e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Październik 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, zarejestrowanej w ewidencji gruntów i budynków, ale nie jest to umowa, zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym (...)

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Co taki zestaw powinien zawierać? Czy w tym zakresie jest ścisłość czy margines swobody dla (...)

 • Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

  Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) naniesionymi liniami prezentującymi przebieg sieci z mediami. Do tego jeszcze potrzebna jest mapa orientacyjna w skali 1:10000. (...)

 • Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

  Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo energetyczne ABC. Prąd do mojego domu dostarczany jest przez tę firmę z zupełnie innej strony (...)

 • Służebność dojazdu

  Jestem zainteresowany zakupem działki. Dojazd z drogi publicznej wiedzie przez inną, wąską działkę, która w księdze wieczystej ma wpis: \"Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia do i z działek władnących oraz przeprowadzenia urządzeń - sieci i instalacji (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności szerokości działki/terenu, na której planowana jest inwestycja. Która krawędź działki jest jej szerokością (jeśli działka (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

  Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku w określonych w ustawie terminach, może odliczyć podatek przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1261 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

 • Monitor Polski Poz. 923 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Monitor Polski Poz. 922 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Łódź, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 921 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Europa bez barier — 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu