e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Powierzchnia budynku

  Posiadam dom wybudowany ponad 30 lat temu. Od tego czasu zmianie uległy pojęcia takie jak powierzchnia użytkowa, powierzchnia całkowita, powierzchnia gospodarcza, powierzchnia pomocnicza i komunikacji. Podatki do gminy płacone są w zależności od wielkości poszczególnych powierzchni. Problem (...)

 • Kasa fiskalna a najem mieszkań

  Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną?

 • Możliwość ponownego wniesienia skargi pauliańskiej

  Uzyskałem wyrok ustalający bezskuteczność umowy, na podstawie której mój dłużnik darował działkę gruntu swojej córce. O bezskuteczność wystąpiłem jednak ze względu na część długu (orzeczonego wyrokiem sądowym od dłużnika). Sugerowałem się wartością działki, a nie chciałem (...)

 • Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

  Firma wynajęła lokal na dodatkowe biuro (nie oddział) w innej miejscowości niż siedziba główna (siedziba główna bez zmian). Czy należy ten nowy, dodatkowy adres zamieścić w KRS? Firma prowadzi działalność na terenie całej Polski, a siedzibę główną ma na terenie Polski południowej. (...)

 • Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

  Sąd w trakcie sprawy rozwodowej wydał postanowienie o zabezpieczeniu widzeń z dziećmi w środy i czwartki od 15.00 do 20.00 oraz co drugi weekend od piątku do niedzieli poza miejscem zamieszkania matki bez udziału osób trzecich. Według definicji: Osoba trzecia to taka osoba, której nie dotyczy (...)

 • Podpis a ważność umowy

  Jak powinien być wykonany podpis na egzemplarzu umowy, by umowa była ważna według kodeksu cywilnego?

 • Rozwód a brak zgody jednego z małżonków

  Witam. Moja żona żąda rozwodu z orzeczeniem o mojej winie. Ja jednak nie chcę się rozwieść. Czy jest jakaś szansa na to, że jeśli się nie zgodzę, jej żądanie nie zostanie uwzględnione przez sąd?

 • Właściwy sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

  Jaki sąd jest właściwy w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie programu pomocy państwa C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na rzecz Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4925) (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2011

  Dyrektywa Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 6-benzyloadeniny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 5 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Kursy walutowe euro