10 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — postępowanie wszczęte przez Doris Povse przeciwko Maurowi Alpadze (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Bezprawne uprowadzenie dziecka — Środki tymczasowe dotyczące „władzy rodzicielskiej” — Prawo do pieczy — Zarządzenie powrotu dziecka — Wykonanie — Jurysdykcja — Pilny tryb prejudycjalny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-363/09: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu — Ochrona danych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-550/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko E, F (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB — Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Artykuły 2 i 3 — Wpis organizacji na listę osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych — Przekazanie na rzecz organizacji przez jej członków funduszy pochodzących ze zbiórki datków i sprzedaży publikacji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-343/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Afton Chemical Limited przeciwko Secretary of State for Transport (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Ważność — Dyrektywa 2009/30/WE — Artykuł 1 ust. 8 — Dyrektywa 98/70/WE — Artykuł 8a — Zanieczyszczenie powietrza — Paliwa — Stosowanie dodatków metalicznych w paliwach — Wartość graniczna trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT) — Oznakowanie — Ocena wpływu — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada ostrożności — Proporcjonalność — Równość traktowania — Pewność prawa — Dopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-233/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije przeciwko Belgische Staat (Swobodne świadczenie usług — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie bezpośrednie — Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-246/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Hamburg — Niemcy) — Susanne Bulicke przeciwko Deutsche Büro Service GmbH (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuły 8 i 9 — Procedura krajowa mająca na celu spowodowanie przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy — Termin na podjęcie działania — Zasady równoważności i skuteczności — Zasada nieobniżania wcześniejszego poziomu ochrony)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-99/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Rzeczpospolita Polska) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 30 ust. 2 — Przenoszenie numerów telefonicznych — Uprawnienia krajowych organów regulacyjnych — Opłata pobierana od abonenta — Zniechęcający charakter — Uwzględnienie kosztów)