Archiwum 13 Styczeń 2011

 • 13.1.2011

  PITY 2010: jak rozliczyć ulgę internetową

  Rocznie możemy odliczyć wydatki do 760 zł - w praktyce zyskamy blisko 140 zł. Musimy jednak posiadać faktury VAT oraz potwierdzenia, że zostały one opłacone. W rozliczeniu za 2010 rok po raz ostatni będziemy dokumentowali wydatki na internet fakturami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

  Jestem właścicielem mieszkania własnościowego (własność odrębna). Żona wystąpiła o rozwód. Zagroziła, że po rozwodzie będzie mieszkać u mnie, bo sąd przydzieli jej jeden pokój i będzie mi \"umilać\" życie. Czy to możliwe aby sąd decydował o wykorzystaniu mojego mieszkania? Jak (...)

 • Rafinacja metali

  Chciałbym otworzyć zakład rafinacji srebra i złota i produkować srebrny granulat, płatki i sztabki srebra i złota a potem je sprzedawać. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia, koncesje itp.

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Zmarł mężczyzna, który był kawalerem i nie posiadał dzieci. Jego rodzice również nie żyją. Ojciec zmarł wcześniej, a matka później od syna. Zmarły posiadał dwoje rodzeństwa. W chwili obecnej brat z siostrą zmarłego chcą przeprowadzić postępowanie spadkowe. Chcieliby uniknąć działu (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku z poniesionymi wydatkami za wykonanie zadań służby BHP oraz zakup oleju napędowego, które zostały sfinansowane ze środków (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5907 – Votorantim/Fischer/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 7 października 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty gospodarcze państwom członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 36)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2011

  Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2011

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5908 – Honeywell/Sperian) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Komunikat Komisji w sprawie całkowitego wykorzystania kontyngentu „abatimento” na 2010 r. (kukurydza, Portugalia)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Dwunaste sprawozdanie roczne sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 6 października 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6052 – London & Continental Railways/Lend Lease Europe/Stratford City Business District) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5964 – TPV/Philips Branded Monitors and Colour TVS) (1)